1. Giới Thiệu Tổng Quát

          Thao Luyện Nhẹ Nhàng (TLNN) là một chương trình cầu nguyện được dịch từ Lightworks Program trong sách Choosing Christ in The World của cha Joseph Tetlow, S.J. Chương trình này được soạn thảo theo Chú Dẫn Số 18 của sách Linh Thao. Thánh I-Nhã nhận thấy rằng có nhiều người ao ước và cần sự giúp đỡ để đào sâu đời sống tâm linh, nhưng lại chưa sẵn sàng làm Linh Thao trọn (4 tuần cầu nguyện trong cô tịch hoặc khoảng 9 tháng cầu nguyện giữa đời thường theo Chú Dẫn số 19 của sách Linh Thao). Do đó, trong Chú Dẫn Số 18 của sách Linh Thao, ngài đề nghị những bài thao luyện nhẹ (Ejercicios Leves) để giúp những người tĩnh tâm nhận ra sự hoạt động của Thiên Chúa trong họ và trong đời sống hằng ngày.

          Chương trình này gọi là “thao luyện” vì người tham dự phải cố gắng tập tành, có nghĩa là phải tập dành thì giờ để cầu nguyện, suy nghĩ, và đưa ra những quyết định cho đời sống đức tin của mình, cũng như tập chia sẻ hành trình đức tin của mình với nhóm. Thao luyện này “nhẹ nhàng” vì nó đơn giản hơn chương trình Linh Thao trọn (4 tuần). Các bài thao luyện bao gồm một số đề tài trích từ Tuần Thứ Nhất của sách Linh Thao, đồng thời nhấn mạnh vào bài Nguyên Lý và Nền Tảng cuộc đời (LT 23) và bài Chiêm Niệm Để Học Yêu Thương như Chúa đã yêu thương (LT 230-237).

2. Cơ cấu chương trình

 • Chương trình Thao Luyện Nhẹ Nhàng gồm có 14 bài thao luyện được chia làm 3 phần.
 • TLNN I (4 bài) gồm có 4 bài thao luyện tập trung vào các chủ đề sau: Cuộc Sáng Tạo và Ơn Cứu Độ, Mầu Nhiệm Nhập Thể, và Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta. Bốn tuần lễ này thể hiện 4 điểm cầu nguyện của bài Chiêm Niệm Để Học Yêu Thương.
 • TLNN II (7 bài) gồm các đề tài cầu nguyện về tội lỗi và ơn Cứu Chuộc, cũng như về công việc của Chúa Kitô Đấng Cứu Độ.
 • TLNN III (3 bài) dẫn chúng ta vào đời sống hằng ngày như các môn đệ đầu tiên đã làm sau khi Đức Giêsu về trời.

3. Điều kiện để tham gia chương trình TLNN

          Có lòng khao khát đào sâu đời sống tâm linh, có chút kinh nghiệm về cầu nguyện Linh Thao, và sẵn sàng mở lòng chia sẻ với người khác về kinh nghiệm đời sống đức tin của mình.

          Lòng khao khát đó được cụ thể hóa qua các cam kết sau:

 • Cam kết (với Chúa): cầu nguyện từ 15 tới 30 phút (có thể hơn) mỗi ngày theo đề tài đã định.
 • Cam kết (với nhóm): họp đều để chia sẻ cảm nghiệm và nhận đề tài mới từ Điều Hợp Viên.
 • Cam kết (với chính mình): sẽ tham gia trọn chương trình.

4. Cách thức làm TLNN

          Trong chương trình TLNN, các Thao Luyện Viên sẽ họp thành nhóm nhỏ để cùng hành trình với nhau. Một điều kiện cần thiết trong các khóa Linh Thao là sự có mặt của người linh hướng để nâng đỡ, theo dõi và đề nghị những điều chỉnh, nếu cần, cho tham dự viên để giúp họ thăng tiến trong đời sống tâm linh. Chương trình TLNN, mặc dù không có mặt người linh hướng nhưng việc linh hướng được thực hiện qua nhóm với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Qua những chia sẻ của các nhóm viên, kinh nghiệm của người này sẽ giúp đỡ cho người khác. Ngoài ra, người Điều Hợp Viên của nhóm cũng có thể giúp đỡ các nhóm viên trong việc linh hướng nếu cần.

5. Cách thức làm TLNN gồm 2 phần:

 • Cầu nguyện riêng mỗi ngày: công thức 4P + 1R.
 • Họp nhóm chia sẻ thiêng liêng với nhau.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

One Response to Chương Trình Thao Luyện Nhẹ Nhàng

 1. têrêxa Nguyễn thị thanh thủy says:

  Đăng ký tham gia chương trình Linh Thao Nhẹ Nhàng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

16 + 8 =