Những bài Linh Thao trong tập này theo sát tiến trình Linh Thao của Thánh I-Nhã, được dự trù cho 8 đến 10 ngày. Những điểm gợi ý liên quan đến các bài Linh Thao quan trọng của Thánh I-Nhã trình bày khoa sư phạm của I-Nhã để hướng dẫn thao viên tiếp thu ý chính của bài cầu nguyện hơn là khai triển các bài cầu nguyện đó. Để thuận tiện, chúng tôi cho in bản văn của I-Nhã ngay sau các bài tập Linh Thao căn bản đó :

1. Nguyên Lý và Nền Tảng

2. Tiếng gọi của Vua

3. Mầu nhiệm Nhập Thể

4. Chúa sinh ra đời

5. Hai cờ hiệu

6. Ba mẫu người

7. Ba bậc khiêm nhường

8. Chiêm Niệm để được Tình Yêu

Tất cả những bài Linh Thao khác dựa theo diễn tiến của khoa sư phạm I-Nhã đã chọn các đoạn Kinh Thánh nền tảng, để giúp cho thao viên đạt được yêu cầu của mỗi giai đoạn trong tiến trình Linh Thao, mà những bài nền tảng trên là những điểm mốc.

Riêng với giai đoạn II : cuộc đời của Chúa Cứu Thế, chúng tôi đã giới hạn đến mức tối thiểu những bài Kinh Thánh cần thiết. Vì thế ở phần thứ hai của tiến trình Linh Thao, có thể thêm các bài cầu nguyện khác về cuộc đời Chúa Cứu Thế như : tám mối phúc, Thiên Chúa quan phòng, câu chuyện về phép rửa với Nicôđêmô, hay câu chuyện về nước hằng sống với người phụ nữ Samari…

Ngoài ra, còn rất nhiều bài Kinh Thánh liên quan đến lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa chưa được sử dụng. Lý do đơn giản là : chúng tôi muốn giới hạn những bài căn bản cho đủ thời gian của một khóa Linh Thao từ 8 đến 10 ngày.

Ước mong tập Linh Thao đầu tiên này sẽ giúp những người mới bước vào Linh Thao có được những kinh nghiệm căn bản về khoa sư phạm Thánh I-Nhã, cả về phương diện giáo lý lẫn tu đức. Mong được sự đóng góp quí giá của anh em và bạn bè.

Vĩnh Sơn, S.J

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

One Response to Khoa sư phạm Inhã

  1. Sao 30 tuổi trở lên mới được học linh thao ạ ? 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published.

19 − seven =