Nhập nguyện

Để cảm đúng, cảm sâu hạnh phúc được làm môn đệ Đức Giêsu Kitô, phải hiểu đúng cảm sâu hai vấn đề sau:

– Đức Giêsu thực sự là ai?

– Đức Giêsu thực sự là ai đối với tôi?

Trong giờ cầu nguyện này, tôi xin Chúa Thánh Thần dậy tôi về hai điều trên.

Suy chiêm

1. Suy chiêm theo tác động Lc 9,18-24

Lc 9,18-24: 18Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?” 19Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” 20Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” 21Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

22Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

23Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

2. Người ta nói, Thầy là ai? (cc.18-19)

a. Dân chúng nói: Thầy là ai?

b. Các nhà cầm quyền Do thái nói Thầy là ai?

c. Người ta dạy con Thầy là ai?

3. Còn con, con bảo Thầy là ai?

a. Con bảo Thầy là người thật.

  • · Nhưng đấy là con bảo hay người ta bảo?
  • · Nếu con bảo Thầy là người thật thì tại sao con không muốn chấp nhận Thầy chia sẻ với con người những giới hạn phải có của một con người: được một người nữ sinh ra, dưới quyền lề luật, biết đói, biết đau, biết buồn, biết vui, v.v…?

b. Con bảo Thầy là người thật nhưng có đồng thời là Thiên Chúa thật không?

  • Con bảo Thầy vừa là người thật vừa là Thiên Chúa thật. Nhưng đấy là con bảo hay người dạy con bảo?
  • Nếu chính con bảo Thầy là Thiên Chúa thật thì tại sao không tin Thầy khi lời dạy của Ta ngược hẳn người đời dạy (Mt 5,7), con không tin Thầy khi Thầy dạy con về các mối phúc, khi Thầy bảo có yêu nhau như Thầy yêu mới làm môn đệ Thầy được, có nên một với nhau như Cha và Thầy là một mới làm chứng cho Thầy được, v.v…

c. Con bảo Thầy là Thiên Chúa thật, nhưng có đồng thời là người ta thật không?

4. Điều con nói về Thầy có phải điều Thiên Chúa mạc khải về Thầy không?

a. Thiên Chúa mạc khải về Thầy

Lc 9,35: 35Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”

Lc 9,22: 22Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

Lc 9,44: 44”Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.”

Lc 18,31-33: 31Đức Giê-su kéo riêng Nhóm Mười Hai ra và nói với các ông: “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và tất cả những gì các ngôn sứ đã viết về Con Người sẽ được hoàn tất. 32Quả vậy, Người sẽ bị nộp cho dân ngoại, sẽ bị nhạo báng, nhục mạ, khạc nhổ. 33Sau khi đánh đòn, họ sẽ giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại.” 34Nhưng các ông không hiểu gì cả; đối với các ông, lời ấy còn bí ẩn, nên các ông không rõ những điều Người nói.

b. Điều con nói có giống điều Thầy mạc khải không?

  • Nếu giống thì tại sao con chưa cảm sâu tình thương của Thiên Chúa đối với loài người và đối với con?

Ga 3,16-17: 16Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Rm 8,31-39: 31Vậy còn phải nói gì thêm nữa? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? 32Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? 33Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? 34Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?

 35Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? 36Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.

 37Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.

 38Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 39trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

5. Tự vấn

Tại sao cho đến nay con vẫn chưa thật sự chấp nhận điều mạc khải nói về Thầy? Có phải vì con vẫn chưa muốn chấp nhận đường Thầy chỉ không?

Lc 9,23-26: 23Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? 26Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

Ga 12,24: 24Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo
vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi
một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.

Kết nguyện

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

One Response to Bài 2: Đức Giê-su thực sự là ai? Ngài thực sự là ai đối với tôi?

  1. Thieu Nguyen says:

    tôi là kitô hữu,vậy tôi đã sống đúng như 1nguoi theo chua chua?cần phải xem lại cách sống của tôi…
    lựa chọn theo chúa là khôn ngoan 1.nhưng cần kiên trì dũng cảm với sự trợ giúp của thánh thần.nếu không sẽ trở thành vô ích…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

seventeen − eleven =