Cộng đoàn Thánh Gia – Dòng Tên sẽ tổ chức các khóa Linh Thao, tiếp nhận mọi người khao khát gặp gỡ Chúa, nhằm canh tân đời sống, phân định ơn gọi, hiểu biết, yêu mến và bước theo Chúa trong ơn gọi của mình.

Sau đây là các khóa Linh Thao. Mỗi khóa kéo dài 8 ngày trọn bắt đầu vào chiều ngày đầu tiên và kết thúc và sáng ngày cuối cùng.

Thời gianNgười hướng dẫnGhi chú
Khóa 1: 24/3 – 02/4Cha NhânĐã đủ người
Khóa 2: 20/4 – 29/4  
Khóa 3: 11/5 – 20/5  
Khóa 4: 31/5 – 13/6 Đã đủ người
Khóa 5: 04/7 – 15/7     
Khóa 6: 17/8 – 26/8  
Khóa 7: 20/9 – 29/9  
Khóa 8: 19/10 – 28/10  
Khóa 9: 15/11 – 24/11  
Khóa 10: 12/12 – 21/12  

Chi phí đóng góp tiền ăn và vật dụng: 150.000 đồng/ngày (nếu ai khó khăn vè tài chính xin cho biết).

Ngoài ra, người tham dự khóa Linh Thao còn được mời gọi giúp đỡ người đồng hành thiêng liêng, tùy theo tự do, hoàn cảnh và lòng hảo tâm của mình.

Những ai muốn tìm hiểu hoặc đăng ký tham dự Linh Thao, xin liên hệ theo số điện thoại:

0251.3985.942; DĐ: 0937.495.898

Email: [email protected]

Địa chỉ Cộng đoàn Thánh Gia: 651 Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai.

Hố Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2022

Phụ trách các khóa Linh Thao

Thầy GB Trần Ngọc Anh Linh, SJ

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →