Nhập Nguyện

Vì con người được tiền định làm con Thiên Chúa, nên Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh mình có khả năng làm chủ, có khả năng yêu thương. Đó là những điều chúng ta sẽ cầu xin để hiểu được thấu, cảm được sâu và quyết tâm để Thiên Chúa tạo dựng chúng ta theo ý Người.

Suy chiêm

0. Suy chiêm theo tác động

Trước hết hãy mở lòng ra, chăm chú đọc suốt
St 1,26-28, sau đó buông sách thinh lặng thong thả nhẩm lại những điều vừa đọc, rồi nhìn vào trong xem ta được tác động thế nào. Cuối cùng thâu gom và hệ thống hóa những điểm tác động ấy rồi mới từ từ suy từng điểm một.

St 1,26-28:26Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất”.

       27Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.

        28Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất”.

Sau khi suy chiêm theo điểm tác động, ta mới suy chiêm những điểm sau:

1. “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta” (St 1,26).

a. Theo hình ảnh Thiên Chúa là gì?

b. Làm một lần là xong hay là một hành trình?

c. Ai làm? Việc làm của Thiên Chúa và nỗ lực của con người phối hợp với nhau thế nào?

d. Như vậy tôi phải làm gì?

2. Tạo dựng biết làm chủ để trở nên con Thiên Chúa

a. Là chủ hay trở nên chủ? (St 1,28)

b. Giống Thiên Chúa để làm chủ hay trở nên chủ để giống Thiên Chúa? (St 1,26).

c. Trở nên chủ là công trình của ai?

d. Vậy phải làm chủ thế nào để nên giống Thiên Chúa?

3. Tạo dựng biết yêu để trở nên con Thiên Chúa

a. Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ như thế nào?

St 2,18-25: 18Đức Chúa là Thiên Chúa phán: Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó 19Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. 20Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm cho mình một trợ tá tương xứng.

21Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ấp xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào. 22Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. 23Con người nói: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra.” 24Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. 25Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau.

b. Tạo dựng có nam có nữ để làm gì? (St 1,27-28).

c. Con người có nam, có nữ giống Thiên Chúa ở chỗ nào?

d. Trở nên giống Thiên Chúa do tình yêu là công trình của ai?

đ. Vậy tôi phải làm thế nào để trở nên con Thiên Chúa?

Kết nguyện

Tâm sự kết thúc: Kinh Hòa Bình hoặc Lời cầu Hiệp Nhất sau:

Nơi nào có oán ghét hận thù,

xin giúp con xây dựng tình thương.

Nơi nào có khinh khi nhục mạ,

xin giúp con mang lại thứ tha.

Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng,

 xin giúp con nên người hòa giải.

Nơi nào có giả dối sai lầm,

xin giúp con rao truyền chân lý.

Nơi nào có hoài nghi ngờ vực,

xin giúp con củng cố đức tin.

Nơi nào có nản chí sờn lòng,

xin giúp con gieo niềm hy vọng.

Nơi nào có bóng tối mây mù,

xin giúp con khơi nguồn ánh sáng.

Nơi nào có u sầu buồn bã,

xin giúp con đem lại an vui.

(CGKPV tuần hai, thứ 7, Kinh sáng, Lời cầu)

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 × 4 =