BUỔI HỌP KẾT THÚC TLNN I-2 & GIỚI THIỆU TLNN I-3

Những Điều Cần Biết

  1. TLV có những hiểu lầm về những giáo huấn của Giáo Hội không?
  2. TLV có thấy những tài liệu hữu ích không? Những bài đọc? Những đoạn gợi ý? Họ có cần được giúp đỡ thêm gì không?
  3. Các ĐHV có nhận thấy rằng các TLV ngày càng tôn trọng Thiên Chúa, chính bản thân, hoặc Giáo Hội không? Họ có tâm tình kính trọng hay ngạc nhiên nào chưa?

Những Điều Cần Chia Sẻ Với TLV

Phương Pháp

  1. Nếu TLV có vài khó khăn về tín lý, hãy nhắc lại đoạn 22 trong tập Linh Thao. Hãy xin họ chia sẻ những gì họ tin, thử tìm hiểu và rồi phản ảnh lại cho họ với một ý nghĩa vẫn được mọi người chấp nhận. Trong mọi sự hãy hành động theo đức tin của bạn và hy vọng sẽ có thể giúp làm sáng tỏ cách họ đang tin. “Muốn cho người luyện tập Linh Thao được giúp đỡ và lợi ích nhiều hơn, phải tiên nhận rằng mọi tín hữu tốt lành phải sẵn sàng cứu vãn phán đoán của người khác hơn là lên án nó. Và nếu không cứu vãn được, phải tự hỏi về cách thức họ hiểu phán đoán ấy thế nào, và nếu họ hiểu sai thì phải sửa chữa với tình thương yêu. Nếu làm thế không đủ, phải tìm mọi phương thế thích hợp để một khi hiểu đúng, được cứu vãn” (Lt 22).
  2. Đôi khi những vấn đề với học thuyết do từ những cách Giáo Hội thực hành hơn là với những giáo điều, và dựa trên cách cảm xúc nhiều hơn là trên tri thức. Thí dụ vấn đề thụ phong Linh mục cho phụ nữ, hoặc những thay đổi căn bản trong các nghi thức phụng vụ. Những cố gắng để “sửa sai“ những quan niệm về các vấn nạn này, ít khi có ích lợi. Thái độ có thể giúp là chăm chú lắng nghe và đồng ý rằng đó là những vấn nạn phức tạp, gây ra nhiều tranh chấp trong việc áp dụng. Khi một người không thể cầu nguyện vì những vắn đề tương tự, bạn phải tự hỏi xem có phải đây là do tác dụng của một thần khí lạ, không phải của Đức Kitô. Nếu đúng như vậy, như người hướng dẫn, bạn cần cầu nguyện và nhận định mọt cách cẩn thận để Thiên Chúa có thể làm việc qua bạn trong việc giao hòa. Ngày nay, nhiều người vẫn bị hoang mang vì những vấn đề đang được tranh cãi, lôi cuốn bởi những phương tiện truyền thông.

Nội Dung

  1. Giúp các TLV cảm kích được Thiên Chúa vẫn đang hiện diện trong quyền năng và quan phòng như thế nào; vẫn làm việc liên tục để “thực hiện lời đã hứa; vẫn không muốn ai bị lạc mất nhưng tất cả sẽ được dẫn dắt đến việc hoán cải” (2 Phêrô 3-9). Kinh nghiệm của chính bạn trong việc Thiên Chúa đã hành động trên đời sống bạn và th ay đổi lối sống của bạn sẽ là những kinh nghiệm quý báu cho các TLV.
  2. Với mầu nhiệm Nhập Thể, kinh nghiệm của loài người được thay đổi hoàn toàn, cũng như với việc phát minh ra chữ viết hoặc làm ra điện. Tất cả nay được nên một với Thiên Chúa Hằng Sống qua Đức Giêsu Kitô. Và bạn đang được đặc quyền để ý thức được điều đó. Đa số nhân loại, những người không có đặc quyền đó, sẽ có một ngạc nhiên chờ sẵn khi họ bước qua ngưỡng cửa của sự chết.
  • Hãy lưu ý đến cách mà Đức Kitô, Thánh Linh và Chúa Cha đang gửi Thần khí của Sự Sống đến thế gian. Thần Khí hoạt động mạnh mẽ trong Giáo Hội, mang lại đức tin cho bạn trong các bí tích. Và nhờ Thánh Linh, Đức Kitô vẫn tiếp tục hiến thân cho chúng ta và đến với chúng ta, qua bí tích Thánh Thể.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

four × 2 =