Tóm tắt để dễ nhớ dễ dùng. Để nhận định ngày sống, bạn hãy làm những công việc sau đây:

1. Nhập nguyện

Sau khi ổn định, định tâm, nhận diện, xin giúp và xin ơn một cách vắn tắt, hãy đi ngay vào việc nhận định.

2. Nhận định

 a. Các ơn Chúa ban

Mục đích của việc nhận ra các ơn Chúa ban là để nhận ra bàn tay săn sóc yêu thương của Chúa trong các ơn tràn trề và nhưng không của Chúa mà tạ ơn và quyết đáp trả.

Œ Trước tiên, hãy ôn lại những ơn Chúa ban hằng ngày, bất kể bạn tốt hay xấu. Bao giờ Chúa cũng ban nhưng không và dư dật. Đó là ơn thường hằng thường xuyên ban cho bạn và mọi người.

Hãy diễn tả tâm tình tri ân bằng một vài lời nói và cử chỉ.

 Tiếp đến, hãy nghĩ đến những ơn không thường hằng mà hôm nay Chúa mới ban cho bạn và một số người nhất định.

Hãy diễn tả tâm tình tri ân bằng một vài lời nói và cử chỉ.

Ž  Sau cùng, hãy nghĩ đến những ơn không thường hằng và bạn không thích.

Hãy xin Chúa giúp bạn nhìn ra Chúa và tình yêu của Chúa trong đó.

 b. Cách cầu nguyện Chúa chỉ

Sau đó, hãy quan sát sự biến đổi do việc cầu nguyện của bạn. Việc cầu nguyện của bạn có biến đổi bạn hay không?

Œ Nếu biến đổi thì

*      biến đổi những gì? Cách suy nghĩ, cảm thức, lối phản ứng, lời nói, việc làm?

*      biến đổi thế nào?  Sâu hay nông?  Căn bản hay tùy phụ? Bạn đã cầu nguyện như thế nào mà được biến đổi như vậy? Hãy tiếp tục cầu nguyện như vậy.

 Nếu không biến đổi thì tại sao?

*      Có phải vì bạn đã không cầu nguyện đủ giờ, đúng cách, cẩn thận không? Hay bạn đã quá dựa vào  mình?

* Nếu không phải do bạn thì phải chăng Chúa muốn bảo bạn điều gì? Điều chỉnh cách cầu nguyện, thay đổi lối sống?

Ž  Như vậy, Chúa muốn bạn cầu nguyện thế nào?

Hãy thưa chuyện cùng Chúa.

c. Lối sống Chúa muốn

Muốn luôn luôn sống theo ý Chúa, bạn hãy nhìn lại những biến cố trong ngày từ lần nhận định chót cho tới bây giờ.

Hãy bắt đầu từ những sự kiện đầu tiên ngay sau lần nhận định chót. Hãy nhìn từ sự kiện bên ngoài đến những phản ứng bên trong: những tư tưởng, tình cảm, cảm xúc, những điều tưởng tượng và trạng thái tâm hồn. Sau đó bạn sang biến cố tiếp cho tới giây phút hiện tại.

Trong các biến cố được nhìn lại, bạn phải xem cái gì trong mỗi biến cố ấy có những dấu hiệu của Thánh Thần là bác ái, bình an, hoan lạc (Gl 5,22) và xem cái gì khiến bạn ích kỷ, âu lo và buồn sầu là đường đi ngược với Thánh Thần.

d. Những điều bạn quyết

Œ Bạn đã có những quyết tâm nào?

 Bạn được Chúa thúc đẩy thế nào để sống quyết tâm?

Ž Bạn đã đi theo sức thúc đẩy ấy như thế nào?

 Thinh lặng để nhận ra ngón tay Chúa chỉ cho biết phải sống quyết tâm như thế nào?

3. Kết nguyện

Œ Nhìn chung lại, bạn thấy Chúa muốn bạn sống với Chúa thế nào, cầu nguyện, sống đạo và sống quyết tâm ra sao.

 Thưa chuyện cùng Chúa để kết thúc.

Ž Ghi lại đầy đủ, chính xác, vắn tắt và rõ ràng.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 × 2 =