Giới thiệu tổng quát


Thao  Luyện  Nhẹ  Nhàng  (TLNN)  là  một  chương  trình  cầu nguyện  được  dịch  từ  Lightworks Program trong sách Choosing Christ in The World của cha Joseph Tetlow, S.J. Chương trình này được soạn thảo theo Chú Dẫn Số 18 của sách Linh Thao. Thánh I-Nhã nhận thấy rằng có nhiều người ao ước và cần sự giúp đỡ để đào sâu đời sống tâm linh, nhưng lại chưa sẵn sàng làm Linh Thao trọn (4 tuần cầu nguyện trong cô tịch hoặc khoảng 9 tháng cầu nguyện giữa đời thường theo Chú Dẫn số 19 của sách Linh Thao). Do đó, trong Chú Dẫn Số 18 của sách Linh Thao, ngài đề nghị những bài thao luyện nhẹ (Ejercicios Leves) để giúp những người tĩnh tâm nhận ra sự hoạt động của Thiên Chúa trong họ và trong đời sống hằng ngày.

Chương trình này gọi là “thao luyện” vì người tham dự phải cố gắng tập tành, có nghĩa là phải tập dành thì giờ để cầu nguyện, suy nghĩ, và đưa ra những quyết định cho đời sống đức tin của mình, cũng như tập chia sẻ hành trình đức tin của mình với nhóm. Thao luyện này “nhẹ nhàng” vì nó đơn giản hơn chương trình Linh Thao trọn (4 tuần). Các bài thao luyện bao gồm một số đề tài trích từ Tuần Thứ Nhất của sách Linh Thao, đồng thời nhấn mạnh vào bài Nguyên Lý và Nền Tảng cuộc đời (LT 23) và bài Chiêm Niệm Để Học Yêu Thương như Chúa đã yêu thương (LT 230-237).

https://linhthao.net/wp-content/uploads/2014/01/TLNNFeb12.pdf

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

2 Responses to Thao Luyện Nhẹ Nhàng trọn bộ

  1. Hường Vũ says:

    Tuần linh thao với THAO LUYỆN NHẸ NHÀNG thật tuyệt vời. Tạ ơn Chúa. Cám ơn Bố P.

  2. Hường Vũ says:

    Thiên Chúa luôn trao ban những món quà. Ôi! Lạy Chúa! Món quà Chúa trao ban cho con là muôn vàn hồng ân, là sứ vụ, là những đau khổ trong đời con.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

18 + 9 =