TUẦN THỨ BỐN

218. CUỘC CHIÊM NIỆM THỨ NHẤT

ĐỨC KITÔ CHÚA CHÚNG TA ĐÃ HIỆN RA CÙNG ĐỨC MẸ (SỐ 299)

KINH NGUYỆN: Kinh dọn lòng thường lệ.

219. TIỀN NGUYỆN I: Lịch sử. Ở đây là sau khi Chúa Kitô tắt thở trên thập giá, xác Ngài ở trong tình trạng tách rời khỏi linh hồn, nhưng vẫn luôn kết hợp cùng bản tính Thiên Chúa, linh hồn đầy hạnh phúc Người xuống ngục tổ tông, vẫn luôn kết hiệp cùng thiên tính. Người rước linh hồn các thánh ra khỏi ngục, đoạn trở lại mồ, và khi đã sống lại, Người hiện ra cùng Đức Mẹ đầy ân phúc, bằng cả xác và hồn.

220. TIỀN NGUYỆN II: Đặt khung cảnh, nhìn xem nơi chốn. Ở đây là xem xét sự xếp đặt của mồ thánh, và nơi nhà Đức Mẹ; nhìn riêng từng phần một, phòng ngủ, nhà nguyện v.v.

221. TIỀN NGUYỆN III: Cầu xin điều tôi ao ước. Ở đây là cầu xin ơn được vui mừng mãnh liệt vì sự vinh quang và vui mừng dường ấy của Đức Kitô Chúa chúng ta.

222. ĐIỂM NHẤT, HAI, BA: Điểm 1, 2, 3 cũng là những điểm mà chúng ta đã quen làm trong cuộc chiêm niệm về Tiệc Ly của Đức Kitô, Chúa chúng ta.

223. ĐIỂM BỐN: Suy gẫm về việc bản tính Thiên Chúa đã có vẻ như ẩn mình trong cuộc Thương Khó, bây giờ tỏ hiện cách lạ lùng biết bao trong việc Phục Sinh cực thánh, bởi những hiệu lực chân thật và cực thánh của chính sự Phục Sinh ấy là thể nào.

224. ĐIỂM NĂM: Xét về chức vụ an ủi mà Đức Kitô, Chúa chúng ta, hiện đang chu toàn. So sánh việc ấy với cách thức mà các bạn hữu quen an ủi nhau.

225. TÂM SỰ: Kết thúc bằng hay nhiều cuộc tâm sự, tùy theo đề tài, và đọc một kinh Lạy Cha.

226. GHI CHÚ THỨ NHẤT

Trong các cuộc chiệm niệm sau, tiến hành theo cách thức sẽ chỉ dưới đây, về tất cả các mầu nhiệm từ sự sống lại cho đến hết việc Chúa lên trời; về các điều khác, trong suốt tuần về sự phục sinh, sẽ theo cùng một hình thức và cách thế như trong tuần về sự thương khó. Vậy trong các cuộc chiêm niệm sau, phần tiền nguyện cứ theo mẫu bài chiêm niệm thứ nhất này về sự phục sinh, nhưng thay đổi theo đề tài chiêm niệm; năm điểm cũng thế; các điều phụ thêm nói dưới đây cũng vậy. Còn những điều khác, có thể theo phương pháp đã cho để dùng trong tuần về sự thương khó, chẳng hạn về các cuộc phục niệm, áp dụng ngũ quan, rút ngắn hay kéo dài các mầu nhiệm v.v.

227. GHI CHÚ THỨ HAI

Cách chung, trong tuần thứ tư này, làm bốn cuộc Linh Thao thay vì năm, thì hợp hơn (trong ba tuần trước): cuộc thứ nhất ngay khi thức dậy buổi sáng; cuộc thứ hai vào giờ lễ họăc trước bữa trưa, thay vì cuộc phục niệm thứ nhất; cuộc thứ ba vào giờ kinh chiều thay vì cuộc phục niệm thứ hai; cuộc thứ bốn trước bữa tối bằng cách áp dụng ngũ quan vào ba bài Linh Thao trong ngày; nên để ý ngừng lại ở những điểm quan hệ hơn và những điểm đã được khích động mạnh và nhiều hương vị thiêng liêng hơn.

228. GHI CHÚ THỨ BA

Mặc dù trong mỗi cuộc chiêm niệm đã đề nghị một số điểm nhất định, chẳng hạn ba, năm v.v., nhưng người chiêm niệm có thể tăng hay bớt số điểm như họ thấy đàng nào dễ chịu hơn; như thế trước khi bắt đầu cuộc chiêm niệm, điều rất có ích là dự phóng và xác định số điểm sẽ làm.

229. GHI CHÚ THỨ BỐN

Trong tuần thứ tư này, về cả thảy 10 điều phụ thêm, phải sửa đổi điều thứ hai, sáu, bảy và mười.

Điều hai: ngay khi thức dậy, nghĩ về cuộc chiêm niệm mà tôi phải làm, tìm vui mừng hoan lạc vì sự vui mừng hoan lạc dường ấy của Đức Kitô Chúa chúng ta.

Điều sáu: hướng trí nhớ và tư tưởng vào những điều có thể gây sung sướng, hoan lạc và vui mừng thiêng liêng, như sự vinh quang.

Điều bảy: Tận dụng ánh sáng và những sự dễ chịu với từng mùa, chẳng hạn sự mát mẻ trong mùa hạ, họăc mặt trời và sự ấm áp trong mùa đông, tùy theo mức độ mà linh hồn tưởng có thể giúp mình vui mừng trong Đấng tạo dựng và cứu chuộc mình.

Điều mười: Thay vì sự hãm mình đền tội, hãy nhắm đến sự tiết độ và trung dung trong mọi sự, khi không phải là những thời điểm mà luật Giáo Hội buộc ăn chay hay kiêng thịt, vì những luật ấy phải luôn luôn được giữ chu đáo, trừ trường hợp ngăn trở chính đáng.

230. CHIÊM NIỆM ĐỂ ĐƯỢC TÌNH YÊU

GHI CHÚ: Trước hết nên nhận xét hai điều:

Thứ nhất: Tình yêu phải đặt trong hành động hơn là trong lời nói.

231. Thứ hai: Tình yêu cốt ở sự trao đổi giữa hai bên, nghĩa là người yêu trao tặng và truyền thông cho người được yêu của cải, một phần của cải hay quyền hành của mình, và người được yêu đối lại với người yêu cũng vậy. Như thế, nếu người này có được kiến thức, sẽ truyền dạy cho người kia; cả danh vọng hay tiền của cũng thế; và người kia cũng đối lại với người này như vậy.

KINH NGUYỆN: Kinh dọn lòng thường lệ.

232. TIỀN NGUYỆN I: Đặt khung cảnh. Ở đây là nhìn xem tôi đang ở trươc thánh nhan Thiên Chúa, Chúa chúng ta, trước các thiên thần và các thánh đang cầu bầu cho tôi.

233. TIỀN NGUYỆN II: Cầu xin điều tôi muốn. Ở đây là xin được hiểu biết thâm sâu về bấy nhiêu ơn lành đã lãnh nhận; để với lòng biết ơn sâu xa, tôi có thể yêu mến và phụng sự Chúa chí tôn trong mọi sự.

234. ĐIỂM NHẤT:

Nhớ lại trong trí những ơn lành đã lãnh nhận: ơn tạo dựng, ơn cứu chuộc và các ơn riêng. Cân nhắc với thật nhiều tình yêu xem Thiên Chúa, Chúa chúng ta, đã làm cho tôi biết bao nhiêu điều tốt đẹp, đã ban cho tôi biết bao nhiêu thứ của Ngài; sau nữa, Chúa lại còn ước muốn ban chính mình Ngài cho tôi bao nhiêu có thể, theo thánh ý Ngài.

Tôi ngẫm nghĩ trong lòng, suy xét về điều tôi phải dâng hiến Ngài, về phần tôi, theo đúng lẽ phải và sự công bằng, nghĩa là, tất cả những gì tôi có lẫn chính bản thân tôi, như một người dâng hiến với tình yêu tha thiết :

“LẠY CHÚA, XIN NHẬN LẤY TRỌN CẢ TỰ DO, TRÍ NHỚ, TRÍ HIỂU VÀ TOÀN THỂ Ý CHÍ CON, TẤT CẢ NHỮNG GÌ CON CÓ VÀ LÀM CHỦ.

CHÚA ĐÃ BAN CHO CON TẤT CẢ; LẠY CHÚA, CON XIN DÂNG LẠI CHÚA TẤT CẢ.

TẤT CẢ LÀ CỦA CHÚA, XIN CHÚA SỬ DỤNG HOÀN TOÀN THEO Ý CHÚA.

XIN CHÚA BAN CHO CON TÌNH YÊU VÀ ÂN SỦNG CHÚA: ĐỐI VỚI CON THẾ LÀ ĐỦ”.

235. ĐIỂM HAI: Xét xem Chúa ngự trong tạo vật như thế nào, trong các nguyên tố bằng cách ban cho thực thể, trong thảo mộc bằng cách ban cho sức tăng trưởng, trong thú vật bằng cách ban cho cảm giác, trong loài người bằng cách ban cho trí khôn; và như vậy trong tôi bằng cách ban cho thực thể, sự sống, cảm giác và trí khôn. Cũng vậy, xét xem Chúa đã làm tôi nên đền thờ của Ngài như thế nào, vì Ngài đã tạo dựng tôi nên giống hình ảnh Tôn Nhan Ngài. Cũng suy nghĩ trong lòng theo cách đã chỉ ở điểm nhất hay cách nào khác tôi thấy tốt hơn. Về mỗi điểm dưới đây cũng làm như vậy.

236. ĐIỂM BA: Suy xét xem Thiên Chúa làm việc và hành động cho tôi như thế nào trong mọi tạo vật trên mặt đất, nghĩa là Ngài đã xử sự theo cách một người làm việc như thế nào, chẳng hạn trên các tầng trời, trong các nguyên tố, thảo mộc, hoa, thú vật v.v., bằng cách ban cho chúng thực thể, sự sinh tổn, sức tăng trưởng, và cảm giác v.v.. Đoạn suy nghĩ trong lòng.

237. ĐIỂM BỐN: Xét xem mọi điều tốt lành và mọi ơn riêng đều từ trên ban xuống như thế nào, chẳng hạn quyền lực hữu hạn của tôi, bởi quyền lực tối cao và vô hạn ở trên và cả sự công bằng, lòng nhân từ hiền hậu, thương xót v.v., như những tia sáng từ mặt trời chiếu xuống, như nước trong nguồn chảy ra v.v.. Rồi kết thúc bằng cách suy nghĩ trong lòng như đã chỉ dẫn. Sau cùng tâm sự với Chúa, và đọc một kinh Lạy Cha.

 

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

13 − eight =