Linh mục John Veltri SJ

 

Dùng phương pháp của I-Nhã chú ý đến các trung tâm điểm khác nhau

Cảm tạ…dùng một thái độ thư nhàn cảm tạ để bắt đầu giờ cầu nguyện:

Trước tiên bạn hãy đặt mình một cách tự do thư thái trước mặt Chúa. Ý thức được sự hiện diện của Chúa, vì chính Ngài đã đến và ở lại với bạn, Thiên Chúa là cha và cũng là mẹ của bạn, và so với sự tưởng tượng của bạn, Thiên Chúa còn thân thiết và săn sóc bạn chu đáo hơn cả Bố Mẹ hay Ba Má nữa. Bạn hãy thử dùng ý chí để ý thức được rằng Chúa dùng chính tình yêu của Ngài ngắm nhìn bạn….mặc dầu bạn không thể từng giờ phút ý thức được sự hiện diện của Chúa, nhưng trên hành trình lữ thứ Ngài luôn luôn đồng hành với bạn.

Cảm tạ: Hồi tưởng lại sinh hoạt của một ngày, xin Chúa ban ơn để bạn có thể nhớ lại những sự việc , người mà bạn nên cảm tạ ơn Chúa qua một ngày. Hãy chú ý đến điều gì đang phủ hiện trước mặt bạn, và hãy để tâm tình cảm tạ tràn ngập tâm hồn bạn, và cảm tạ Thiên Chúa….

Xin ơn soi sáng…..

Bạn hãy khẩn nguyện ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, giúp bạn nhìn ra những sự việc mà bạn cần cảm tạ Chúa trong ngày hôm nay.

Nhận ra Chúa trong mọi sự việc…..

Chú ý đến những sự việc trong cũng như bên ngoài bạn đã xảy ra trong ngày hôm nay, những sự việc và những người này đã mang lại cho bạn cảm xúc thế nào ? Phản ứng tự nhiên của bạn thế nào ? Bạn đã dùng thái độ nào để đáp trả lại những người và sự vật này ?

Tình huống trong nội tâm bạn, cảm xúc, xu hướng ước vọng : khoái lạc, đau khổ, hỗn loạn, yêu thương, tức giận, lo âu, bình an, bị ràng buộc, phân ly v.v…

Bạn hãy chọn một trong những cảm xúc trên (một cảm xúc trổi bật) và đi xâu vào phản tỉnh :

  1. Trong kinh nghiệm mà bạn chọn để phản tỉnh, thì cảm xúc đích thực và thái độ của bạn là gì ?
  2. Căn nguyên đích thực của cảm xúc và thái độ này là gì ? Nó đến từ thể hay tâm lý ? Hay nó thuộc về sự phản ứng tự nhiên và cũng phù hợp với tự nhiên ? Nếu nó là nguyên do thứ hai (tức phản ứng tự nhiên), thì nó muốn nói với bạn điều gì ?
  3. Phản ứng của bạn có phù hợp với tinh thần, tâm tình và suy tưởng của Chúa Giêsu không ?
  4. Trong thời gian vừa qua, hay trong một ngày qua, sự hiện diện của Chúa đã được biểu lộ như thế nào ?
  5. Đây là kinh nghiệm của Thần an ủi ? Hay là dấu chỉ của Thần khô khan ?
  6. Nếu là Thần an ủi, bạn có nhận ra được món qùa và ơn huệ của Chúa hay không ?
  7. Nếu là Thần khô khan, thì bạn có nhận ra được nguyên do của nó hay không ?
  8. Thiên Chúa mời gọi bạn…….

Hạy thưa chuyện với Chúa, và đáp lại lời mời gọi của Ngài….

Bạn xin Chúa tất cả những ân sủng mà bạn cần thiết….tự do ? soi sáng ? chữa trị ? năng lực ? nhẫn nại ? tha thứ ? thứ tự ? quảng đại ? Sau đó bạn có thể đem cảm xúc của mình và biểu lộ với Chúa : Xám hối ? Cảm tạ ? Ca ngợi ? Cầu xin…. ?

Hy vọng trong tương lai

Trong tương lai bạn sẽ làm thế nào để chúc tụng, cảm tạ Thiên Chúa là Đấng tốt lành trên hết mọi sự ? (Tv 116 : 12)

Orientation I P. 175-176

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

One Response to Huấn luyện một trái tim nhận định – Cùng với Chúa Giêsu trưởng thành (VII)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 × 1 =