ANIMA CHRISTI

Lạy hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa con.

Lạy xác thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con.

Lạy Máu Thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến.

Lạy nước bởi nương long Chúa Kitô, xin tẩy rửa con.

Lạy sự thương khó Chúa Kitô, xin thêm sức cho con.

Lạy Chúa Giêsu nhân ái, xin nhận lời con.

Xin giấu ẩn con trong các vết thương Chúa.

Xin cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa.

Xin gìn giữ con khỏi kẻ thù tinh quái.

Đến giờ lâm tử, xin Chúa gọi con, và cho con đến cùng Chúa, để con được cùng các thánh ca tụng Chúa muôn đời. AMEN.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

4 Responses to Kinh Lạy Linh Hồn Đức Ki-tô

 1. Mary Therese Tran and Minh Nguyen are very nice and romantic, May God bless you two now and forever.

 2. Minh khởi says:

  Xin cho em kinh “Lạy linh hồn Đức kito” viết bằng tiếng La tinh

 3. Dòng Tên Việt Nam says:

  ANIMA Christi, sanctifica me.
  Corpus Christi, salva me.
  Sanguis Christi, inebria me.
  Aqua lateris Christi, lava me.
  Passio Christi, conforta me.
  O bone Iesu, exaudi me.
  Intra tua vulnera absconde me.
  Ne permittas me separari a te.
  Ab hoste maligno defende me.
  In hora mortis meae voca me.
  Et iube me venire ad te,
  Ut cum Sanctis tuis laudem te
  in saecula saeculorum.

  Amen.

 4. Lai says:

  Cho em hỏi sao lại là “xác” mà không phải “mình thánh”? Vì xác thì nghe đến sự chết, nhưng mình thánh thì có sự sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

8 + 1 =