Chặng 0: chuẩn bị hành trang

Chặng 0 CHUẨN BỊ HÀNH TRANG  TỔNG QUÁT 1. Mục đích của chặng 0 Mục đích của chặng này là chuẩn bị hành trang cần thiết để chuyến đi đem lại những kết quả mong chờ. 2. Chương trình Để đạt mục đích trên, chúng ta sẽ chuẩn bị theo những bài sau: B1. Những điều cần biết ngay B2. …

Read More »

Lời nói đầu

(Bản dịch của Nhà Tập Dòng Tên, năm 1969 tại Thủ Đức – có tu chỉnh) LỜI NÓI ĐẦU “Linh Thao” không thể coi như một sách để đọc theo nghĩa thông thường của một cuốn sách thiêng liêng, nhưng là một cẩm nang thu thập những chỉ dẫn thiết thực, có mục đích giúp đỡ những ai muốn theo …

Read More »

Điều kiện tham dự

Huấn Luyện Người Hướng Dẫn Linh Thao khoá I đã được khai giảng vào ngày 15.05.2006 và sẽ bế giảng vào ngày 02.05.2007. Huấn Luyện Người Hướng Dẫn Linh Thao khoá II sẽ được khai giảng vào ngày 02.05.2007. Theo dự kiến khóa học này sẽ được tổ chức hằng năm, và sẽ khai giảng vào ngày 02.05. Những người …

Read More »

Tiến trình huấn luyện

CHƯƠNG TRÌNH: Những người tham dự khóa Huấn Luyện Hướng Dẫn Linh Thao sẽ qua những kinh nghiệm căn bản sau: Linh Thao 30 ngày; Tập trung 60 ngày để học hỏi về Linh Thao; Thực tập đồng hành thiêng liêng dưới sự hướng dẫn của một người có kinh nghiệm, chẳng hạn tháp tùng một số khóa Linh Thao …

Read More »

Phiếu thông tin

Xin bạn viết khoảng một trang A4, về cuộc đời và thao thức của bạn, chẳng hạn: những biến cố đặc biệt của bạn?

Read More »