Bài 6: Việc Đồng Hành Thiêng Liêng Trong Linh Thao

 Bạn cần biết là vị đồng hành thiêng liêng không cứ nhất thiết là Cha giải tội của bạn. Bởi điều chính yếu trong việc đồng hành thiêng liêng không phải là biết về tội lỗi của bạn trong quá khứ hay ngay lúc hiện tại này. Trong đồng hành thiêng liêng, điều quan trọng nhất là nỗ lực diễn tả về những chuyển động nội tâm của bạn: cám dỗ hay sợ hãi, an ủi hay những lời gọi mời, hay những chuyển động đầy phong phú đang vào – ra trong trái tim bạn. Những chuyển động trái chiều kia làm cho bạn cảm thấy tâm hồn mình như thể là một bãi chiến trường. Tuy nhiên, chỉ khi nghe được vậy, vị đồng hành (hay vị linh hướng) mới có thể cho bạn những hướng dẫn hoặc lời khuyên phù hợp với tình trạng của bạn và giúp bạn đáp lời Thiên Chúa. Nếu giữa bạn và vị đồng hành không có được sự cởi mở này, thì làm sao bạn có thể được giúp để tiến lên trên đường hoàn thiện?

Những phản ứng nội tâm nơi bạn được hình thành từ những cảm xúc và tư tưởng đang vào – ra trong bạn, do người khác tác động lên bạn hay do bạn tác động lên người khác. Bạn hãy nhớ là những tư tưởng hay cảm xúc đang chuyển động chứ không phải là những quan điểm sẵn có mà bạn đã hoàn toàn ý thức. Trong Kinh thánh, sự hòa trộn giữa tư tưởng với cảm xúc được coi như là “những gợi hứng từ con tim”.

Trong kỳ Linh thao, qua việc chia sẻ “đấu trường nội tâm”, một mặt bạn thực sự có được một kinh nghiệm nội tâm. Bởi bạn dần ý thức hơn về những điều đang diễn ra trong con tim mình. Mặt khác, vị đồng hành sẽ giúp bạn tập quen với việc phân định: đâu là những gợi hứng của Thiên Chúa, đâu là những tác động của ma quỷ. Và bạn hoàn toàn có thể áp dụng những điều trên cho những lần gặp vị linh hướng tiếp sau, kể cả khi không còn ở trong kỳ Linh thao chính thức nữa.

John A. Veltri, SJ.

Bảo Ân phỏng dịch

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 × five =