Cảm Hứng …

Giê-su trở lại Đền thờ

Mới vừa tảng sáng lờ mờ đấy thôi

Toàn dân tuôn đến với Người,

Lắng nghe lời giảng tuyệt với thân quen.

Bỗng dưng náo loạn trước Đền

Một người phụ nữ quấn mền che thân

Hiện đang hoảng loạn tâm thần

Một lần lỡ dại suốt đời tiếng tăm.

 

Kinh sư nổi giận hầm hầm

Pha-ri-sêu dẫn trước tầm (mắt) Giê-su:

“Người này phạm tội ngoại tình

Đúng ra ném đá, còn Thầy nghĩ sao?”

Giê-su không nói lời nào

Khoảng không vắng lặng ôi sao nặng nề.

Hỏi đi hỏi lại vấn đề

Giê-su cúi xuống một hồi ngẩng lên

“Ai không có tội khi nào

Tự do lấy đá ném vào chị đi.”

 

Lời nói biến đổi lạ kỳ

Những người lớn tuổi tức thì chạy mau

Kẻ đi trước, người theo sau

Chỉ còn chị nọ với Thầy Giê-su

Lộ ra ánh mắt nhân từ

Chúa tha cho chị như người Cha yêu

“Từ nay đừng có làm liều

Đổi thay sửa lỗi là điều trước tiên.”

 

Chúa Giê-su thật là hiền

Yêu thương, tha thứ con chiên lạc loài.

Từ nay bắt chước Chúa hoài

Yêu người thân cận không loại trừ ai.

 Một thao viên sáng tác sau khi cầu nguyện

 

 

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

one × 3 =