Chúa đã đến với tôi, Người tha thứ cho tôi, tội lỗi bị xóa bỏ. Bây giờ là niềm vui cứu độ! Nhưng tôi biết, Chúa cứu tôi, tha thứ cho tôi, theo một kế hoạch cứu độ: kế hoạch mang tên Giêsu Kitô  .

Trong sự cứu độ tôi, Chúa đã giãi bày kế hoạch của Người, Người hoàn tất nơi tôi ơn cứu độ của Chúa, và Người còn muốn đem ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Qua đó, Chúa vạch cho tôi thấy con đường Chúa muốn tôi phải đi. Tôi hãy đi tiếp con đường Chúa đã khởi sự nơi tôi, kể từ lúc tôi đón nhận ơn cứu độ của Người.

Là Kitô hữu, tức là nhận được một tiếng gọi. Tin vào Chúa Giêsu Kitô là đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, bởi vì con đường Thiên Chúa vạch ra cho tôi chính là Chúa Giêsu Kitô. “Thầy là con Đường, là Sự Thật, là Sự Sống” (Gioan 14,6). Chúa Giêsu Kitô là ơn cứu độ, là con đường đi vào cuộc sống Thiên Chúa, là chính đời sống Thiên Chúa cho tôi. Là Kitô hữu, tôi không theo một lý thuyết, một nền luân lý nào, mà tôi theo một con người, đó là Chúa Giêsu Kitô. Nhưng  Chúa Giêsu Kitô gọi tôi đi đâu?

Mỗi khi gọi các môn đệ, Người nói: “Hãy theo Tôi” ( Mt 9,9; Mc 1,17). Lời ấy không chỉ dành riêng cho những người Chúa chọn làm tông đồ, nhưng cho tất cả những ai muốn theo Chúa. Trên núi Tabor, Chúa Cha giới thiệu Chua Giêsu cho các môn đệ và cho tôi: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người.” Chính  Chúa Giêsu là Lời Thiên Chúa nói cho tôi. Lời giải bày cho tôi tình yêu của Thiên Chúa, ý định của Thiên Chúa. Nên kế hoạch của Thiên Chúa là kế hoạch Giêsu Kitô. Chúa Giêsu đưa tôi đi đâu, Người đưa tôi đến Chúa Cha. Sứ mạng của  Chúa Giêsu Kitô là đem mọi thọ tạo đến với Chúa Cha. Người gọi tôi là để tôi đi theo Người thi hành sứ mạng đó. Tôi mang danh Kitô hữu, là tôi chấp nhận lời gọi của Người để đi với Người. Nhưng, lúc suy niệm về tội lỗi, hẳn tôi cũng thấy rằng con người tôi vẫn còn lập lửng với tiếng gọi khẩn thiết ấy. Là Kitô hữu, nhưng tới mức độ nào? Cuộc sống của tôi có thể hiện được gương mặt của Chúa Giêsu Kitô không? Hay tôi chỉ là bức hí hoạ, những đường nét méo mó làm người khác ngộ nhận Tin Mừng, ngộ nhận chính Chúa Giêsu Kitô? Chúa sẵn sàng tha thứ cái lệch lạc đó. Và Người mời tôi tiếp tục cuộc hành trình với Người. Lời Chúa Giêsu mời tôi hãy gắn bó với Người, trở nên giống Người. Đối tượng duy nhất mà Chúa Giêsu muốn chinh phục cho Chúa Cha chính là con người tôi. Chúa Giêsu sẽ chiếu toả ánh sáng vào trong vũ trụ này. Người muốn mỗi người thành một điểm sáng để biến đổi mặt đất này. Tôi có sẵn sàng đi với Người không?

Khi suy niệm về tội lỗi, tôi thấy thế giới này mang đầy hậu quả của tội lỗi. Chúa Giêsu muốn cứu thế giới này, giải phóng con người ra khỏi cái quằn quại đau khổ này. Chúa có thể ra tay cứu độ mà không cần chi đến tôi, nhưng Chúa đã muốn cần đến tôi, và Chúa mời gọi tôi đi với Người vào thế giới hôm nay. Thế giới trước mặt tôi với khí thế của biết bao phong trào giải phóng bừng bừng sôi động. Hàng triệu triệu người sẳn sàng bỏ tất cả để tìm tự do độc lập cho quê hương, sẵn sàng bỏ tất cả để đem cuộc sống mình thực hiện lý tưởng xoá bỏ bất công áp bức, đấu tranh để được quyền làm người. Tôi là người trẻ hôm nay, tôi có thấy niềm hào hùng đó không? Sự bất khuất của chí làm người nơi tâm hồn trẻ có sôi sục trong huyết quản của tôi không? Tôi chia sẻ khí thế chung này của bao tâm hồn trẻ trên thế giới này. Chia sẻ cùng một niềm khao khát xây dựng một thế giới mới trong đó có hạnh phúc, được sống trong tình huynh đệ, không còn bất công, áp bức, bóc lột nữa.

Nếu tôi là người trẻ mà không có lòng hăng say nhiệt thành đó thì quả thật đáng xấu hổ! Hơn nữa, tôi là người trẻ nhận ánh sáng của Chúa Kitô, nhận được ơn Đức Tin, được biết ơn cứu độ, một ơn giải phóng vượt trên mọi cuộc giải phóng trần gian này, một sự giải phóng tận căn, giải thoát con người khỏi mầm mống sự đau khổ. Tôi có nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu không? Tôi có thấy mục tiêu đó không? Có thấy đoàn người đông đảo đi theo Chúa Giêsu, đem một cuộc sống mới cho đời mình và giúp cho người khác nữa. Tôi có nhận thấy rằng: kế hoạch tình yêu mới thắng được sự phá hoại của tội lỗi không? Tôi có sẵn sàng đón nhận và ưng theo kế hoạch đó không?

Tôi có thể dựa vào bản văn Ep 1-3 để nhìn ra dự định của Thiên Chúa. Ở chương 1, Thánh Phaolô mời gọi tôi hãy chúc tụng Chúa vì ơn lành Người ban cho tôi được dự phần vào cuộc sống Chúa Người, cho tôi chia sẻ vinh quang của Người. “Anh em đang được ngồi bên hữu Thiên Chúa, cùng với Chúa Giêsu Kitô.” Tại sao? Chỉ vì tình thương nhưng không của Người, Người muốn gọi tôi đến với Người. Thế thôi! Ep 1,7-12: quảng diễn những ơn huệ mà Chúa Giêsu Kitô đem đến cho tôi. Trước hết là ơn tha tội. Được tha thứ trước hết là được trở về làm con Thiên Chúa, được gặp lại Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất của thánh Gioan, ở chương 3, thánh Gioan đã khẳng định: Thiên Chúa đã yêu thương tôi đến nỗi đã ban cho tôi được làm con Thiên Chúa (1Ga 3,4). Và nhờ được làm con Thiên Chúa, nên tôi được một ơn khác, là ơn thông biết chương trình dự định của Thiên Chúa. “Thầy không gọi các con là tôi tớ, nhưng gọi các con là tôi hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy, Thầy đã tỏ cho các con biết.” (Ga 15,15). Đó là đức khôn ngoan mà Sách Thánh thường nói tới. Khôn ngoan là được biết đường lối của Thiên Chúa. Qua Chúa Giêsu Kitô, đường lối của Người có từ muôn thuở được tỏ bày cho tôi. Dự định của Người là đưa lịch sử tới viên mãn, và tất cả mọi sự đểu quy về một đầu là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu đã được Chúa Cha sai đi vào lịch sử con người, ở trong lịch sử để cùng đồng hành với tôi đi đến điểm kết là Omêga. Y nghĩa của lịch sử đời sống tôi là hướng về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đầu đem tất cả tới thành tựu. 1 Cr 15,24-28: “Chúa Giêsu còn phải thi hành vương quyền của Người cho đến khi mọi sự được đặt dưới chân Người.” Suốt dòng lịch sử, Chúa Giêsu phải thi hành sứ mạng này, là quy tụ tất cả về Người. Vạn vật được dựng nên nhờ Chúa Giêsu như một khởi điểm, và bây giờ, vạn vật phải được thống nhất trở lại làm một với Chúa Giêsu. Người sẽ đem tất cả đặt dưới chân Chúa Cha để Thiên Chúa nên tất cả trong tất cả. Trong Ep 1, 13-14, thánh Phaolô diễn tả hiện trạng của người tín hữu như là những người mang dấu ấn thuộc về Thiên Chúa và được bảo chứng để đạt tới sự giải phóng cuối cùng, cùng với Chúa Giêsu trong sứ mạng chinh phục thế giới và cả vũ trụ này về Thiên Chúa. Ep 1,15-22: xin cho tín hữu được ơn thấu triệt hồng ân Thiên Chúa, tức là nhận ra và đánh giá đúng kế hoạch của Chúa Giêsu. Được nhận ra Chúa Giêsu là ai trong cuộc sống tôi. Được nhận ra kế hoạch của Chúa là gì. Để từ đó tôi đáp lại lời mời gọi đem cuộc đời dấn bước theo  Chúa Giêsu (đọc tiếp Ep 2-3).

Tôi cũng có thể suy niệm theo bản văn thư Hipri, chương 2. Ở đây Chúa Kitô được trình bày như là người thừa kế của Thiên Chúa. Người là Đấng được Thiên Chúa trao mọi sự, là người con trọn hảo, và tôi là những người đồng thừa kế với Chúa Kitô, vì  Chúa Giêsu Kitô đã trở thành anh em của tôi. Người gọi tôi là anh em của Người. Suy niệm một đoạn khác trong Cl 1,12-22: Chúa Kitô là đầu mọi loài thọ tạo. Tôi được tạo dựng và được cứu độ nhờ Chúa Kitô. Vậy, Chúa Kitô là tột đỉnh của lịch sử.

Tôi suy niệm và nhìn thấy dự định của Thiên Chúa nơi  Chúa Giêsu Kitô. Nhìn chỗ đứng của Chúa Giêsu Kitô trong lịch sử, để rồi dứt khoát đáp lại lời mời gọi của Người, làm môn đệ Người, cùng với Người chinh phục bản thân tôi và thế giới đem về cho Thiên Chúa. Chúa đã muốn cần đến tôi để đi vào thời đại hôm nay, tôi hãy xin lòng quảng đại đáp lại Chúa.

Linh mục Giuse Nguyễn Công Đoan, S.J.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

seventeen + three =