NHẬP NGUYỆN

Xin Chúa Thánh Thần dạy con biết tiếp nhận hạt giống Lời Chúa thế nào để Lời Chúa sinh nhiều hoa trái nơi con.

SUY CHIÊM

1. Suy chiêm theo tác động Lc 8,4-15

a. Chúa dạy điều gì?

4 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng:

5 Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. 6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. 7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. 8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai nghe thì nghe.”

9 Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. 10 Người đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu*.

11 “Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa. 12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. 13Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. 14 Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. 15 Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả” (Lc 8,4-15).

b. Cầu nguyện Lời Chúa dạy thế nào?

1) Trước hết đọc kỹ rồi nhẩm lại một số lần

Với lòng khao khát thiết tha hiều thấu,cảm sâu điều Chúa dạy, chú ý hết sức đọc suốt, đọc chậm đoạn Thánh Kinh trên. Sau đó diễn lại trong tâm trí hoạt cảnh vừa đọc hoặc nhẩm đoạn Thánh Kinh vừa nghe. Nếu cần có thể làm lại một số lần như thế.

2) Rồi nhìn vào lòng xem mình được tác động ra sao

Sau khi đã đọc và nhẩm lại như thế, hãy buông sách, nhìn vào lòng xem trí khôn, con tim, ý chí hoặc tật bệnh được thay đổi ra sao, cái gì trong đoạn Thánh Kinh tác động bạn như vậy.

3) Tiếp đến, đào sâu mỗi điểm tác động theo 3 bước

Đào sâu mỗi điểm tác động theo ba bước: đọc kỹ, suy sâu và nguyện cầu.

* Đọc kỹ: Trước hết hãy đọc đi đọc lại điểm Thánh Kinh tác động. Sau đó thinh lặng chờ cho tới khi các câu Thánh Kinh thấm sâu vào lòng, tác động mạnh lòng ta. Hãy theo những điểm tác động lòng ta mà suy sâu.

* Suy sâu: Dựa vào Chúa Thánh Thần, vận dụng trí khôn, đi sâu vào đoạn Thánh Kinh vừa đọc để hiểu thấu, cảm sâu những điều sau:

– Tác giả muốn nói gì với các độc giả của tác giả?

– Qua câu Thánh Kinh ấy, Chúa dạy tôi điều gì về Chúa, về tha nhân, về bản thân tôi và về các thụ tạo khác.

– Qua điều tác giả muốn nói, điều Chúa dạy, Chúa bảo tôi làm gì?

* Nguyện cầu: Sau khi đã suy sâu, hãy thưa chuyện cùng Chúa như con thưa chuyện cùng Cha, như trò thưa chuyện cùng Thầy, như hai người bạn nói chuyện với nhau, như hai người yêu tâm sự cùng nhau.

Sau khi đã suy chiêm mỗi điểm theo tác động như vậy, mới suy chiêm theo những câu hỏi hướng dẫn sau.

2. Kết quả tĩnh tâm năm ngoái

Tĩnh tâm năm ngoái và nỗ lực sống đạo thời sau tĩnh tâm sinh những hoa trái nào? Nghĩa là đã gây được biến đổi nào về bốn tương quan?

a. Tương quan với Ba Ngôi: lối nhìn về Ba Ngôi và lối sống với Ba Ngôi biến đổi thế nào?

b. Tương quan với Tha Nhân: lối nhìn về Tha Nhân và lối sống với Tha Nhân biến đổi thế nào?

c. Tương quan với Bản Thân: lối nhìn về Bản Thân và lối sống với Bản thân biến đổi thế nào?

d. Tương quan với Của Cải (Vũ trụ): đã làm chủ Của Cải hơn hay vẫn làm nô lệ nó như trước?

3. Nguyên nhân

a. Cầu nguyện hay cuộc sống trong khóa tĩnh tâm hay trong thời hậu tĩnh tâm là nguyên nhân chính gây được sự biến đổi trên?

b. Tôi đã cầu nguyện thế nào và đã sống ra sao mà gây ra hoa trái trên?

4. Chúa dạy

Dựa vào hoa trái trên cùng nguyên nhân trên, tôi thấy Chúa Thánh Thần dạy tôi phải tĩhh tâm năm nay như thế nào?

KẾT NGUYỆN

Hãy trả lời cho Chúa Thánh Thần như môn sinh trả lời cho thầy mình. Sau đó kết thúc bằng cách đọc lại Lc 8,4-15. Ghi nhớ câu 8 và ghi lại câu trả lời cho Chúa Thánh Thần.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 × three =