Ơn Xin: Tôi muốn gì?
Xin Chúa ban cho tôi ơn được nhận thức sự hiện diện của Ngài, Đấng Emmanuel (Thiên Chúa ở cùng chúng ta) và là Thần Khí của Sự Sống.

Thánh Kinh
1. Tv 139: Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa luôn hiện diện trong suốt đời tôi.
2. Ga 3,1-21: Thiên Chúa thương yêu loài người đến nỗi ban Con một Ngài.
3. Lc 24,36-43: Chúa Giêsu Phục Sinh trong xác phàm nhân dùng bữa với các bạn của Ngài.

Vài điểm gợi ý

1. Tôi có thể nói tôi tin vào Thiên Chúa một cách rất chân thành, nhưng nhiều khi tôi lại hành động như một người không có đức tin. Như vậy, tôi là “một người vô thần trong thực tế” (practical atheist), nghĩa là tôi sống từ đầu tuần đến cuối tuần mà không nghĩ gì tới Thiên Chúa. Hãy xét lại xem phải chăng tôi đã đánh mất hai đặc tính của người tín hữu:
• Cảm thấy kinh ngạc và kính phục trước Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa và là Chúa của tôi, cũng như trước các tạo vật của Ngài.
• Không ngừng lựa chọn điều tốt sắp đến vì Thiên Chúa ở cùng tôi.

2. Vì nhiều lý do, chẳng hạn như sự bành trướng của não trạng duy khoa học kỹ thuật và những trào lưu ý thức hệ (ideological movements), làm tôi có cảm giác Thiên Chúa đang ở rất xa thế gian. Ngài giống như người thợ chế đồng hồ, sau khi đã sản xuất ra chiếc đồng hồ thì bỏ mặc để tự nó chạy. Nhưng đức tin của tôi dạy tôi những điều rất khác. Chúa ước muốn dân của Ngài ở gần Ngài chẳng khác gì chiếc đai lưng Ngài đeo chặt ở lưng (Gr 13:11). Chúa Giêsu Kitô đã hứa là Ngài sẽ ở cùng tôi mọi ngày cho tới ngày tận thế (Mt 28:20).

3. Khi loài người đã đuổi Con Một của Thiên Chúa ra khỏi thế gian bằng cách giết Ngài, Ngài đã phục sinh và trở lại với chúng ta. Thiên Chúa mãi mãi liên kết với con người bằng mối giây không bao giờ đứt: Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Tôi đã đón nhận Ngài vào lòng tôi qua Hiệp Thông Thánh Thể (Rước Lễ).

4. Thiên Chúa, Thần Khí của sự sống gìn giữ sự hiện hữu của vạn vật, kể cả những tư tưởng và hành động của tôi. Trong khôn ngoan, Thần Khí tiếp tục hoạt động “từ chân trời này vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp” (Kn 7:15 – 8:1). Như đã ghi trong Thánh Vịnh, Thiên Chúa toàn năng đi đằng trước và đằng sau tôi, mãi mãi.

Lạy Chúa là Đấng Khôn Ngoan,

Lạy Chúa là Đấng Toàn Năng,

Cứ nghĩ đến Chúa là con như thấy Chúa, đang ngắm con.

Con hơi sợ hãi khi biết có ai thấu rõ lòng con từng giây từng phút.

Nhưng con lại thấy cái nhìn của Chúa

Ôi chao là âu yếm.

Từ đáy lòng, con biết Chúa đang nhìn con và Chúa vui sướng.

Con sửng sốt lạ lùng và lòng tràn đầy cảm mến.

Amen

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

One Response to TLNN I: Bài 2-Thiên Chúa Luôn Ở Với Chúng Ta (Bài cho TLV)

  1. vu hoa says:

    Nguyện xin Chúa cho nhiều người đọc, biết, hiểu điều này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two × four =