P1: Presence of God: Đặt mình truớc sự hiện diện của Chúa.toi loi

 • Tìm địa điểm yên tĩnh và tư thế thoải mái.
 • Để cho tâm hồn và thể xác hoà nhịp với nhau.
 • Đặt mình truớc sự hiện diện của Chúa.
 • Làm một cử chỉ tỏ lòng tôn kính Chúa.

P2: Petition for Grace: Xin ơn cho giờ cầu nguyện

 • Trong mỗi bài thao luyện có một Ơn Xin được trình bày ngay trong đoạn đầu tiên dưới tiêu đề “Tôi muốn gì.”
 • Suốt tuần dù khi cầu nguyện với những đoạn Kinh Thánh khác nhau, chúng ta vẫn nguyện xin cùng một Ơn Xin này.

P3: Passage of Scripture: Cầu nguyện với Kinh Thánh

 Phương pháp tổng quát, Lectio Divina:

 • Trong giờ cầu nguyện này, người thao luyện mấp máy môi đọc thầm đoạn Kinh Thánh mình cần cầu nguyện;
 • Dừng lại ở những chữ hay câu văn làm mình phải suy nghĩ, thắc mắc vì khó hiểu, hay vì thấy tâm đắc;
 • Trao đổi với Chúa và lắng nghe Ngài giảng giải, mời gọi.
 • Thử hỏi xem Chúa muốn nói gì với mình qua đoạn Kinh Thánh này?
 • Tôi sẽ áp dụng thế nào những gì Chúa muốn nói với tôi trong giờ cầu nguyện này?

 Phương pháp chuyên biệt:

 • TLV có thể cầu nguyện theo một trong ba cách: Suy niệm (meditation), chiêm niệm (contemplation) và cầu nguyện bằng xem, xét và rút ra bài học từ một sự việc trong cuộc sống, từ một sự vật hoặc một cảnh trong thiên nhiên, hay từ một hình ảnh hoặc một sự kiện trong Kinh Thánh (prayer of consideration).

P4: Prayer: Trò chuyện, tâm sự với Chúaalone-in-the-dark1

 • Bằng những lời chúc tụng Chúa.
 • Hoặc bằng nài xin Chúa Ơn Xin của bài cầu nguyện này.
 • Hoặc bằng xin Chúa giúp để đáp lại lời mời gọi của Chúa.
 • Hoặc bằng phó thác tương lai cho Chúa.
 • Rồi kết thúc giờ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha.

1 R: Review: Kiểm Điểm Giờ Cầu Nguyện

 • Nhìn lại giờ cầu nguyện vừa qua với các câu hỏi sau:

–  Cách mình vừa cầu nguyện [thời giờ, nơi chốn, phương pháp] có giúp ích không?

–  Mình đã nhận được ơn gì?

–  Cảm nghiệm của mình như thế nào? Vui hay buồn? Được an ủi hay sầu khổ? v.v…

 • Ghi chép những điều mình kiểm điểm trên vào nhật ký cầu nguyện.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 × two =