Linh mục Giuse Nguyễn Công Đoan, SJ.

Tôi đang nhìn lại lịch sử cứu độ, đang sống lại và tiếp tục sống giây phút cuối cùng của lịch sử cứu độ, biến cố Giêsu Kitô. Bí tích Rửa Tội nối kết tôi với Chúa Kitô, cho tôi trở nên chi thể của Chúa, đặt tôi trên cùng một con đường của Chúa Kitô, để đi về nhà Cha, thể hiện kế hoạch của Chúa Cha, là quy tụ tất cả trong Chúa Kitô. Bí tích Thánh Thể nằm trong chính cái nhịp chuyển động biến đổi tôi nên giống Chúa Kitô, làm cho tôi trở nên Máu Thịt của Chúa. “Ai ăn Thịt Tôi và uống Máu Tôi sẽ được sống”(Ga 6,54).Thánh Gioan nhấn mạnh đến Máu và Nước từ cạnh sườn Chúa chảy ra, tượng trưng cho hai bí tích Rửa Tội và Thánh Thể, là hai bí tích căn bản của Giáo Hội. Bí tích Thánh Thể làm cho đời sống của Chúa Kitô lớn mạnh trong Giáo Hội qua mỗi người. Cử hành bí tích Thánh Thể chính là lúc thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô được quy tụ hữu hình, nhờ sự hiện diện của thân thể phục sinh của Chúa Kitô. Sự hiện diện của Chúa Kitô có được trong bí tích Thánh Thể vì Chúa Kitô đã thắng được sự chết để tiếp tục hiện diện cho tôi và ở giữa chúng tôi. Cũng như sự sống lại là do Chúa Cha đã thắng được sự chết, giải thoát Con của Người khỏi sự chết, vì tình yêu mạnh hơn sự chết, thì Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết, bởi vì tình yêu của Người đối với tôi cũng mạnh hơn sự chết. Người đã yêu thương tôi đến cùng, cho nên Người đã chiến thắng cái chết để ở lại với tôi, để đưa tôi qua khỏi sự chết. Nhờ bí tích Thánh Thể, Chúa Kitô biến đổi tôi, thông truyền sự sống mới của Chúa vào tôi, vào cuộc sống tôi, để liên kết tôi vào trong cuộc sống vĩnh cửu của Người. Sự liên kết này sẽ nên trọn vẹn khi bức màn của thời gian được cuốn đi. Sự chết không nuốt được tôi nữa, vì Chúa Kitô đã gắn liền tôi với thân thể vinh quang của Người rồi. Như vậy, bí tích Thánh Thể là trung tâm và nguồn mạch cuộc sống của tôi. Nhờ bí tích Thánh Thể Chúa Giêsu hiến thánh vũ trụ, làm cho cả thọ tạo được liên kết với Người. Khi Người biến đổi đồ ăn thức uống nên Máu Thịt Người và nhận lấy máu thịt cuộc sống phàm tục của tôi để biến đổi nên Máu Thịt của Người. Ôi sự trao đổi lạ lùng! Chúa đã nhận lấy bản tính loài người, để cho loài người được bản tính Thiên Chúa. Mầu nhiệm Nhập Thể được tiếp tục cho đến khi thâm nhập và biến đổi tất cả thọ tạo, để thực hiện đến cùng mầu nhiệm Nhập Thể.

Mỗi ngày đến dự thánh lễ, tôi đem tất cả những cái gì là tôi, cuộc sống tôi, để làm tấm bánh dâng lên Chúa. Chúa Giêsu đón nhận tấm bánh ấy để biến đổi nên Máu Thịt của Người. Chúa nhận cuộc sống tôi, nhận tôi, hầu gắn liền tôi với Người. Nơi tôi không còn gì là phàm tục mà trở nên phần thuộc về Chúa, là chi thể của Chúa Kitô, nói theo ngôn ngữ của thánh Phaolô. Cả cuộc sống của tôi được Chúa Kitô đón nhận trong bí tích Thánh Thể. Khi Chúa Kitô biến đổi bánh rượu nên Máu Thịt của Người, Người trao lại cho tôi làm lương thực nuôi sống tôi. Và khi tôi ăn Người, tôi được biến đổi. Đồ ăn thức uống tôi dùng hàng ngày trở nên máu thịt tôi. Nhưng khi tôi ăn uống Chúa, thì Chúa biến đổi tôi nên Máu Thịt của Chúa. Vậy đây là bí tích tình yêu của Chúa cho tôi, vừa là của ăn thức uống cho tôi, vừa là sự sống cho tôi. Qua bí tích này, tôi được mời gọi đáp lại tình yêu của Chúa. Mỗi lần tôi nhận Thánh Thể, tôi tuyên xưng lòng tin và niềm trông đợi Chúa. Tin Chúa đã chết và sống lại vì tôi, vì Người yêu tôi. Trong bí tích Thánh Thể tôi được trở nên một với Chúa. Tôi được chính sự sống của Thiên Chúa ở trong tôi ngay từ bây giờ. “Ai ăn Thịt Tôi và uống Máu Tôi thì có sự sống đời đời”(Ga 6,54) Trong bí tích Thánh Thể tôi nhìn ngắm tình yêu Người dành cho tôi .

Phúc Âm thánh Luca chương 22 thuật lại việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu hoàn toàn tự do chọn khung cảnh là bữa tiệc vượt qua, để nói lên ý nghĩa cử chỉ của Người (bí tích Thánh Thể ), Người hiến thân vì tôi. Người là Con Chiên Vượt Qua mới giải thoát tôi. Người cũng là bữa ăn vượt qua để đưa tôi vượt qua dương thế mà đến cùng Chúa Cha, cũng như ngày xưa bữa ăn ở Ai Cập đem sức cho Dân Chúa để vượt qua biển đỏ. Chúa Giêsu cố ý chọn thời gian, khung cảnh, nơi chốn để tôi thấy ý nghĩa này. Chúa nhấn mạnh rằng Chúa hiến thân vì tôi: “Đây là Mình Thầy bị nộp vì anh em, đây là Máu Thầy đổ ra vì anh em”: không phải vì ai, cho ai xa lạ, mà cho tôi đó. Chúa nộp mình vì tôi, Chúa đổ máu mình vì tôi, Chúa để lại bí tích cũng vì tôi. “Không ai có tình yêu lớn cho bằng người hiến mạng sống vì người mình yêu”(Ga 15,13) Chúa đã thực hiện tình yêu lớn nhất đó. Khi tôi nghe “Đây là Mình Thầy bị nộp vì con, đây là Máu Thầy đổ ra vì con”, tôi thấy được tình yêu Người dành cho tôi như thế nào? Nếu Người hiến mạng sống Người cho tôi thì tôi không còn thuộc về tôi nữa, mà thuộc về Người. Người đã đánh đổi chính Mình Người để chuộc tôi, nên tôi không còn thuộc về tôi được nữa mà tôi là của Người, thuộc về Người.

Trong 1 Cr 6, khi thánh Phaolô giải thích cho các tín hữu đừng gian dâm, Người nói: “vì thân xác anh em không còn thuộc về anh em nữa, mà thuộc về Chúa Kitô.” Bí tích Thánh Thể thực hiện việc này. Bí tích Rửa Tội hiến thánh tôi cho Chúa, và bí tích Thánh Thể làm thân xác tôi trở nên của Chúa. tôi là của Chúa, bí tích Thánh Thể tái diễn mầu nhiệm Chúa chết và sống lại vì tôi, để cứu chuộc tôi, đồng thời tháp buộc tôi vào Chúa Giêsu một cách mật thiết hơn. Mỗi lần tham dự bí tích Thánh Thể, tôi được biến đổi để tôi là của Thiên Chúa. Máu Chúa Giêsu đổ ra là Máu Giáo Ước mới làm tôi thuộc về Thiên Chúa. Máu là sự sống, được Máu của Con Thiên Chúa tức là được sự sống Thiên Chúa trong tôi .

Vậy tôi đọc lại đoạn Lc 22 này và suy niệm trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Tôi nhận ra đây là bí tích tình yêu của Chúa cho tôi. Bí tích này cũng dạy tôi biết đáp lại tình yêu ấy. Bí tích nuôi sống tôi, làm cuộc sống tôi thành cuộc sống của Chúa. Và nếu Chúa đã hiến mạng sống vì tôi thì đến lượt tôi, tôi cũng hiến mạng sống tôi vì tình yêu, bằng một đời phục vụ anh em, để tôi trở nên của ăn của uống cho anh em (x.1 Ga 3,16).

Tôi có thể lấy Phúc Âm Gioan chương 6 để suy niệm về ý nghĩa Mình Máu Chúa trong cuộc sống tôi. Đối với thánh Gioan, đây là một bài giảng về bí tích Thánh Thể. Khởi đi từ phép lạ bánh hoá nhiều, Chúa Giêsu tự mạc khải Mình là bánh bởi trời. Ai muốn sống đều phải đón nhận Chúa Giêsu không những đón nhận bằng lòng tin, bằng sự giữ Lời Chúa, mà còn đón nhận bằng chính Máu Thịt Chúa. Bí tích Thánh Thể là sự gặp gỡ tột đỉnh giữa Chúa Giêsu và tôi. Bởi vì Chúa cho tôi chính Máu Thịt của Người, Máu Thịt đã được hiến tế để cho tất cả được sống. Đón nhận Máu Thịt phục sinh của Chúa Kitô là được thông hiệp vào chính sự sống phục sinh của Người, sự sống của Thiên Chúa. Sự hiệp thông không ngừng lại ở tâm tình, tư tưởng, lòng tin, mà đi tới sự hiệp thông tuyệt vời với chính sự sống Thiên Chúa. Ga 6 là một bài suy niệm. Tôi không cần suy nghĩ nhiều, cứ đọc thong thả để cho những lời đó thấm nhập tôi, để tôi cảm nhận được Chúa Giêsu muốn gì khi Người thiết lập bí tích Thánh Thể.

Tôi cũng có thể suy niệm Lời Chúa Giêsu sau bữa tiệc ly Ga 14-15-16-17. Chúa Giêsu diễn tả ở đây sự thông hiệp hoàn hảo giữa môn đệ với Người. Nhất là ở Ga 15, Người nói đến tương quan giữa tôi với Người mật thiết như cành với cây nho. Và kết thúc Ga 17, Người cầu xin Chúa Cha cho tôi được thông hiệp trọn vẹn với Người. Để Người ở đâu thì tôi cũng được ở đó với Người, chiêm ngắm vinh quang của Người.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ten + thirteen =