1. Ơn Xin – Tôi Muốn Gì?

Xin cho tôi được hiểu biết và tin tưởng vào Thần Khí của sự sống, là Đấng đang hoạt động trong thế gian và quan tâm săn sóc tôi. Ngài kiên nhẫn tỏ bày mọi sự qua thời gian, và chú tâm từng giây từng phút tới Dân Chúa – và tới tôi.

2. Kinh Thánh

  • Is 40,1-11: Thiên Chúa là mục tử chăn dắt tôi.
  • Ga 6,28-40: Đức Kitô là tấm bánh đem lại sự sống cho tôi.
  • Lc 12,22-32: Chúa Giêsu để tâm tới những đóa hoa huệ ngoài đồng.

3. Điểm Gợi Ý

  • Chúa Giêsu đã nói: “Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5:17). Vì Thiên Chúa mãi mãi là Đấng Tạo Hóa và là Chúa, liên lỉ tạo dựng mọi sự, Ngài là Thiên Chúa của Abraham, Isaác, và Gia-cóp; một Thiên Chúa của người sống chứ không phải của kẻ chết.
  • Một số người khó có thể tin rằng Thiên Chúa đang để ý đến họ và cả thế giới này. Tôi đã chấp nhận một Chúa Giêsu Kitô, “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5:45). Mỗi ngày Thiên Chúa làm bừng sáng khuôn mặt tôi và đổ sức sống trên thân xác tôi.
  • Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết rằng Đấng Thiên Chúa toàn năng và vĩnh cửu muốn chúng ta biết Ngài chăm sóc chúng ta một cách thiết tha dịu dàng như người mẹ hiền nhưng đồng thời kiên trì như người cha tốt lành. Đây là cách Chúa yêu thương: Ngài ban phát quà tặng, hiện diện trong quà tặng đã ban phát, và hoạt động liên tục trong và qua những món quà đó để mang sự tốt lành đến cho những tạo vật của Ngài. Hơn thế nữa, Thiên Chúa chia sẻ với tôi đường lối yêu thương của Ngài. Tôi có thể học cách yêu thương như Ngài yêu thương.
  • Chúa Giêsu đã một lần công bố: “Chúa Cha, Đấng luôn ở trong thầy, chính Người làm những việc của mình” (Ga 14:10). Ngài luôn nói đến sự hiệp nhất của Ngài với Chúa Cha. Qua Bí Tích Rửa Tội, tôi cũng có thể và cần phải nói như vậy. Thiên Chúa đang hoạt động trong tôi, cho tôi sự sống và ánh sáng. Qua tôi và với tôi, Ngài uốn nắn thế giới tôi đang sống.
Lời Nguyện
Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con,
con không giống như những người nghi ngờ Chúa,
nhưng đối với con, có khi còn tệ hơn nữa, vì con không để ý đến Chúa
đang hoạt động trong con và trong thế giới con sống.
Lạy Chúa từ nhân và giàu lòng chăm sóc, con muốn xin Chúa
hãy hoạt động nơi con để biến đổi sự thiếu sót của con.
Nhờ đó con sẽ cảm nhận được quyền năng thánh thiện của Chúa nơi tâm hồn con.
Amen.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

fifteen + thirteen =