Cộng đoàn Thánh Gia – Dòng Tên sẽ tổ chức các khóa Linh Thao, tiếp nhận mọi người khao khát gặp gỡ Chúa, nhằm canh tân đời sống, phân định ơn gọi, hiểu biết, yêu mến và bước theo Chúa trong ơn gọi của mình.

Các khoá sẽ được tổ chức tại:

Cộng đoàn Thánh Gia – Dòng Tên

651 Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai.

(đối diện Nhà thờ Ngũ Phúc)

Sau đây là thời gian các khóa, năm 2023

 • Khóa 1: 16 – 25/02
 • Khóa 2: 21 – 30/03
 • Khóa 3: 19 – 28/04
 • Khóa 4: 18 – 27/05
 • Khóa 5: 20 – 29/06
 • Khóa 6: 20 – 29/07
 • Khóa 7: 22 – 31/08
 • Khóa 8: 19 – 28/09
 • Khóa 9: 18 – 27/10
 • Khóa 10: 15 – 24/11
 • Mỗi khóa kéo dài 8 ngày trọn;
  bắt đầu vào chiều ngày đầu tiên và kết thúc vào sáng ngày cuối cùng.
 • Chi phí đóng góp tiền ăn và vật dụng: 150.000 đồng/ngày
  (nếu ai khó khăn về tài chính xin cho biết).
 • Ngoài ra, người tham dự khóa Linh Thao còn được mời gọi giúp đỡ người đồng hành thiêng liêng, tùy theo tự do, hoàn cảnh và lòng hảo tâm của mình.

Những ai muốn đăng ký tham dự Linh Thao, xin liên hệ theo số điện thoại:

0251 3985 942 hoặc 0345 308 177 hoặc email: [email protected]

Phụ trách các khóa Linh Thao

Cha Phêrô Trần Văn Nhân, SJ.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →