Nhập nguyện

Xin cho con cảm thấy rõ ràng và sâu xa rằng, gặp gỡ Đức Ki-tô, mọi khát vọng đích thực của con người phải được thỏa mãn.

Suy chiêm

1. Gặp được Đức Ki-tô, những người như người phụ nữ
Sa-ma-ri hay ông Gia-kêu được thỏa mãn như thế nào?

a. Người phụ nữ Sa-ma-ri có những khát vọng nào? Và được thỏa mãn ra sao?

Ga 4,7-30: 7Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy: “Chị cho tôi xin chút nước uống!” 8Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. 9Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: “Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao?” Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri. 10Đức Giê-su trả lời: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.” 11Chị ấy nói: “Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? 12Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy.” 13Đức Giê-su trả lời: “Ai uống nước này, sẽ lại khát. 14Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.”

15Người phụ nữ nói với Đức Giê-su: “Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước.” 16Người bảo chị ấy: “Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây.” 17Người phụ nữ đáp: “Tôi không có chồng.” Đức Giê-su bảo: “Chị nói: ‘Tôi không có chồng’ là phải, 18vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng.” 19Người phụ nữ nói với Người: “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ … 20Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa.”

Bạn có những khát vọng như người phụ nữ Sa-ma-ri không? Bạn được thỏa mãn như thế nào?

b. Ông Gia-kêu có những khát vọng nào và được thỏa mãn ra sao?

Lc 19,1-10: 1Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. 2Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” 6Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” 8Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” 9Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

Bạn có những khát vọng như ông Gia-kêu không? Bạn có được hỏa mãn khi gặp gỡ Chúa Giê-su không?

2. JL 25:1-9: chia sẻ như thế nào?

JL 25:1-9: Nhờ Thánh Thần soi sáng, bạn được biết Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế. Có nghĩa là Ngài lấp đầy mọi khát vọng của con người. Đức tin không phải là một lối thoát từ bên ngoài tôi, tin là hiểu ý nghĩa những gì bạn đang sống, những câu hỏi bạn tự đặt ra cho mình.

Đã đành là ơn cứu chuộc Đức Giê-su Ki-tô mang đến thuộc lãnh vực siêu nhiên, vượt xa mọi mong đợi của bạn, nhưng đời sống thần linh Ngài ban cho bạn không khác hẳn đời sống làm người, mà lại giúp cho bạn sống trọn kiếp người. Ơn gọi thần linh không phải là một lớp sơn phết từ bên ngoài mà là chính ơn gọi làm người đến cho thành đạt. Tin vaò Đức Giê-su Ki-tô, là nhận biết Ngài là Đấng mang trọn ý nghĩa cho đời sống cá nhận, xã hội và lịch sử.

Chúa mang niềm hiệp thông, hòa bình, thánh thiện vượt xa mọi chờ mong của ta. Con người sững sờ trước ơn cứu độ của Đức Chúa (Is 52,15; Is 54) “Nghe các người chăn chiên thuật điều sứ thần nói với họ, ai cũng phải ngạc nhiên”. Ai đã gặp gỡ Đức Ki-tô trong Tin Mừng đều tràn đầy niều vui (ông Gia-kêu, thiếu phụ Sa-ma-ri…). Họ đã tìm được viên ngọc quý của Nước Trời. Đức Ki-tô lấp đầy mọi khát vọng của bạn một cách tuyệt vời.

Bạn đói khát ư? Ngài ban bánh dưỡng nuôi: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6,54).

Bạn đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống? Đức Giê-su cho bạn ánh sáng: “Tôi là Ánh sáng trần gian. Ai theo Tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12).

Bạn khao khát yêu mến và kết thân? Ngài ban nước trong sạch của tình bạn, tưới mát lòng người: “Ai uống nước Tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước chảy vọt mang lại sự sống đời đời” (Ga 4,14).

Bạn ao ước tự do? Ngài thánh hóa, cho bạn niềm vui trọn vẹn.

Bạn chờ mong Thiên Chúa? Ngài dẫn bạn đến với Chúa Cha. Ngay ở đời này, nhờ ân sủng, bạn được thông chia kinh nghiệm làm con của Cha. Tin là cùng với Đức Giê-su hướng về Chúa Cha dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần.

Niềm tin vào Đức Giê-su Ki-tô là sự thành tựu của kiếp người vì được sống với Thiên Chúa hằng sống và chí thánh: “Ta không đến để hủy diệt, mà để hoàn tất và đưa tới sung mãn”.

3.Theo hướng này, phải cầu nguyện ra sao?

JL 25:10-12: Khi cầu nguyện, hãy để Chúa Ki-tô đặt cho bạn câu hỏi duy nhất: “Ta là ai đối với con?”. Bạn đã thật sự gặp gỡ Ngài chưa? Ngài là một nhân vật xa xưa hay Ngài đang sống giúp bạn tìm ra ý nghĩa cuộc sống? Bạn có thể nói như thánh Phao-lô: “Đối với tôi, sống là Đức Giê-su Ki-tô” chưa?

Tin Mừng đã thấm nhuần hữu thể sâu thẳm của bạn chưa? Mỗi chúng ta đều có một “tận cùng trái đất” cần được nghe Tin Mừng. Chúng ta có tin Đức Ki-tô có thể làm cho chúng ta được sung mãn không? Tin không phải là chuyển từ đời sống trần thế này sang đời sống trên trời, không phải là chọn giữa đời này và đời kia. Tin đặt vấn đề: tôi hiện hữu hay không hiện hữu.

Cầu nguyện là hết lòng với Đức Giê-su như thánh Phê-rô “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai bây giờ? Thầy mới có những lời ban phúc trường sinh” (Ga 6,68-69).

4. Gặp gỡ được Đức Ki-tô, người ta được đi loan báo Tin Mừng như thế nào?

JL 25:13-18: Sau khi đã khám phá Đức Giê-su, Đấng làm cho bạn thỏa tình, bạn sẽ nhiệt thành muốn dẫn mọi người đến với Đức Giê-su Cứu Thế. Bạn không an nghỉ được ngày nào còn có người chưa biết Ngài. Bạn có bị ám ảnh phải loan báo Đấng Cứu Thế không? Miệng lưỡi bạn có nóng ran vì Tên Chúa Giê-su không?

Sứ mệnh truyền giáo bắt đầu từ đây: bạn loan báo Đấng Cứu Chuộc hay vị Thẩm phán, ơn cứu rỗi hay một lề luật, niềm hiệp thông hay một tổ chức, Tin Mừng hay các mệnh lệnh. Vào cuối Công Đồng Vatican II, cha H. de Lubac đặt câu hỏi cho các nghị phụ: “Chúng ta còn nói đến Đấng Cứu Chuộc nữa không?”. Đừng nghĩ là chúng ta đang ra khỏi lãnh vực cầu nguyện, hay hoạt động tông đồ là một hệ quả của chiêm niệm, loan báo Tin Mừng là cầu nguyện và lo việc tế tự. Thánh Phao-lô nói rõ là ông đã lãnh nhận ơn “làm người phục vụ Đức Ki-tô Giê-su giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là đi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 15,16).

Đấng Cứu Thế phải hiển linh, chỉ có thể rao giảng Tin Mừng là vì Ngài đã xuất hiện. Bạn phải để Ngài lộ diện cho người khác thấy chứ không thể chỉ cầu nguyện riêng mà thôi. Các vị chiêm tu thánh hóa thế giới, nhưng không rao giảng Tin Mừng, công việc của các ngài đáng giá vô ngần, nhưng cũng cần phải có chứng nhân nữa.

Bạn phải biểu dương Đấng Cứu Thế bằng cuộc sống của bạn. Anh chị em phải thấy Chúa Ki-tô nơi bạn. Khi nhìn các Ki-tô hữu sống, người ta có thể nói được rằng “Ơn cứu độ đã đến với nhà này” không?, người ta có thể thấy là họ đầy tràn niềm vui, và Tin Mừng là ánh sáng đời họ không? Sống giữa đời, bạn có một vai trò đặc biệt, đó là đưa Chúa Ki-tô vào các ngành hoạt động: đời sống cá nhân, chính trị, xã hội: rao giảng Tin Mừng bằng cuộc sống là thế đó.

Bạn phải thông chia điều bạn đã chiêm niệm, chia sẻ niềm vui, tình yêu, tự do của bạn. Ánh sáng các mối phúc phải chiếu rạng nét mặt bạn và soi sáng anh chị em. Chỉ cần một điều: lôi cuốn anh em đến chiêm niệm Chúa Ki-tô, Đấng đã nắm được bạn và thay đổi đời bạn. Gương mẫu các nhà truyền giáo là thiếu phụ Sa-ma-ri: sau khi đã gặp gỡ Đức Giê-su, bà chạy tìm các đồng hương mời họ đến với Ngài: “Đến mà xem: Có một người đã nói cho tôi tất cả những gì tôi đã làm. Phải chăng ông ấy là Đức Ki-tô” (Ga 4,29).

Cuối cùng, bạn phải nói về Đức Ki-tô, không có nghĩa là phải truyền đạt một công thức, triển khai một ý thức hệ, nhưng phải nói tới một bản vị, Đức Giê-su Ki-tô: Ngài là niềm vui, là sự bằng an, là ánh sáng, là tình yêu. Đức Giê-su đã mang lửa đốt cháy trái đất chứ không mang theo một quyển sách. Khi thời đã điểm, hãy loan báo cho anh em: Ngài là Đấng Cứu Thế, hãy chú trọng rao giảng Chúa Ki-tô ngay giữa cuộc sống của những người đến nghe về Ngài. Bạn không cần phải là một anh hùng, một nhà bác học, hay là một nhân vật tiếng tăm, bạn chỉ cần nên thánh, nghĩa là phải say mê Đức Giê-su Ki-tô.

Kết nguyện

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

4 Responses to Đức Kitô lấp đầy mọi khát vọng của con người

 1. Mai Nguyen says:

  Có một thời gian tôi bị khủng hoảng về niềm tin vào con người tôi kêu cầu Chúa mãi nhưng Chúa đâu sao không thấy ,tôi chán chường ,và chẳng cầu nguyện nữa đi lễ như có mặt nơi chỗ ngồi của mình mà thôi tâm hồn thì trống rỗng ,vào tuần thánh tôi cũng lễ và nghe các bài đọc của TMT tôi được đáng động ,MThêu trang 26 48 câu 69 PhêRô chối Chúa ,như ông Da Kêu được Chúa gọi đúng tên của tôi và tôi đứng dậy chạy tới Chúa tôi khóc thật nhiều cho những ngày tháng khô khan của mình thế là nơi khô khan của tôi được Chúa tưới nước cho tôi tươi tốt lại ,từ đó tôi đem nước của Chúa GiêSu KiTô vào gia đình của tôi sự sống nơi Thiên Chúa ở nơi tôi có và tôi phục vụ cho gia đình và anh chi em của tôi một cách như không tạ ơn Chúa vì Chúa không bỏ con bao giờ ,

 2. Mai Nguyen says:

  Có một thời gian tôi bị khủng hoảng về niềm tin vào con người tôi kêu cầu Chúa mãi nhưng Chúa đâu sao không thấy ,tôi chán chường ,và chẳng cầu nguyện nữa đi lễ như có mặt nơi chỗ ngồi của mình mà thôi tâm hồn thì trống rỗng ,vào tuần thánh tôi cũng lễ và nghe các bài đọc của TMT tôi được đáng động ,MThêu trang 26 48 câu 69 PhêRô chối Chúa ,như ông Da Kêu được Chúa gọi đúng tên của tôi và tôi đứng dậy chạy tới Chúa tôi khóc thật nhiều cho những ngày tháng khô khan của mình thế là nơi khô khan của tôi được Chúa tưới nước cho tôi tươi tốt lại ,từ đó tôi đem nước của Chúa GiêSu KiTô vào gia đình của tôi sự sống nơi Thiên Chúa ở nơi tôi có và tôi phục vụ cho gia đình và anh chi em của tôi một cách như không tạ ơn Chúa vì Chúa không bỏ con bao giờ ,

 3. Bui Ri Cao says:

  Tôi đang tìm kiếm để thực hành.

 4. Anonymous says:

  JL là sách gì vậy Admin?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 × 5 =