LỜI NGỎ CỦA TÁC GIẢ

bia Ngu dai va dien ro

Linh Thao là một cách thức huấn luyện đời sống thiêng liêng cho người tín hữu đã được phương pháp hóa và phổ quát hóa khởi từ chính kinh nghiệm cá nhân của thánh I-nhã (TT 1-101). Việc huấn luyện này được ngài giải thích cách loại suy từ thể thao (LT 1), dù ở đó việc huấn luyện diễn tiến theo một trình tự có phương pháp, được hướng dẫn bởi người có kinh nghiệm, nhưng huấn luyện viên đích thực vẫn là chính Thiên Chúa với ân sủng của Người (x. LT 320-324). Nhờ vào một sự huấn luyện có tính siêu nhiên như thế mà sách Linh Thao đã trở nên một gia sản quí giá trong Giáo Hội. Bởi lẽ nhờ nó mà việc huấn luyện giúp con người được ơn biến đổi tận căn vì đụng tới tận tầng vô thức để họ mở con tim ra với ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi Đức Kitô và đào luyện nên môn đệ Ngài.

Từ khi được Giáo hội chính thức phê chuẩn đến nay, trong vòng hơn bốn thế kỷ rưỡi, sách Linh Thao được các Đức Giáo Hoàng ca ngợi không ngừng vì đã tạo nên cho Giáo hội rất nhiều vị thánh trong các thời đại (x. Thánh I-Nhã, LINH THAO, Bản dịch của Giuse Nguyễn Công Đoan, S.J. và Mariano Manso, S.J., Thủ Đức, 2005, tr 9). Tuy nhiên, dù được viết ra nhằm mục đích huấn luyện đời sống thiêng liêng, nhưng sách Linh Thao vẫn có tính bí ẩn cần được giải mã vì có nhiều cách tiếp cận rất đa dạng với nhiều cách hiểu cũng rất phong phú.

“NGU DẠI VÀ ĐIÊN RỒ VÌ ĐỨC KITÔ” thành ngữ nói đến ở bậc khiêm nhường thứ ba nơi đó sự trưởng thành thiêng liêng của thao viên được thẩm định là cao nhất trong cách thao luyện theo thánh I-nhã (Lt 167). Sự trưởng thành này cho họ sống trong sự an ủi có nguyên do trước của người đạt tới đời sống soi sáng (Lt 3302) để bước vào việc xây dựng tình yêu cá vị với Chúa Kitô ở bình diện ý thức. Từ kết quả này, họ thực hiện việc “cải thiện và canh tân đời sống và bậc sống” (Lt 189) sau khi chọn lựa bậc sống (Lt 175-188) để tình yêu đó thấm sâu vào vô thức như một thứ văn hóa mới và Thiên Chúa sẽ ban cho họ sự an ủi không có nguyên do trước (Lt 3301) của đời sống thần hiệp nếu Người muốn. Đó là tựa đề mà tác giả đặt cho tập sách này để chia sẻ cho độc giả sự tiếp cận của mình khi đọc sách Linh Thao và tập luyện theo cách thức của thánh I-nhã.

Cách tiếp cận này cho thấy rằng thánh nhân đã vận dụng lý thuyết về ba chặng đường của truyền thống để đào luyện sự trưởng thành đức tin của tín hữu: chặng thanh luyện ở cấp độ nhân bản trong tuần một giúp thao viên loại bỏ văn hóa cũ của tội lỗi (Lt 10)  – hai chặng còn lại ở cấp độ siêu nhiên trong đó chặng soi sáng cho thao viên đạt tới tình yêu cá vị với Đức Kitô ở bình diện ý thức khi làm Linh Thao và chặng thần hiệp cho họ đạt tới tình yêu ấy ở bình diện vô thức trong thời kỳ hậu Linh Thao nhờ việc xây dựng văn hóa mới của Chúa Kitô. Đôi dòng về tập sách nhỏ bé này, xin mạo muội gởi đến anh em Dòng Tên và thân hữu xa gần như món quà mọn.

Ngu dại và điên rồ vì Đức Kitô

https://linhthao.net/wp-content/uploads/2013/12/NGU-DAI-VA-DIEN-RO-VI-DUC-KITO.pdf

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

One Response to Ngu dại và Điên rồ vì Đức Kitô

Leave a Reply

Your email address will not be published.

15 + nineteen =