b4b63597-07ec-4e94-921f-e5bafc4b0c43

Nhập nguyện

Sau khi đã chọn những điều kiện tốt nhất để cầu nguyện, hãy hình dung mình cùng với người mình không ưa đến trước mặt Chúa. Hãy xin Chúa Thánh Thần giúp mình hiểu người ấy đúng như người ấy là để nếu chưa yêu được họ thì ít nữa, đừng bất công với họ.

Suy chiêm

1. Suy chiêm Mt 27,11-31

Mt 27,11-31: 11Đức Giê-su bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: “Ông là vua dân Do-thái sao?” Đức Giê-su trả lời: “Chính ngài nói đó.” 12Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố Người, thì Người không trả lời một tiếng. 13Bấy giờ ông Phi-la-tô hỏi Người: “Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?” 14Nhưng Đức Giê-su không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên.

15Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù, tuỳ ý họ muốn. 16Mà khi ấy có một người tù khét tiếng, tên là Ba-ra-ba. 17Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ: “Các ngươi muốn ta phóng thích ai cho các ngươi đây? Ba-ra-ba hay Giê-su, cũng gọi là Ki-tô?” 18Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp Người.

19Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông: “Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy.”

20Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Ba-ra-ba mà giết Đức Giê-su. 21Tổng trấn hỏi họ: “Trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người?” Họ thưa: “Ba-ra-ba!” 22Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: “Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây?” Mọi người đồng thanh: “Đóng đinh nó vào thập giá!” 23Tổng trấn lại nói: “Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?” Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá!” 24Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: “Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy!” 25Toàn dân đáp lại: “Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!” 26Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá.

27Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. 28Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, 29rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: “Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái!” 30Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. 31Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá.

Hãy nhập cảnh đoạn Tin Mừng trên và nghiền ngẫm đặc biệt các câu 18-26.

a. Vì sao đám đông đã được Đức Giê-su yêu thương:
dạy dỗ, chữa bệnh, trừ tà, bênh vực, nuôi dưỡng khi đói thế mà lại gây ra áp lực bắt Phi-la-tô phải kết án tử hình Đức Giê-su?

b. Trong cuộc sống của tôi có bao giờ tôi bị kết án oan, hay gặp một ai bị kết án oan hay không?

Lúc ấy tôi có thái độ như thế nào?

c. Tôi có bao giờ đã sơ ý kết án ai hoặc vô tình gây áp lực bắt kết án ai một cách oan uổng không? Hoặc kết án nạn nhân và đề cao thủ phạm hay không?

d. Phải làm sao để tránh sai lầm tai hại này.

2. Làm sao để không kết án người vô tội hay nạn nhân và khử trừ ác cảm?

Bây giờ bạn hãy trở về với người bạn không ưa, cùng với người ấy ra trước mặt Chúa. Bạn hãy trình bày hết tất cả cho Chúa những gì bạn thấy là xấu xa nơi người ấy, rồi tìm hiểu cẩn thận những xấu xa ấy để bạn đừng rơi vào những bất công đối với họ. Bạn hãy làm như sau:

a. Liệt kê cho hết

Thiên Chúa là sự thật. Bạn hãy sống trong sự thật. Phải có can đảm mới sống trong sự thật được. Bây giờ bạn hãy moi ra cho hết những cái xấu xa tồi tệ, yếu kém ở người bạn không ưa. Chớ để sót một điều nào. Trước hết hãy để cho những cái xấu của người ấy xuất hiện một cách tự nhiên trong tâm trí của bạn. Khi không còn một cái xấu nào có thể xuất hiện nữa, thì bạn hãy cố vét hết moi hết những cái xấu nơi họ và trình cho Chúa.

b. Sau đó hãy nghe Chúa hỏi bạn

Trong tất cả những cái đó, cái nào con chứng kiến, cái nào con chỉ nghe đồn. Nghĩa là bạn phải phân tích rõ ràng để thấy những gì chính mắt mình thấy chính tai mình đã nghe và những gì chỉ là ý kiến của thiên hạ.

c. Trong những cái bạn nghe cái nào đáng tin?

Bước thứ 3 bạn để Chúa hỏi bạn trong những cái con nghe đồn, cái nào đáng tin cái nào không đáng tin.

1) Người thuật lại đáng tin đến mức nào? Những điều người thuật lại nói với con họ đã chứng kiến hay họ cũng nghe người khác thuật lại? Nếu chỉ nghe người khác thuật lại chưa thể tin được.

2) Trong những cái chứng kiến, cái nào đáng tin là thật? Người thuật lại cho con có bị thành kiến bóp méo không? Người thuật lại có óc phê bình cần thiết không?

3) Trong những cái con nghe, con có phải người đáng tin không? Con có đủ óc phê bình khách quan không? Con có bị yêu ghét chi phối việc tiếp nhận thông tin?

d. Trong những cái con chứng kiến, cái nào con thấy chắc chắn, cái nào không hoàn toàn chắc?

Trong những cái con thấy chắc chắn, đâu là ý nghĩa đích thực?

đ. Trong cái chắc chắn

Trong cái chắc chắn và có ý nghĩa thực sự xấu, cái nào người con ghét chịu trách nhiệm và cái nào họ chỉ là nạn nhân của cha mẹ, của gia đình, của học đường, của nền giáo dục phản Ki-tô giáo, của môi trường xã hội v.v…

e. Trước những cái xấu

Trước những cái xấu mà người con ghét thực sự có trách nhiệm, con hãy chiêm ngắm Chúa Giê-su trên thập giá như Lc 23,33-34 thuật lại. Xin Ngài chỉ cho con cách hành xử.

Lc 23,33-34: 33Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. 34Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm.

Bây giờ hãy nhìn lại con người của bạn, bạn có còn bị cái ác cảm làm chủ cách hành xử của bạn đối với những người bạn ác cảm hay không?

3. Làm sao để không kết án oan mình?

a. Làm sao để không kết án oan mình?

Theo cách làm ở số 2. a-đ trên mà nhìn cho đúng trách nhiệm của mình.

b. Nghiền ngẫm Mt 21,33-43

Trước những gì mình thực sự có trách nhiệm hãy nghiền ngẫm Mt 21,33-43 rồi thưa chuyện cùng Chúa Giê-su.

Mt 21,33-43: 33Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta.” 38Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” 39Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. 40Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?” 41Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” 42Đức Giê-su bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. 43Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

Kết nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần,

Xin giúp con hiểu đúng những người anh em con hơn, để nếu con chưa yêu được họ thì ít nữa, con cũng đừng bất công với họ.

Xin cho con đừng lấy đức hạnh của mình làm thước đo người khác, đứng cứng cỏi lạnh lùng khi đánh giá tha nhân.

Xin cho con quả tim của con Cha, hiền lành và khiêm nhường, để con có thể mở ra trước những đòi hỏi của Cha và thay vì quay lưng trước anh em thì sẵn sàng đáp lại những nhu cầu của anh em con. Amen.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

One Response to Tình Yêu phá bỏ Ác Cảm

  1. Roses Hạnh says:

    Xin giúp con hiểu đúng những người anh em con hơn, để nếu con chưa yêu được họ thì ít nữa, con cũng đừng bất công với họ.

    Xin cho con đừng lấy đức hạnh của mình làm thước đo người khác, đứng cứng cỏi lạnh lùng khi đánh giá tha nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 × 5 =