DÒNG TÊN VIỆT NAM
CỘNG ĐOÀN THÁNH GIA
651 Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
ĐT: (0251) 3985.942

CÁC KHÓA LINH THAO– Năm 2021

Cộng đoàn Thánh Gia – Dòng Tên sẽ tổ chức các khóa Linh Thao, tiếp nhận mọi người khao khát gặp gỡ Chúa, nhằm canh tân đời sống, phân định ơn gọi, hiểu biết, yêu mến và bước theo Chúa hơn trong ơn gọi của mình.

Sau đây là các khóa Linh Thao. Mỗi khóa kéo dài 8 ngày trọn, bắt đầu từ chiều ngày đầu tiên và kết thúc vào sáng cuối cùng.

Thời gianNơi chốnNgười hướng dẫnGhi chú
Khóa 1: 28/12 – 5/01
Khóa 2: 21/02 – 02/03
Nhà Linh Thao SJ
Khóa 3: 15/03 – 24/03
Khóa 4: 11/04 – 20/04Ga Thiên Chúa
Khóa 5: 01/05 – 10/05
Khóa 6: 22/5  – 31/5
Khóa 7: 01/07 – 10/07 Cha Lộc
Khóa 8: 31/7-– 9/8
Đức Bà TG
Khóa 9: 01/09 – 10/09
Khóa 10: 04/10 – 13/10
Khóa 11: 01/11 – 10/11
Khóa 12: 09/12 – 18/12

Chi phí đóng góp tiền ăn và vật dụng: 150.000 đồng/ ngày (nếu ai khó khăn về tài chính, xin cho biết).

Ngoài ra, người tham dự khóa Linh Thao còn được mời gọi giúp đỡ người đồng hành thiêng liêng, tùy theo tự do, hoàn cảnh và lòng hảo tâm của mình.

Những ai muốn tìm hiểu hoặc đăng ký tham dự Linh Thao, xin đăng ký vào đây, hoặc xin liên hệ theo số điện thoại: 0251.3985.942; DĐ: 0967.664.315; Email: [email protected]

Phiếu đăng ký: Phiếu đăng ký linh thao

Địa chỉ cộng đoàn Thánh Gia: 651 Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai.

Hố Nai, ngày 20 tháng 08 năm 2020

Phụ trách các khóa Linh Thao

Lm. Phêrô Nguyễn Bá Tinh, SJ.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →