Nhập nguyện

Xin cho con cảm thấy mức độ cần thiết phải đến với Đức Ki-tô.

Suy chiêm

 1. Đức Ki-tô là ai của tôi?
 2. Đức Ki-tô phải là ai?

JL 21:1: Trong Đức Giê-su, bạn tiếp nhận sự sung mãn của Thiên Chúa và hiểu rõ sự thật về con người. Ngài là nguyên lý và nguồn mạch sự hiện hữu của bạn. Ở mọi tuổi đời, bạn cần khám phá bản vị Đức Giê-su, Đấng thu hút mọi ước muốn của bạn và cho đời bạn một ý nghĩa như đối với thánh Phao-lô: “Sống là Đức Giê-su Ki-tô”.

Tôi có đối sử với Người như vậy không?

JL 21:2: Đức Giê-su có thật sự làm chủ đời bạn không? Bạn có ước ao thấy Ngài, nói chuyện với Ngài, kết hiệp với Ngài, gặp gỡ Ngài diện đối diện không? Nếu bạn còn giữ lại một chút đời bạn chưa để Đức Giê-su chiếm hữu, bạn chưa sống Tin Mừng trọn vẹn đâu.

 1. Phải năng đến với Đức Ki-tô như nhân vật sống
 2. Đến với Đức Ki-tô như nhân vật sống khác với đến với Người như nhân vật chết ở chỗ nào?

JL 21:3-4: Hãy gặp gỡ và thăm viếng Đức Giê-su mỗi giờ, trong ngày, để trở nên một với Ngài. Đức Giê-su không phải là một nhân vật lịch sử, hay một biến cố thuộc dĩ vãng xa xưa: Ngài đã sống lại, đang sống hiện nay, bạn có thể gặp gỡ Ngài trong một kinh nghiệm thiêng liêng: Ngài ở gần bên, ngự trong lòng bạn khi bạn tin vào Ngài.

Hãy thiết thân gặp gỡ Đức Ki-tô đang sống trong bạn. Tôi có thể tả chân dung Ngài, quảng diễn Tin Mừng, trình bày tâm lý của Ngài, nhưng nếu bạn chưa đích thân gặp gỡ Ngài, lời tôi cũng chỉ là khua trống. Quá nhiều tông đồ nói về Đức Giê-su Ki-tô mà không sống trong Ngài, không gặp gỡ Ngài. Đừng bàng quang trước các biến cố ghi lại trong Tin Mừng. Bản vị mầu nhiệm Đức Giê-su vẫn luôn là trọng tâm của Tin Mừng.

 • Đọc thư của người yêu khác nói chuyện với người yêu ở chỗ nào?
 • Đọc truyện Kiều khác với gặp Nguyễn Du ở chỗ nào?
 • Thấy Đức Giê-su khác với gặp gỡ Đức Ki-tô ở chỗ nào?
 1. Làm sao gặp gỡ được Người?

JL 21:5: Bạn đừng tưởng sẽ gặp gỡ Đức Ki-tô mà không cần dành nhiều thì giờ tiếp xúc thân mật với Ngài, chiêm ngắm Ngài. Ngài luôn tìm bạn trước, ước gì bạn được thấy Con Thiên Chúa như người mù được Ngài chữa lành: “Anh đã thấy Người, chính Người đang nói với anh đây” (Ga 9,37).

Khi tiếp xúc thân mật với Chúa Giê-su, Ngài tự mặc khải vinh quang Ngài và hỏi tôi: “Ta là ai đối với con?”. Hãy để Chúa Thánh Thần giúp đỡ bạn thân thưa lại với Ngài: “Thưa Ngài, Ngài là ai?” cho bạn biết đón nhận cái nhìn của Ngài và khi hai cặp mắt trao đổi, nảy sinh một tình bạn.

 • Năng gặp gỡ đủ chưa?
 • Để giờ ra đủ chưa?
 1. Phải tiếp xúc với Chúa Ki-tô
 2. Tiếp xúc trực tiếp

JL 21:7: Bạn cần biết Đức Giê-su trực tiếp. Điều bạn khẩn xin trong cầu nguyện không phải là biết Ngài theo sách vở, hay cố gắng suy tưởng, nhưng là để Chúa Giê-su chiếm hữu bạn. Chính Chúa chờ đợi bạn từ lâu với một mối tình vượt trên mọi lời nói.

Như Ga JL 21:8: Thánh Gio-an đã kinh nghiệm tình thân với Chúa Giê-su. Xin thánh nhân giúp bạn thưởng thức lời này: “Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã được nghe, điều chính mắt chúng tôi thấy, điều chính tay chúng tôi đã được chạm đến, đó là Lời sự sống, chúng tôi xin loan báo cả cho anh em nữa” (1 Ga 1,1-3).

 1. Gặp Đức Ki-tô, Người sẽ đưa về cùng Cha

JL 21:9: Khi đã gặp gỡ Đức Ki-tô, bạn thưởng thức sự hiện diện và tình bạn của Ngài, Ngài sẽ đưa bạn về với Cha. Càng thân mật với Đức Giê-su, bạn càng trọn bề nhân nghĩa và càng được Ngài đưa tới gần Chúa Cha. Đức Giê-su đưa mọi sự lên cùng Cha và từ lòng Cha trả lại cho anh em bạn. “Hãy đến với anh em Thầy” để loan Tin Mừng bạn đã cảm nếm: đó là điều duy nhất có thể làm thỏa lòng người ta.

Kết nguyện

Hãy tâm sự với Chúa Ki-tô.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

17 − 7 =