Nhập nguyện

Xin cho con nhận ra và thâm tín rằng nơi Đức Ki-tô, Thiên Chúa và con người trở nên một.

Suy chiêm

1. Chỉ khi nhận ra Đức Giê-su hoàn toàn là Thiên Chúa và hoàn toàn là con người thì ta mới nhận ra Thiên Chúa yêu con người như thế nào và con người được tình yêu làm cho con quý như thế nào

JL 16:1-2: Thiên Chúa không chỉ nói Ngài yêu thương chúng ta, nhưng một hôm, Ngài đã làm người, có xương thịt như chúng ta, đã sống kiếp người, đã yêu thương, đã khóc lóc: Đức Giê-su Na-da-rét, con Đức Ma-ri-a và Con Thiên Chúa. Nếu bạn đã chiêm ngắm Thiên Chúa chí thánh, bạn chỉ có thể ngây ngất, bàng hoàng trước mầu nhiệm Đức Giê-su mà thôi.

Đức Giê-su hoàn toàn là Thiên Chúa và hoàn toàn là con người. “Đấng sinh ra tại Bê-lem, lao động tại Na-da-rét, giảng thuyết ở Pa-lét-tin, run sợ ở Giết-si-ma-ni, và chết ở Giê-ru-sa-lem. Không chỉ là một con người tầm thường, chính Thiên Chúa đã ra đời, lao động, lên tiếng, khóc than và chịu chết” (J. P. Deconchy, Tôn giáo và đức tin). Đức Giê-su liên kết Thiên Chúa với con người và con người với Thiên Chúa. Tình Thiên Chúa yêu bạn có một khuôn mặt nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Hãy đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể và hãy thấm nhuần mầu nhiệm bản vị Chúa Giê-su. Xin Ngài cho bạn đi sâu vào mầu nhiệm Thiên Chúa và mầu nhiệm con người. Tiếp xúc với Đức Giê-su trong đức tin, bạn hiểu được chiều kích đích thật của con người nay đã trở thành ngôi nhà của Thiên Chúa.

2. Từ khi làm người, Đức Ki-tô biến đổi hoàn toàn tương quan giữa Thiên Chúa và con người

JL 16:3-5: Từ khi Đức Ki-tô đã cắm lều của Ngài giữa chúng ta, thế giới thay đổi hoàn toàn. Nhân loại được đến gần Thiên Chúa và Thiên Chúa đi vào trong mọi thực tại của thế giới, của hoàn vũ. Qua Đức Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa chiếu dọi ánh sáng vào thế giới, và nhất là vào trái tim con người. Người ta không thể nói tới Thiên Chúa mà không nói đến con người, không thể đụng đến con người mà không chạm đến Thiên Chúa. Thánh Hi-ê-rô-ni-mô nói: “Không ai sinh ra mà không được Đức Ki-tô ở cùng”.

Nhân phẩm của bạn chỉ triển nở khi bạn thấm nhuần mầu nhiệm Chúa Ki-tô, con người hoàn hảo, và nhờ Ngài, bạn được dẫn vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong Đức Giê-su, không những bạn gặp gỡ Chúa Cha, mà bạn còn hiệp thông với tất cả mọi anh chị em đang hướng về Ngài.

Bạn thường đối chiếu cầu nguyện và cuộc sống, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh em, chiêm niệm và hoạt động. Ngày nào hiểu rõ mọi khía cạnh mầu nhiệm Chúa Ki-tô, bạn thấy không có gì đối chọi với nhau cả. Từ khi Thiên Chúa đã gặp gỡ con người trong Đức Giê-su Ki-tô, không còn gì là phàm tục nữa, Thiên Chúa đã bỏ “trời cao” để xuống ở giữa tạo thành của Ngài. Ngài có đó, Ngài sống mọi thăng trầm với chúng ta. Khi chúng ta hoàn tất công việc hàng ngày, khi tiếp xúc với người khác, chúng ta không ngừng gặp gỡ Đức Ki-tô và qua Ngài, chúng ta gặp gỡ Chúa Cha.

3. Như vậy phải cầu nguyện thế nào?

JL 16:6-7: Trong cầu nguyện, hãy phục lạy Chúa Cha, xin Người giúp bạn hiểu là “Đức Ki-tô đang ngự trong tâm hồn bạn nhờ lòng tin” (Ep 3,17). Hãy tin điều đó mặc dù bạn không có cảm giác nào. Hãy tìm mọi cách để thưa chuyện với Chúa Cha vì Thần Khí của Đức Ki-tô ở trong bạn. Dần dần, Thánh Thần sẽ ban cho bạn ánh sáng và sức mạnh để thấu hiểu “mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết” (Ep 3,18-19).

Cầu nguyện là ý thức sâu xa sự hiện diện của Đức Ki-tô nơi bạn. Nếu suốt đời, bạn chỉ xin ơn đó, bạn sẽ đồng ý với Thiên Chúa trong mọi sự. Nên nhớ rằng điều bạn xin đây cũng là điều Chúa Cha muốn ban cho bạn. Ngài chỉ cho bạn mở tay để đặt Con của Ngài vào đó.

Kết nguyện

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twenty − 2 =