Bài 7: Tư Thế Cầu Nguyện

Trong cầu nguyện, bạn có thể áp dụng mọi tư thế. Vì có những tư thế phù hợp với người này hơn người kia, cũng có những tư thế thích hợp cho giờ cầu nguyện này hơn cho giờ cầu nguyện kia. Hai câu hỏi sau có thể giúp bạn biết cách chọn tư thế cầu nguyện cho riêng bạn.

  • Tư thế này có thật sự giúp tôi sẵn sàng đón nhận ân sủng mà tôi đang tìm kiếm?
  • Tư thế này có thật sự giúp tôi tuy dễ chịu nhưng đầy tập trung, tuy thư thả nhưng đầy tôn kính không?

Với điều cốt yếu trên, bạn có thể áp dụng mọi tư thế: quỳ, ngồi, đứng, phủ phục. Đi bộ cũng là một tư thế tốt cho giờ cầu nguyện, nếu nó giúp bạn thong thả hơn và dễ mở lòng hơn cho ân sủng của Chúa. Còn nếu việc đi bộ làm cho bạn không thể tập trung vì phải vận động nhiều thì bỏ nó đi. Thông thường, bạn nên có một sự kết hợp giữa quỳ gối và tĩnh tọa, giữa đứng và phủ phục sao cho chúng diễn tả được tâm trạng mà bạn đang trải qua trong giờ cầu nguyện.

Một khi bạn đã tìm thấy cho mình một tư thế thích hợp thì chẳng việc gì phải thay đổi tư thế khác. Những vận động bên ngoài hay việc chuyển đổi tư thế đôi khi lại gây ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng nội tâm trong giờ cầu nguyện. Do đó, bạn nên giữ nguyên tư thế đang giúp bạn nhận được ân sủng mà bạn đang khao khát. Hãy giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi ân ban đó kết thúc.

Bạn cũng nên lưu ý đến những người đang cầu nguyện bên cạnh bạn trong nhà nguyện hoặc nhà thờ. Đôi khi việc thay đổi tư thế liên tục hoặc lặp đi lặp lại một vài tư thế như một điệp khúc, hoặc phủ phục trên sàn của nhà nguyện nhỏ sẽ gây lo ra và chia trí cho người khác.

John A. Veltri, SJ.

Bảo Ân phỏng dịch

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

eighteen − fifteen =