motherless-child

Nhập nguyện

Xin cho con cảm thấy được Chúa yêu vô hạn nơi Đức Giê-su Ki-tô để con nhận ra tội con vô cùng ghê tởm.

Suy chiêm

1. Chỉ khi thấy được Chúa quay nhìn mình cách âu yếm ngay sai khi chối Chúa, Phê-rô mới thấy tội ông nặng nề thế nào.

a. Lc 22,61-62: 61Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.” 62Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.

b. JL 18:6-9: Chúa nhìn Phê-rô, ông nhận ra tình Chúa và tội mình. Phê-rô nhận ra tội ông là khước từ khuôn mặt bị nhục mạ của Người Tôi Tớ đau khổ. Ông đã khóc lóc tội đó, tội đó còn cưu mang nhiều tội khác nữa, nhưng lúc này đây Chúa tha thứ cho ông tội này. Phê-rô không thể hiểu được tội của ông cho tới khi ông thấy tình yêu vô biên trên gương mặt bị nhục mạ mà ông không muốn nhìn nhận.

Chỉ nhờ chiêm ngắm Chúa Ki-tô trên thập giá, bạn mới hiểu được tội, chứ không phải vì dò xét nội tâm. Trên gương mặt bầm nát của Chúa Giê-su, bạn cảm thức tình Thiên Chúa yêu thương bạn từ lúc bạn còn là tội nhân. Bạn cũng cảm nghiệm cần Chúa Ki-tô tha thứ cho bạn. Sau khi khám phá gương mặt đầy thương tích của Chúa Giê-su, bạn thấy mình lại đang chối bỏ gương mặt đó trong đáy lòng. Tội của bạn chính là từ khước Thánh Giá của Chúa Ki-tô.

Khám phá tội không quan trọng bằng khám phá Chúa Ki-tô:

“Phúc thay ai lo phiền sầu khổ

Vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5,5)

2. Chỉ khi thấy Chúa vẫn yêu thương tín nhiệm dù đã chối Chúa, Phêrô mới can đảm dám chết cho Chúa.

a. Ga 21,15-19: 15Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 18Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” 19Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.”

b. JL 18:3-5: Khi được tha thứ, bạn khám phá nọc độc và ác ý của tội. Chính lúc được một người bạn thân tha thứ về hành động xấu xa của mình mà ta cảm nhận được tình yêu của người bạn ấy cùng sự vô ân bạc nghĩa của ta. Đừng căng thẳng vì quá chú tâm đến tội của bạn, nhưng hãy nhìn kỹ cặp mắt nhân từ của Thiên Chúa, bạn sẽ hiểu Ngài yêu bạn trong cảnh khốn cùng của bạn.

Thánh Gio-an Kim Khẩu nói: “Thiên Chúa chỉ vạch cho bạn thấy sự dữ nơi bạn sau khi Ngài ban Đấng Cứu Chuộc để chữa lành bạn”. Hãy kiên nhẫn chờ đợi điều Chúa muốn cho bạn hiểu hôm nay, bạn không thể gồng gánh tất cả một lúc đâu: “Nếu con biết tội con, con sẽ nản lòng. Đền tội đến đâu, con biết rõ tội đến đó”. Chúa nói với con: “Con đã được tha thứ. Đừng sợ, Ta thiết tha mong con hoán cải. Ta yêu con nhiều hơn là con yêu tội của con” (Pascal – Mầu nhiệm Chúa Giê-su).

Tin Mừng minh họa một cách sống động định
luật thứ hai của đời sống thiêng liêng: đó là khi Chúa Giê-su gặp lại ông Phê-rô trên con đường khổ nạn, Phê-rô tưởng mình biết Chúa và yêu Đức Giê-su, ông chưa ý thức đã chối Chúa ba lần. “Chúa Giê-su quay lại nhìn ông, ông sực nhớ Lời Người đã nói: “Hôm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần” ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết” (Lc 22,61-62).

3. Ở đâu tội lỗi tràn đầy ở đấy ân sủng càng chan chứa

Rm 5,12-21: 12Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. 13Trước khi có Lề Luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có Luật, thì tội không bị kể là tội. 14Thế mà, từ thời
A-đam đến thời Mô-sê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như A-đam đã phạm. A-đam là hình ảnh Đấng sẽ tới.

15Nhưng sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. 16Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án, còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. 17Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị.

18Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. 19Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính.

20Lề Luật đã xen vào, để cho sự sa ngã lan tràn; nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. 21Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Kết nguyện

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

2 Responses to Chính lúc thấy mình được yêu nhưng không, mới thấy tội mình vô cùng ghê tởm

  1. Sau một thời gian dài con đi lễ hằng ngày , và rồi có một thời gian lúc con ngước mắt nhìn Chúa chịu chết treo trên cây thập giá , con xót xa , con khóc vì con cảm nhận Chúa thương con đến như vậy , con quyết tâm sống theo lời Chúa dạy , tránh tôi lỗi , kết hợp với Chúa từng giây , từng phút , việc gì có lợi cho tâm linh con mới làm , con chọn Chúa trên mọi việc trong cuộc sống , và bây giờ mỗi lần con vào nhà thờ ngước nhìn thanh giá con không còn khóc nữa ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

five × five =