1. Mục đích, ước mơ và ơn xin

a. Mục đích: Mục đích của hành trình tĩnh tâm năm nay là xin được trở nên và trở nên được người môn đệ đích thực của Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa.

b. Ước mơ: Tôi có ước mơ nào khi dành ra hơn một tuần thinh lặng cầu nguyện? Ý thức ước mơ của mình rất quan trọng cho hành trình vì thế phải tìm cách ý thức rõ ràng ước mơ của mình.

c. Ơn xin: Sau khi đã rõ mục đích và ước mơ, hãy tổng hợp mục đích và ước mơ thành một kinh xin ơn cho toàn hành trình. Kinh này sẽ được đọc buổi sáng lúc thức dậy, trong ngày trước các giờ cầu nguyện và buổi tối trước khi đi ngủ. Ơn xin vừa hướng dẫn hành trình tĩnh tâm của chúng ta, lại vừa đem lại cho chúng ta sức mạnh kiên trì vượt qua những khó khăn của hành trình và tăng thêm cho ta lòng trông cậy vào ơn Chúa.

2. Hành trình

Khóa tĩnh tâm là một hành trình thiêng liêng…ngày gồm các chặng sau:

C0. Chuẩn bị hành trang.

C1. Người môn đệ đích thực.

C2. Cái cản tôi bước theo Chúa Giê-su?

C3. Biết lắng nghe, biết bước theo.

C4. Xin giúp con trở nên người môn đệ đích thực.

3. Thời khóa biểu dự kiến

4g30      Thức dậy

5g00      CKCN 1:Thánh lễ-Suy chiêm-Nhận định cầu nguyện.

7g00      Điểm tâm – Công tác.

8g00      CKCN2: Hướng dẫn (0’-30’), Suy niệm (30’-60’). Chia sẻ (30’-60’), Nghỉ (15’-30’), Chiêm niệm (60’), Nhận định cầu nguyện (15’).

11g30    Cơm trưa – Nghỉ trưa – Vệ sinh cá nhân.

14g00    CKCN3: Hướng dẫn, Suy niệm. Chia sẻ, Nghỉ (30’-45’), Chiêm niệm, Nhận định cầu nguyện.

18g00    Cơm tối – Vệ sinh – Tự do trong thinh lặng.

19g00    Chia sẻ thiêng liêng theo tổ.

19g45    Tái niệm.

20g45    Nhận định ngày sống.

21g00    Nghỉ đêm.

4. Phân tổ

Mục đích chính của việc phân tổ là để việc chia sẻ có những điều kiện thuận lợi cần thiết. Đó là có đủ giờ và dễ chia sẻ với nhau. Muốn thế, khi phân tổ phải chú trọng đến những điểm sau:

a. Số người: Để trong 45’, mọi người đều có giờ cần thiết để chia sẻ thì mỗi tổ chỉ nên gồm từ 6 đến 10 người.

b. Hợp nhau: Để mọi thành viên dễ chia sẻ với nhau, không nên xếp những người không hợp nhau trong cùng một tổ.

c. Giúp nhóm sống đạo: Nếu có ý định củng cố hay gây dựng những nhóm sống đạo sau tĩnh tâm thì nên xếp những người có điều kiện hợp thành nhóm sống đạo ở chung một nhóm.

đ: Thành phần: Mỗi tổ cần 2 người, một người phụ trách điều hành sinh hoạt tổ, và một người phụ trách việc điều động chia sẻ. Người điều động chia sẻ không phải thày dạy . Người ấy phải giúp nhóm hăng hái chia sẻ chứ không phải nói thay nhóm.

5. Thinh lặng và cầu nguyện

Thời gian tĩnh tâm là thời gian thuận lợi để chỉ trò chuyện thân mật với Chúa. Đó là thời gian trăng mật với Chúa.

a. Thưa chuyện với Chúa thì không thể nói chuyện với người khác được: Hễ cầu nguyện thì nhất thiết thinh lặng.

b. Nhưng giữ thinh lặng chưa phải là cầu nguyện.

c. Vậy tôi phải thinh lặng thế nào để có thể cầu nguyện tốt?

6. Chuẩn bị kinh xin ơn và thưa chuyện cùng Thầy
Giê-su thánh thể và cùng Chúa Thánh Thần

a. Chuẩn bị kinh xin ơn cho toàn khóa như số 1 trên đây chỉ dẫn.

b. Trước Thánh Thể, thưa chuyện với Thầy Giê-su về
hành trình tĩnh tâm sắp làm và ơn muốn xin cho toàn hành trình. Xin Thầy Giê-su sai Chúa Thánh Thần đến hướng dẫn.

Cảm nhận

Cảm nhận

Tagged with →  
Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

five × 4 =