Nhập nguyện

Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su dạy chúng ta thưa với Thiên Chúa là: “Lạy Cha!”. Trong giờ cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa Thánh Thần soi sáng để hiểu thấu, cảm sâu và quyết sống tinh thần kinh Lạy Cha.

Suy chiêm

Để được ơn trên, chúng ta sẽ suy chiêm theo những câu hỏi sau:

v      Chúng ta được tiền định làm con Thiên Chúa theo nghĩa nào?

v      Tại sao chúng ta được làm con Thiên Chúa?

v      Được làm con Thiên Chúa là hạnh phúc lớn lao như thế nào? Làm sao hưởng được niềm hạnh phúc này?

1. Chúng ta được làm con Thiên Chúa theo nghĩa nào?

Chúng ta được làm con ruột hay con nuôi?

a. Thánh Phao-lô trả lời

1) Đọc kỹ:

Ep 1,4-5: 4“Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. 5Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô”.

 Rm 8,29: 29“Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc”.

2) Suy sâu:

“Nghĩa tử” là con được nhận chứ không phải “con ruột”, cho nên nó được hưởng các quyền lợi của một người con nhưng không cùng máu mủ với người cha nhận nó. Phao-lô muốn nói chúng ta làm con Thiên Chúa theo nghĩa nào?

3) Nguyện cầu:

Lạy Cha, từ trước khi tạo thành vũ trụ, Cha đã
tiền định cho chúng con làm “nghĩa tử”. Nhưng Cha
không muốn chúng con chỉ hưởng quyền đồng thừa kế với Đức Giê-su (Rm 8,17) mà còn muốn chúng con nên giống Cha (Ep 1,4), nên đồng hình đồng dạng với Người Con Ruột của Cha (Rm 8,29). Xin cho chúng con nhận ra đúng ân huệ làm con của chúng con để biết sống đúng với điạ vị làm con và hân hoan vì ân huệ ấy.

b. Thánh Gio-an trả lời

1) Đọc kỹ:

Ga 1,12-13: 12“Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. 13Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa”.

1Ga 3,1-2: 1Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa – mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biêt chúng ta, là vì thế gian đã không biêt Người. 2Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biêt rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy”. 

1Ga 4,7:7Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa.

2) Suy sâu:

Theo Gio-an, chúng ta được làm con Thiên Chúa  như thế nào? Muốn làm con Thiên Chúa, chúng ta phải tin (Ga 1,12) hoặc phải yêu (1Ga 4,7). Chúng ta được làm con Thiên Chúa với điều kiện tin hoặc yêu và không cần tin hoặc yêu. Bạn thấy đàng nào Thiên Chúa yêu thương và tôn trọng chúng ta hơn?

3) Nguyện cầu:

Lạy Cha, Cha đã tiền định cho chúng con làm các con Cha không phải chỉ như con nuôi mà như người con Cha sinh ra. Nếu khi được cha mẹ sinh ra, chúng con không được hỏi ý kiến vì chúng con chưa có, thì khi được sinh ra làm con Cha, chúng con lại được Cha cho lựa chọn: qua đức tin và tình yêu. Chúng con chỉ biết ca ngợi tình yêu của Cha. Ngay từ bây giờ, chúng con đã là con Cha rồi, nhưng chưa tỏ hiện. Và sau này, Con Cha thế nào thì chúng con sẽ được giống Ngài như vậy. Chúng con biết nói gì trước hồng phúc này, chỉ biết dâng lời ca ngợi và tạ ơn.

2. Tại sao chúng ta được làm con Thiên Chúa?

a. Thánh Phao-lô trả lời thế nào?

1) Đọc kỹ:

Ep 1,4-6: 4Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, 5nhờ tình thương của Người. Theo ý muốnlòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. 6Để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu”.

2) Suy sâu:

v        Do ai, do cái gì mà chúng ta được tiền định làm con Thiên Chúa? Có phải do ta không? Nếu không, thì do ai? Do cái gì?

v   Khi chúng ta phạm tội, thì Thiên Chúa còn nhận chúng ta làm con nữa không?

3) Nguyện cầu:

Lạy Cha!

      Trước khi có trời đất này Cha đã chọn con để con trở nên tinh tuyền thánh thiện. Trước khi con có mặt trên hành tinh này, Cha đã tiền định cho con làm con Cha. Cho nên không phải vì con có công trạng gì mà Cha thương con. Cha yêu con chỉ do lòng nhân ái của Cha, chỉ do tình thương nhưng không của Cha, bởi vì Cha là tình yêu. Cha thương con bởi vì con ở trong người Con Chí Ái là Đức Ki-tô. Vì Cha thương con mà con trở thành quý giá trước mặt Cha. Xin đừng bao giờ để con bị tội lỗi xấu xa của mình che mờ mắt con mà không thấy tình yêu vô điều kiện, nhưng không chói lòa của Cha.

b. Thánh Gio-an trả lời thế nào?

1)  Đọc kỹ:

1Ga 3,1-2: 1”Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa – mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biêt chúng ta, là vì thế gian đã không biêt Người. 2Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biêt rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.

2) Suy sâu:

Thánh Gio-an có đồng ý với Thánh Phao-lô không?

3) Nguyện cầu: như trên đây.

3. Được làm con Thiên Chúa là hạnh phúc lớn lao như thế nào? Làm sao cảm được niềm hạnh phúc này?

a. Hãy dùng tưởng tượng mà thấy mình là đứa ăn mày không cha mẹ, không người thân quen, được một Hoàng Đế nhận làm con. Mình hạnh phúc thế nào?

b. Rồi hãy dùng tưởng tượng làm lại giai đoạn mình chưa có trên cõi đời này. Lúc ấy Thiên Chúa đã chọn mình làm con Ngài, đã chờ ngày mình sinh ra, và đã chuẩn bị cho mình chào đời. Ngài sắp xếp mọi sự, cho mình cả đến Con Ruột của Ngài để làm cho mình làm con Thiên Chúa.

c. Rồi hãy nhìn vào cõi lòng mình mà thưa với Cha những gì mình thấy nẩy sinh trong lòng.

Kết nguyện

Thưa chuyện cùng Cha theo tâm tình ta đang có và kết thúc bằng kinh Lạy Cha.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 × four =