91. TIẾNG GỌI VUA ĐỜI TẠM

giúp chiêm ngắm cuộc đời Vua Hằng Sống.

KINH NGUYỆN: Kinh dọn lòng thường lệ.

TIỀN NGUYỆN I: Đặt khung cảnh, xem nơi chốn.

Ở đây là lấy con mắt tưởng tượng nhìn xem các hội đường, các xóm làng nơi Đức Kitô Chúa chúng ta giảng dạy.

TIỀN NGUYỆN II: Xin điều tôi ao ước. Ở đây là xin ơn Chúa chúng ta để khỏi điếc lác với tiếng Ngài kêu gọi, nhưng được mau mắn và chăm chỉ chu toàn Ý cực thánh của Ngài.

92. PHẦN THỨ NHẤT

ĐIỂM NHẤT: Là hình dung ra một vị vua trần gian, được chọn bởi tay Thiên Chúa, Chúa chúng ta, mà tất cả các lãnh tụ và giáo hữu đều kính trọng và vâng phục.

93. ĐIỂM HAI: Nhìn coi vị vua này ngỏ lời phán bảo thần dân mình thế nào: “Ta muốn chinh phục cả lãnh thổ của lương dân; bởi vậy, ai muốn theo ta phải bằng lòng ăn uống và mặc như ta v.v., người ấy cũng phải khó nhọc cùng ta ban ngày và tỉnh thức với ta ban đêm v.v., để sau này được dự phần cùng ta trong chiến thắng như đã dự phần với ta trong khó nhọc”.

94. ĐIỂM BA: Xét xem những tôi trung phải trả lời thế nào với vị vua quảng đại và nhân đạo dường ấy; và do đó, nếu kẻ nào không nhận lời yêu cầu của vị vua như thế, đáng mọi người trách mắng và bị coi là một hiệp sĩ hèn nhát biết bao.

95. PHẦN THỨ HAI

Phần thứ hai của cuộc Linh Thao này là áp dụng thí dụ về vua đời tạm trên đây vào Chúa Kitô, theo như ba điểm nói trên.

ĐIỂM NHẤT: Trong điểm nhất, nếu tiếng gọi của vua đời tạm đối với thần dân mà còn phải để ý tới, thì điều này còn đáng để ý hơn biết bao:

nhìn ngắm Chúa Kitô, Vua Hằng Sống, và trước mặt Ngài, cả thế giới; Ngài kêu gọi hết thảy và từng người một; Ngài phán: “Ý Ta muốn chinh phục cả thế gian và mọi kẻ thù địch, và nhờ thế mà vào trong vinh quang của Cha Ta; bởi vậy, ai muốn theo Ta, phải khó nhọc cùng Ta, để khi đã theo Ta trong đau khổ, cũng được theo Ta trong vinh quang”.

96. ĐIỂM HAI: Suy xét rằng tất cả những ai có lương tri đều sẽ dâng trót mình để theo Ngài dù khó nhọc.

97. ĐIỂM BA: Những kẻ muốn yêu mến và trổi vượt hơn trong việc phụng sự Vua Hằng Sống và Chúa muôn loài, không những hiến thân chịu khó mà còn hành động chống lại tình cảm và lòng yêu chuộng xác thịt, thế gian; họ dâng lễ vật qúi giá hơn và quan trọng hơn. Họ tâm sự:

98. Lạy Chúa Hằng Sống của muôn loài, nhờ ơn và sự trợ giúp của Chúa, con xin tiến dâng chính mình con lên trước lòng nhân từ vô biên Chúa và trước mặt Mẹ vinh hiển Chúa cùng tất cả các thánh nam nữ của triều đình thiên quốc, ấy là con mong muốn và ước ao, và sau khi suy xét, con quyết tâm bắt chước Chúa chịu mọi xỉ nhục, mọi khinh chê và mọi nghèo khó thực sự cũng như trong lòng, miễn là điều ấy phụng sự và làm vinh danh Chúa hơn, nếu Chúa muốn chọn và nhận con vào đời sống và bậc ấy.

99. GHI CHÚ THỨ NHẤT: Cuộc Linh Thao này sẽ làm hai lần trong ngày: ban sáng khi thức dậy và một giờ trước bữa trưa hay bữa tối.

100. GHI CHÚ THỨ HAI: Về tuần thứ hai cũng như các tuần sau, thỉnh thoảng đọc một chút trong sách Gương Phúc hay Phúc âm, và hạnh các thánh là điều rất có ích.

101. NGÀY THỨ NHẤT

CUỘC CHIÊM NIỆM THỨ NHẤT

về MẦU NHIỆM NHẬP THỂ

gồm kinh dọn lòng, ba tiền nguyện, ba điểm và một cuộc tâm sự.

KINH NGUYỆN: Kinh dọn lòng thường lệ.

102. TIỀN NGUYỆN I: Nhớ lại lịch sử điều tôi sắp chiêm niệm. Ở đây là Ba Ngôi Thiên Chúa đang nhìn xem khắp mặt địa cầu đầy người; và thấy mọi người đang sa xuống hỏa ngục, Ba Ngôi quyết định trong sự sống đời đời của mình rằng Ngôi Hai sẽ làm Người để cứu chuộc nhân loại; và như thế khi đã đến thời viên mãn, Ba Ngôi sai thiên thần Gabriel đến cùng Đức Mẹ (đoạn 262).

103. TIỀN NGUYỆN II: Đặt khung cảnh, nhìn xem nơi chốn. Ở đây là sự mênh mông của thế giới, trên đó có biết bao dân tộc khác nhau; rồi nhìn riêng nhà và căn phòng của Đức Mẹ trong thành Nazareth, xứ Galilêa.

104. TIỀN NGUYỆN III: Xin điều tôi muốn. Ở đây là xin được lòng hiểu biết thâm sâu về Chúa, Đấng đã làm người vì tôi, để được yêu mến Ngài hơn và theo Ngài.

105. GHI CHÚ: Ở đây nên chú ý là trong tuần này và các tuần sau, phải thực hành cùng một kinh dọn lòng như đã nói trên, không sửa đổi; còn ba tiền nguyện có thể sửa đổi hình thức tùy theo đề tài chiêm niệm.

106. ĐIỂM NHẤT:

1. Lần lượt nhìn xem các nhân vật; trước tiên là những người trên mặt đất, với bao sự khác biệt, trong y phục và cử chỉ, người trắng kẻ đen, người hòa bình kẻ chiến tranh, kẻ khóc người cười, kẻ khỏe mạnh người ốm yếu, kẻ sinh ra người chết đi v.v.

2. Hai là nhìn xem và chiêm ngưỡng Ba Ngôi Thiên Chúa, như ngự trên ngai tòa uy nghi, đang nhìn xem mặt đất cùng toàn thể thế giới và mọi dân tộc ở trong sự mù quáng tối tăm, đang chết và đang sa hỏa ngục.

3. Ba là nhìn xem Đức Mẹ và thiên thần đang kính chào Người. Suy nghĩ để rút ích lợi bởi sự nhìn ngắm ấy.

107. ĐIỂM HAI: Nghe những điều người ta nói trên mặt đất, tức là nghe người ta nói với nhau, chửi rủa và nói phạm thượng v.v., như thế nào. Cũng vậy nghe Ba Ngôi Thiên Chúa phán: “chúng ta hãy cứu chuộc nhân loại…”. Rồi những lời của thiên thần và Đức Mẹ; cuối cùng suy nghĩ để rút ích lợi từ những lời ấy.

108. ĐIỂM BA: Sau đó nhìn xem những việc người ta làm trên mặt đất, như đánh, giết, sa hỏa ngục …; cũng thế, nhìn xem việc Ba Ngôi Thiên Chúa làm tức là đang thực hiện công cuộc Nhập Thể cực thánh …; cũng thế, nhìn xem thiên thần và Đứëc Mẹ làm gì, tức là thiên thần đang thi hành chức vụ sứ giả và Đức Mẹ hạ mình khiêm nhường và tạ ơn Thiên Chúa. Đoạn suy nghĩ để rút ích lợi bởi mỗi việc ấy.

109. TÂM SỰ: Sau hết, tâm sự bằng cách nghĩ về điều tôi phải thưa với Ba Ngôi Thiên Chúa hoặc với Ngôi Lời Hằng Sống đã nhập thể, hoặc với Mẹ Ngài cũng là Bà Chúa của chúng ta; cầu xin theo điều mình cảm thấy trong lòng, để được theo và bắt chước Chúa chúng ta vừa mới nhập thể hơn.

Đọc một kinh Lạy Cha.

110. CUỘC CHIÊM NIỆM THỨ HAI

CHÚA SINH RA ĐỜI

KINH NGUYỆN: Kinh dọn lòng như thường lệ.

111. TIỀN NGUYỆN I: Lịch sử. Ở đây là cuộc hành trình từ Nazareth đi Belem, Đức Mẹ có thai được gần chín tháng, ngồi trên lưng lừa, như ta có thể lấy lòng đạo đức mà suy gẫm như thế, và Thánh Giuse với một nữ tỳ dắt một con bò, cùng rời Nazareth đi Belem để trả thuế mà vua Césare đã buộc các vùng ấy phải nộp.

112. TIỀN NGUYỆN II: Đặt khung cảnh lấy con mắt tưởng tượng mà nhìn xem con đường đi từ Nazareth đến Belem, xét coi chiều dài chiều rộng, xem con đường ấy đi trên đồng bằng hay qua thung lũng và đồi núi. Cũng nhìn xem chỗ hay hang Chúa đã sinh ra, xem chỗ ấy lớn hay nhỏ, cao hay thấp và được dọn dẹp thế nào.

113. TIỀN NGUYỆN III: Cùng một tiền nguyện và cùng một hình thức như trong cuộc chiêm niệm trước.

114. ĐIỂM NHẤT: Là nhìn xem các nhân vật, tức là Đức Mẹ, thánh Giuse, người nữ tỳ và Hài Nhi Giêsu sau khi sinh ra; tự coi mình như một kẻ hèn mọn và một tôi tớ bất xứng, nhìn ngắm, chiêm ngưỡng và hầu hạ các Ngài trong những công việc cần thiết, như thể tôi đang có mặt, với tất cả tấm lòng tôn kính, đoạn suy nghĩ trong lòng để rút phần nào ích lợi.

115. ĐIỂM HAI: Nhìn xem, chú ý và chiêm niệm điều các Ngài nói, và suy nghĩ trong lòng để rút ích lợi.

116. ĐIỂM BA: Nhìn xem và suy xét việc các Ngài làm, như cuộc hành trình và sự vất vả để Chúa sinh ra trong cảnh cùng cực, và sau bao nhiêu lao khổ, đói, khát, nóng, lạnh, bất công nhục nhã, Chúa sẽ chịu chết trên Thập Giá, và tất cả những sự ấy vì tôi. Rồi suy nghĩ để rút phần nào ích lợi thiêng liêng.

117. TÂM SỰ: Kết thúc bằng một cuộc tâm sự như trong cuộc chiêm niệm trước và bằng đọc một kinh Lạy Cha.

118. CUỘC CHIÊM NIỆM THỨ BA

lặp lại cuộc Linh Thao thứ nhất và thứ hai.

Sau kinh dọn lòng và ba tiền nguyện, sẽ lặp lại cuộc Linh Thao thứ nhất và thứ hai; chú ý hơn những chỗ quan trọng mà trước đã cảm thấy chút hiểu biết, an ủi hay sầu khổ. Cuối cùng cũng tâm sự và đọc một kinh Lạy Cha.

119. Trong cuộc “phục niệm” này cũng như các lần khác sau này, cũng theo cùng một trật tự tiến hành như trong các cuộc “tái gẫm” tuần thứ nhất, chỉ đổi đề tài còn giữ nguyên cách thức.

120. CUỘC CHIÊM NIỆM THỨ TƯ

lặp lại cuộc chiêm niệm thứ nhất và thứ hai, theo cùng một cách thức như trong cuộc phục niệm trên đây.

121. CUỘC CHIÊM NIỆM THỨ NĂM

áp dụng ngũ quan vào cuộc chiêm niệm thứ nhất và thứ hai.

KINH NGUYỆN: Sau kinh dọn lòng và tiền nguyện, sẽ được ích lợi nhiều nếu đem sử dụng năm giác quan tưởng tượng vào bài chiêm niệm thứ nhất và thứ hai theo cách sau đây:

122. ĐIỂM NHẤT: Lấy con mắt tưởng tượng nhìn xem các nhân vật. Suy gẫm và chiêm niệm tỉ mỉ những gì liên quan tới các Ngài và tìm lấy ích lợi bởi những điều mình thấy.

123. ĐIỂM HAI: Lấy tai nghe những điều các Ngài nói hoặc có thể nói, và suy nghĩ trong lòng để rút lấy ít nhiều ích lợi.

124. ĐIỂM BA: Dùng khứu giác và vị giác, ngửi và nếm mùi vị thơm tho và dịu ngọt vô cùng của Thiên Chúa, của linh hồn và các nhân đức của linh hồn cùng moi sự khác, tùy theo nhân vật ta chiêm ngắm; suy nghĩ trong lòng và rút lấy ích lợi.

125. ĐIỂM BỐN: Lấy xúc giác sờ mó, thí dụ ôm và hôn những nơi các nhân vật ấy đặt chân lên và đã ngổìi, luôn cố gắng rút lấy ích lợi.

126. TÂM SỰ: Kết thúc bằng một cuộc tâm sự như trong các cuộc chiêm niệm thứ nhất và thứ hai, và bằng một kinh Lạy Cha.

127. GHI CHÚ THỨ NHẤT

Nên chú ý rằng trong suốt tuần này và các tuần sau, tôi chỉ được đọc về mầu nhiệm của cuộc chiêm niệm mà tôi phải làm ngay, nghĩa là hiện tại tôi sẽ không đọc về một mầu nhiệm nào khác mà tôi không phải phải suy gẫm hôm nay hay ngay bây giờ, để sự suy ngắm về mầu nhiệm này không làm xáo trộn việc suy ngắm mầu nhiệm khác.

128. GHI CHÚ THỨ HAI

Cuộc linh thao thứ nhất về mầu nhiệm nhập thể sẽ thực hiện vào nửa đêm cuộc thứ hai lúc rạng đông; cuộc thứ ba sau giờ Thánh Lễ; cuộc thứ bốn vào giờ hát kinh chiều và cuộc thứ năm trước giờ ăn tối; mỗi lần làm một giờ. Sẽ giữ cùng một trật tự ấy cho mọi cuộc sau này.

129. GHI CHÚ THỨ BA

Nên chú ý là nếu người tập Linh Thao đã có tuổi hay yếu sức, hoặc dù mạnh khỏe nhưng trong tuần thứ nhất đã sút đi một chút thì điều tốt hơn đối với họ trong tuần thứ hai này ít nhất đôi ba lần bỏ đừng dậy trong giờ nửa đêm; họ sẽ làm một cuộc chiêm niệm buổi sáng, một sau giờ lễ và một trước bữa ăn và một cuộc ôn lại tất cả những cuộc ấy vào giờ hát kinh chiều rồi áp dụng ngũ quan trước bữa tối.

130. GHI CHÚ THỨ BỐN

Đối với tuần thứ hai này, trong tất cả mười điều phụ thêm đã nói ở tuần thứ nhất, phải sửa đổi lại các tuần thứ hai, thứ sáu, thứ bảy và một phần điều thứ mười.

· Về điều thứ hai sửa đổi như sau: thọat khi thức dậy, đặt ngay trước mặt cuộc chiêm niệm mà tôi phải làm, với ý muốn được biết Ngôi Lời Hằng Sống nhập thể hơn, để phụng sự và theo chân Ngài hơn.

· Về điều thứ sáu: Năng nhớ lại cuộc đời và các mầu nhiệm của Chúa Kitô, Chúa chúng ta, bắt đầu từ sư nhập thể cho đến nơi hoặc mầu nhiệm mà tôi đang chiêm niệm.

· Về điều thứ bảy: Phải dùng bóng tối hay ánh sáng, trời đẹp hay trời xấu, tùy theo người tập Linh Thao thấy có thể sinh ích cho mình và giúp tìm kiếm được điều mình ao ước.

· Về điều thứ mười: Người tập Linh Thao phải thích ứng với những mầu nhiệm mà họ chiêm niệm, vì có những mầu nhiệm đòi phải hãm mình đền tội, có thứ không.

Như vậy phải giữ rất cẩn thận mười điều phụ thêm ấy.

131. GHI CHÚ THỨ NĂM

Trong tất cả các cuộc Linh Thao, trừ lần nửa đêm và ban sáng, sẽ làm một điều tương đương với điều phụ thêm thứ hai, theo cách thức sau đây: ngay khi thấy đến giờ phải tập Linh Thao, trước khi đi làm việc ấy, tôi sẽ đặt trước mặt: tôi đi đâu và đến trước mặt ai, rồi lược tóm bài Linh Thao sắp làm và sau khi theo đúng điều phụ thêm thứ ba, tôi bắt đầu.

132. NGÀY THỨ HAI

Để làm cuộc chiêm niệm thứ nhất và thứ hai, lấy mầu nhiệm Dâng Chúa trong đền thánh (đoạn 268) và việc chạy trốn như bị lưu đầy sang Ai cập (đọan 269). Về hai cuộc chiêm niệm này, cũng làm hai cuộc phục niệm và áp dụng ngũ quan theo cùng một cách thức như hôm trước.

133. GHI CHÚ

Mặc dù người tập Linh Thao dai sức và luôn sẵn sàng, thỉnh thoảng cũng nên thay đổi, bắt đầu từ ngày thứ hai này cho đến hết ngày thứ bốn, để dễ tìm thấy điều người ta ước muốn hơn; nghĩa là chỉ làm một cuộc chiêm niệm lúc rạng đông, một vào giờ lễ, phục niệm vào giờ kinh chiều và áp dụng ngũ quan trước bữa ăn tối.

134. NGÀY THỨ BA

Chiêm niệm về Chúa Hài Đồng Giêsu vâng lời cha mẹ ở Nazareth như thế nào (số 271), đoạn về việc các Ngài tìm thấy Chúa ở trong đền thờ ra sao (số 272), và sau đó cũng làm hai cuộc phục niệm và áp dụng ngũ quan.

135. LỜI PHI LỘ VỀ SUY XÉT BẬC SỐNG

Chúng ta đã suy gẫm gương Đức Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã nêu cho ta về bậc sống thứ nhất, tức là sự tuân giữ các giới luật, khi Ngài sống trong sự vâng lời cha mẹ, cũng như về bậc sống thứ hai tức là sự trọn lành theo Phúc Âm, khi Chúa bỏ Cha nuôi và người Mẹ trần gian của Ngài mà ở lại trong đền thờ để hiến mình vào việc thuần túy phụng sự Cha Hằng Sống của Ngài. Cùng một trật với việc chiêm niệm về cuộc đời Ngài, chúng ta cũng sẽ bắt đầu tìm hiểu và xin được biết Chúa Chí Tôn muốn chúng ta sống cách nào, hay ở bậc nào để phụng sự Ngài. Bởi vậy, như để khởi đầu, ngay trong cuộc Linh Thao sau đây, chúng ta sẽ xem xét ý của Đức Kitô, Chúa chúng ta và ngược lại ý của kẻ thù địch của bản tính loài người, cũng như về cách thức phải tự chỉnh đốn hầu đạt tới sự trọn lành trong bất cứ bậc hay cuộc sống nào mà Thiên Chúa, Chúa chúng ta sẽ cho chúng ta chọn lựa.

136. NGÀY THỨ BỐN

suy gẫm về HAI CỜ HIỆU

cờ của Đức Kitô vị chỉ huy tối cao và Chúa chúng ta,

cờ của Luxiphe, kẻ tử thù của bản tính loài người chúng ta.

KINH NGUYỆN: Kinh dọn lòngthường lệ.

137. TIỀN NGUYỆN I: Lịch sử. Ở đây là Chúa Kitô kêu gọi và muốn cho mọi người ở dưới bóng cờ Ngài, và ngược lại, Luxiphe cũng gọi và muốn cho mọi người ở dưới cờ nó.

138. TIỀN NGUYỆN II: Đặt khung cảnh nhìn xem nơi chốn. Ở đây là nhìn xem một doanh trại vĩ đại bao hết miền Giêrusalem, và ở đây có vị chỉ huy tối cao của những người lành là Đức Kitô, Chúa chúng ta; một doanh trại khác ở miền Babylon, nơi có tên cầm đầu kẻ thù là Luxiphe.

139. TIỀN NGUYỆN III: Xin điều tôi ao ước, ở đây là xin cho được hiểu biết những sự lừa dối của tên cầm đầu xấu xa và ơn trợ giúp để giữ mình khỏi những sự ấy; và được hiểu biết đời sống chân thực mà vị lãnh đạo tối cao và đich thực chỉ cho chúng ta, cùng ơn để bắt chước Ngài.

PHẦN I

140. ĐIỂM NHẤT: Tưởng tượng ra tên cầm đầu hết mọi kẻ thù địch ở trong một doanh trại vĩ đại miền Babylon, như đang ngồi trong một ngai lớn bằng lửa và khói, với hình dáng ghê sợ và khủng khiếp.

141. ĐIỂM HAI: Suy nghĩ về việc hắn kêu gọi vô số qủy và sai chúng đi khắp thế giới thể nào; bọn này thành kia, lũ kia thành khác, không bỏ sót một thành một miền, một bậc người hay một cá nhân nào.

142. ĐIỂM BA: Suy nghĩ về những điều hắn nói với lũ qủy, và về sự hắn khuyến khích chúng quăng lưới và xiềng xích như thế nào; rằng trước hết chúng phải cám dỗ về sự ham muốn của cải, như trường hợp thường xảy ra, để người ta dễ đi đến hư danh thế gian hơn, và sau đó đến kiêu ngạo cả thể; như thế, bậc thang thứ nhất là của cải, bậc thứ hai là danh vọng, bậc thứ ba là kiêu ngạo, và từ ba bậc thang này hắn đưa vào mọi nết xấu khác.

PHẦN II

143. Phải tưởng tượng trái ngược về vị chỉ huy tối cao và chân thật là Đức Kitô, Chúa chúng ta.

144. ĐIỂM NHẤT: Nhìn xem Đức Kitô Chúa chúng ta đang đứng trong doanh trại rộng lớn miền Giêrusalem, ở một chỗ khiêm tốn, đẹp đẽ và phúc hậu như thế nào.

145. ĐIỂM HAI: Suy nghĩ về việc Chúa cả thế giới chọn lựa biết bao nhiêu người, tông đổ, môn đệ v.v., và sai họ đi khắp thế gian rao truyền đạo thánh Ngài cho mọi hạng người và mọi bậc như thế nào.

146. ĐIỂM BA: Suy xét về những lời Đức Kitô Chúa chúng ta phán dạy các tôi tớ và bạn hữu Ngài, mà Ngài sai đi trong cuộc viễn chinh đó, Ngài căn dặn họ tìm cách giúp đỡ mọi người bằng cách lôi kéo họ, thứ nhất đến sự khó nghèo trong lòng tột bực, và đến cả sự khó nghèo thực, nếu bởi đó Thiên Chúa được phụng sự và nếu Ngài muốn chọn họ; thứ hai đến lòng ao ước chịu nhục nhã và khinh chê, vì bởi hai điều ấy mà có đức khiêm nhường. Như thế có ba bậc, bậc thứ nhất là sự khó nghèo đối lại với sự giàu sang, bậc thứ hai là những sự nhục nhã hoặc khinh chê đối lại với danh vọng thếë gian, bậc thứ ba là khiêm nhường đối lại với kiêu ngạo và từ ba bậc thang ấy họ được dẫn tới mọi nhân đức khác.

147. TÂM SỰ:

CUỘC TÂM SỰ THỨ NHẤT: Tâm sự với Đức Mẹ để Người xin cùng Con và Chúa Người, cho tôi ơn được nhận vào dưới cờ Ngài, thứ nhất bằng sự khó nghèo trong lòng tột bực và cả khó nghèo thực sự, nếu bởi đó Chúa Chí Tôn được phụng sự và nếu Ngài muốn chọn và nhận tôi; thứ hai bằng sự chịu nhục nhã và bất công, để nhờ đó bắt chước Ngài hơn, miễn là tôi có thể chịu những sự ấy mà không nên tội cho ai và cũng không có chi mất lòng Chúa Chí Tôn. Đoạn đọc kinh Kính Mừng.

CUỘC TÂM SỰ THỨ HAI: Xin với Đức Chúa Con để Ngài cầu xin Đức Chúa Cha cho tôi cùng một điều ấy, rồi đọc kinh “Anima Christi” (Lạy hồn Chúa Kitô).

CUỘC TÂM SỰ THỨ BA: Xin cùng một điều ấy với Đức Chúa Cha để Ngài ban cho tôi, rồi đọc kinh Lạy Cha.

148. GHI CHÚ: Cuộc Linh Thao sẽ làm vào nửa đêm và sau đó làm một lần nữa vào ban sáng. Cũng làm hai cuộc phục niệm về cùng một bài ấy vào giờ lễ và giờ kinh chiều, lần nào cũng kết thúc bằng ba cuộc tâm sự với Đức Mẹ, với Đức Chúa Con và với Đức Chúa Cha. Cuộc Linh Thao tiếp sau đây về các mẫu người, sẽ làm trước bữa tối.

149. CŨNG NGÀY THỨ BỐN

suy ngắm về BA MẪU NGƯỜI để theo đàng tốt hơn.

KINH NGUYỆN: Kinh dọn lòng như thường lệ.

150. TIỀN NGUYỆN I: câu truyện. Đây là câu truyện ba mẫu người, mỗi người đều kiếm được mười ngàn “dollars ”. Nhưng không phải với lòng trong sạch ngay thẳng vì kính mến Chúa. Cả ba đều muốn cứu thoát mình và tìm thấy Thiên Chúa, Chúa chúng ta trong bình an, bằng cách gỡ mình khỏi gánh nặng và sự cản trở vấp phải do lòng quyến luyến những của đã kiếm được.

151. TIỀN NGUYỆN II: Đặt khung cảnh, nhìn xem nơi chốn. Ở đây là nhìn xem chính mình tôi, như đang ở trước mặt Thiên Chúa, Chúa chúng ta và tất cả các Thánh của Ngài để ước muốn và nhận biết điều gì có thể làm đẹp lòng Chúa nhân lành hơn cả.

152. TIỀN NGUYỆN III: Xin điều tôi ao ước. Ở đây là xin ơn để chọn điều gì có thể góp phần nhiều hơn vào việc làm vinh danh Chúa Chí Tôn và làm ích cho linh hồn tôi.

153. MẪU NGƯỜI THỨ NHẤT: Mẫu người thứ nhất cũng muốn diệt trừ lòng quyến luyến mình có đối với của cải đã kiếm được, để tìm thấy Thiên Chúa, Chúa chúng ta trong bình an và để có thể cứu rỗi mình, nhưng cho đến giờ chết họ cũng không dùng các phương thế để làm điều đó.

154. MẪU NGƯỜI THỨ HAI: Mẫu người thứ hai muốn diệt trừ lòng quyến luyến ấy, nhưng họ muốn vừa diệt bỏ nó, vừa giữ lại của cải đã kiếm được, làm như Thiên Chúa phải theo ý muốn họ, và họ không quyết tâm từ bỏ của ấy để đi tới Thiên Chúa, mặc dù đó phải là bậc tốt hơn hết cho họ.

155 MẪU NGƯỜI THỨ BA Mẫu người thứ ba muốn diệt trừ lòng quyến luyến ấy, mà họ muốn đến nỗi, chẳng còn tha thiết tới việc giữ hay không giữ của đã kiếm được, mà trong lòng chỉ muốn theo đàng Thiên Chúa, Chúa chúng ta sẽ thôi thúc ý chí họ, và chính họ thấy tốt hơn cho việc phụng sự và ngợi khen Thiên Chúa. Trong khi chờ đợi, họ muốn coi mình như đã từ bỏ hết mọi sự trong tâm hồn và cố sức không muốn sự này hay sự khác nếu họ không được thúc đẩy bởi nguyên một việc phụng sự Thiên Chúa mà thôi. Như thế, chính ý muốn được phụng sự Thiên Chúa, Chúa chúng ta hơn, thúc đẩy họ giữ hoặc bỏ của ấy.

156. BA CUỘC TÂM SỰ: Làm cuộc tâm sự như trong cuộc chiêm niệm trước về hai cờ hiệu.

157. GHI CHÚ

Nên ghi chú rằng khi ta cảm thấy một tâm tình ngược lại hoặc lòng gớm ghét đối với sự khó nghèo thực, khi ta không bình tâm đối với sự khó nghèo hoặc giàu có, thì điều này giúp ích nhiều để diệt trừ lòng quyến luyến lệch lạc ấy, là trong các tâm sự, nài xin Chúa chọn mình vào sự khó nghèo thực sự (mặc dù nghịch ý xác thịt) và giục lòng ước muốn, cầu xin, van nài cho được điều ấy, miễn là để phụng sự và ngợi khen lòng lành Thiên Chúa.

158. NGÀY THỨ NĂM

Chiêm niệm việc Đức Kitô, Chúa chúng ta khởi hành từ Nazareth để đến sông Giordano và việc Ngài chịu phép rửa thế nào (số 273).

159. GHI CHÚ I

Cuộc chiêm niệm này sẽ làm một lần vào nửa đêm và một lần nữa vào ban sáng, rồi hai lần phục niệm vào giờ lễ và giờ kinh chiều, và trước bữa ăn tối sẽ áp dụng ngũ quan. Mỗi lần trong năm cuộc Linh Thao ấy đều bắt đầu bằng kinh dọn lòng thường lệ và ba tiền nguyện như đã giải thích trong cuộc chiêm niệm về mầu nhiệm nhập thể và giáng sinh, và kết thúc bằng ba cuộc tâm sự, như khi gẫm về ba mẫu người hoặc theo lời ghi chú sau bài ấy.

160. GHI CHÚ II

Việc xét mình riêng sau bữa trưa và bữa tối sẽ làm về các khuyết điểm và trễ nải trong các cuộc Linh Thao và các điều phụ thêm thuộc ngày đó. Những ngày sau cũng làm như vậy.

161. NGÀY THỨ SÁU

Chiêm niệm Đức Kitô Chúa chúng ta từ sông Giordano vào sa mạc và ở đó thế nào. Mọi sự theo cùng thể thức như ngày thứ năm.

NGÀY THỨ BẢY: Thánh André và các vị khác theo Đức Kitô, Chúa chúng ta thế nào (đoạn 275).

NGÀY THỨ TÁM: Bài giảng trên núi về tám mối phúc thật (số 278).

NGÀY THỨ CHÍN: Về Đức Kitô Chúa chúng ta hiện ra cùng các môn đệ trên sóng biển như thế nào (số 280).

NGÀY THỨ MƯỜI: Chúa giảng trong đền thờ như thế nào (số 288).

NGÀY THỨ MƯỜI MỘT: Về sự ông Lazarô sống lại (số 285).

NGÀY THỨ MƯỜI HAI: Về ngày rước lá (số 287).

162. GHI CHÚ THỨ NHẤT

Trong tuần thứ hai này, có thể kéo dài hay rút ngắn số bài chiêm niệm tùy theo thời giờ mỗi người muốn đề ra hoặc theo những tiến bộ họ đạt được. Nếu muốn kéo dài, hãy suy gẫm về những mầu nhiệm Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave, các mục đồng, Hài Nhi Giêsu chịu cắt bì, Ba Vua, hoặc về những mầu nhiệm khác nữa. Nếu muốn rút ngắn cũng có thể bỏ bớt trong những điều đã đề nghị; vì những điều đó chỉ nhằm cung cấp một dẫn nhập và phương pháp hầu sau này có thể chiêm niệm cách hoàn hảo và trọn vẹn hơn.

163. GHI CHÚ THỨ HAI

Sẽ đề cập vấn đề lựa chọn bắt đầu từ cuộc chiêm niệm về những việc xảy ra từ khi Chúa rời Nazareth đến khi Ngài chịu phép rửa ở sông Giordano; nghĩa là ngày thứ năm, theo những điều giải thích ở sau.

164. GHI CHÚ THỨ BA

Trước khi bước vào việc lựa chọn, điều rất ích lợi để được gắn bó với giáo lý chân chính của Đức Kitô, Chúa chúng ta, là để tâm suy xét về ba bậc khiêm nhường sau đây; trong ngày, nên có những lúc để suy đi nghĩ lại về ba bậc khiêm nhường ấy và cũng làm các cuộc tâm sự, theo cách thức sẽ chỉ ở phần sau.

BA BẬC KHIÊM NHƯỜNG

165. BẬC KHIÊM NHƯỜNG THỨ NHẤT. Bậc khiêm nhường thứ nhất cần thiết cho phần rỗi đời đời, tức là tôi hạ mình khiêm nhường chừng nào có thể, để vâng theo lề luật Thiên Chúa, Chúa chúng ta trong mọi sự, đến nỗi dù người ta có chọn tôi làm Chúa mọi tạo vật trên thế gian này hay dù có bỏ mạng sống tạm bợ này đi nữa, tôi cũng không nghĩ đến vi phạm một giới răn nào của Thiên Chúa hay của loài người mà buộc thành tội trọng.

166. BẬC KHIÊM NHƯỜNG THỨ HAI. Bậc khiêm nhường thứ hai hoàn hảo hơn bậc thứ nhất, tức là tôi đạt tới mức độ không còn tìm kiếm mà cũng chẳng tha thiết được giàu sang hơn là nghèo hèn, danh dự hơn là nhục nhã, ao ước đời sống lâu dài hơn là ngắn ngủi, khi việc phụng sự Thiên Chúa và ích lợi cho linh hồn tôi ngang nhau trong những trường hợp ấy; vả nữa, dù để được cả thụ tạo hay phải mất mạng sống đi nữa, tôi cũng không nghĩ đến phạm một tội nhẹ.

167. BẬC KHIÊM NHƯỜNG THỨ BA. Bậc khiêm nhường thứ ba hoàn hảo nhất, bao gồm cả bậc thứ nhất và thứ hai, ấy là giả thiết sự ngợi khen và vinh danh Chúa ngang nhau trong mọi trường hợp, thì để bắt chước và nên giống Đức Kitô, Chúa chúng ta cách thiết thực hơn, tôi muốn và tôi chọn sự nghèo khó với Chúa Kitô khó nghèo hơn là sự giàu sang, sự xỉ nhục với Chúa Kitô bị xỉ nhục hơn là danh vọng, và ao ước được coi là ngu dại vì Chúa Kitô, Đấng đã bị coi như thế trước, hơn là được coi như người thông thái, khôn ngoan ở thế gian này.

168. GHI CHÚ: Như thế, đối với ai muốn được lòng khiêm nhường theo bậc thứ ba, thì điều rất có ích là làm ba cuộc tâm sự như trong bài về các mẫu người đã nói trước đây, xin Chúa chúng ta đoái chọn họ vào bậc khiêm nhường thứ ba, cao hơn và tốt hơn, để bắt chước và phụng sự Chúa hơn, nếu việc phụng sự và ngợi khen Chúa chí tôn cũng bằng hoặc lớn hơn (ở các bậc khác).

169. LỜI PHI LỘ ĐỂ LÀM VIỆC LỰA CHỌN

ĐIỂM NHẤT: Trong mọi việc lựa chọn tốt, trong mức độ hết sức có thể, con mắt ý hướng chúng ta phải đơn sơ, chỉ nhằm cái (mục đích) vì đó tôi đã được dựng nên, ấy là để ngợi khen Thiên Chúa, Chúa chúng ta và để cứu rỗi linh hồn tôi; như thế dù tôi lựa chọn cách nào thì việc lựa chọn ấy cũng phải nhằm giúp tôi đạt tới cứu cánh vì đó tôi được tạo dựng, nên không được xếp đặt và khuôn cứu cánh theo phương tiện, nhưng phải xếp đặt và khuôn phương tiện theo cứu cánh.

Chẳng hạn trong thực tế, có nhiều người chọn hôn nhân trước rồi mới chọn việc phụng sự Thiên Chúa trong việc hôn nhân- nhưng thực sự hôn nhân chỉ là phương thế còn việc phụng sự Chúa mới là cứu cánh. Cũng thế có những người khác trước hết muốn được bổng lộc rồi sau mới muốn phụng sự Thiên Chúa qua đó.

Như vậy, những người ấy không đi thẳng tới Thiên Chúa, nhưng muốn Thiên Chúa đến với những quyến luyến lệch lạc của họ, và do đó họ lấy phương tiện làm cứu cánh và cứu cánh làm phương tiện. Như thế cái mà họ phải đặt lên hàng đầu thì họ lại để xuống hàng cuối, vì trước nhất chúng ta phải lấy ý muốn phụng sự Thiên Chúa, tức là cứu cánh, làm mục tiêu, rồi mới đến việc nhận bổng lộc hay kết hôn là phương tiện để tới mục đích, nếu thấy việc đó thích hợp hơn. Như vậy không gì có thể thúc đẩy tôi lấy hoặc bỏ phương thế này hay phương thế kia, ngoại trừ việc phụng sự và ngợi khen Thiên Chúa, Chúa chúng ta và cứu rỗi linh hồn tôi đời đời.

170. LỜI CHỈ DẪN ĐỂ BIẾT PHẢI LỰA CHỌN NHỮNG GÌ

gồm bốn điểm và một ghi chú.

ĐIỂM NHẤT: Tất cả những điều làm đối tượng cho việc lựa chọn của chúng ta nhất thiết phải là những điều, tự chúng không tốt không xấu, hoặc tốt và phù hợp với ý của Mẹ Thánh là hàng Giáo Phẩm trong Giáo Hội, chứ không phải là những điều xấu hay những điều đi ngược với Giáo Hội.

171. ĐIỂM HAI: Có những điều mà khi việc lựa chọn đã dứt khoát, thì không thể thay đổi, chẳng hạn như đã chịu chức linh mục hay đã kết hôn v.v.; còn những điều khác thì có thể thay đổi, chẳng hạn như nhận lãnh hay khước từ bổng lộc, nhận lãnh hay vứt bỏ những của cải đời này.

172. ĐIỂM BA: Với việc lựa chọn không thể đổi, một khi đã làm không được chọn lại nữa vì không thể cởi bỏ được, chẳng hạn như việc hôn nhân, chức linh mục v.v.; chỉ còn một điều, nếu mình đã lựa chọn không phải phép và không đúng trật tự nhưng theo những quyến luyến lệch lạc, thì ăn năn hối hận và cố gắng sống một đời tốt lành trong điều mình đã lựa chọn. Một việc lựa chọn như vậy không cho thấy đó là ơn thiên triệu, vì đó là một cuộc lựa chọn bừa bãi và lệch lạc, như có nhiều người lầm lộn trong việc ấy, lấy sự lựa chọn lệch lạc hay xấu xa làm ơn thiên trịêu, vì mọi ơn thiên triệu bao giờ cũng trong sáng và rõ ràng, không pha ý xác thịt hay một quyến luyến lệch lạc nào khác.

173. ĐIỂM BỐN: Về những điều lựa chọn có thể thay đổi, nếu người nào đã lựa chọn phải phép và đúng trật tự, không theo xác thịt hay thế gian, thì không phải lựa chọn lần nữa, nhưng chỉ phải hoàn thiện trong sự lựa chọn ấy tùy sức có thể.

174. GHI CHÚ: Nên ghi chú rằng, nếu một việc lựa chọn có thể đổi mà đã không làm cho thành thật và đúng trật tự, thì làm lại cho đúng phép vào lúc này là điều có ích lợi cho những ai ao ước sinh hoa trái đáng kể và rất đẹp lòng Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

175. VỀ BA THỜI KỲ

MÀ MỖI THỜI KỲ ĐỀU THÍCH HỢP ĐỂ LÀM VIỆC LỰA CHỌN TỐT LÀNH

THỜI KỲ THỨ NHẤT: Là khi Thiên Chúa Chúa chúng ta đánh động và lôi kéo ý muốn đến nỗi linh hồn trung tín tuân theo điều đã được chỉ vạch không hồ nghi mà cũng không thể hổ nghi; thánh Phaolôâ và thánh Matthêu đã làm như thế khi các Ngài theo Đức Kitô Chúa chúng ta.

176. THỜI KỲ THỨ HAI: Khi nhận được đủ ánh sáng và sự hiểu biết bởi kinh nghịêm những an ủi và sầu khổ, cũng như bởi kinh nghịêm phân biệt thần tốt và thần xấu.

177. THỜI KỲ THỨ BA: Thời kỳ thứ ba thì trầm lặng; trước hết suy xét con người sinh ra để làm gì, tức là để ngợi khen Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và để cứu linh hồn mình. Và với lòng ước ao sự ấy, chọn làm phương thế, một cuộc sống hay một bậc trong phạm vi Giáo Hội chấp nhận, để gặp được ở đó sự giúp đỡ cho việc phụng sự Chúa và cứu rỗi linh hồn mình.

Tôi nói, thời kỳ trầm lặng, nghĩa là khi linh hồn không bị xao động bởi thần tốt hay thần xấu, và sử dụng những khả năng tự nhiên của mình cách tự do và yên tĩnh.

178. Nếu cuộc lựa chọn không làm được trong thời kỳ thứ nhất hay thứ hai, thì sau đây là hai cách để lựa chọn theo thời kỳ thứ ba.

CÁCH THỨ NHẤT ĐỂ LÀM VIỆC LỰA CHỌN TỐT LÀNH

gồm sáu điểm:

ĐIỂM NHẤT: Là đặt mình trước những điều tôi toan lựa chọn, chẳng hạn một chức vụ hay bổng lộc để nhận hay bỏ, hoặc bất cứ điều gì khác mà sự lựa chọn có thể thay đổi được.

179. ĐIỂM HAI: Tôi phải nhằm đến cứu cánh vì đó tôi đã được dựng nên, là ngợi khen Thiên Chúa, Chúa chúng ta và cứu rỗi linh hồn tôi; lại nữa tôi phải giữ bình tâm, không có một quyến luyến lệch lạc nào, đến nỗi không hướng chiều và cũng không tha thiết để nhận điều đã được đề nghị hơn là từ chối hoặc từ chối hơn là nhận; nhưng tôi phải giữ mình ở vị thế cân bằng như cái kim của một bàn cân; chỉ nghiêng theo đàng nào tôi “cảm thấy” hợp hơn cho vinh quang và sự ca ngợi Chúa cùng việc cứu rỗi linh hồn tôi.

180. ĐIỂM BA: Xin Thiên Chúa, Chúa chúng ta đoái thương đánh động ý muốn tôi và đặt vào linh hồn tôi điều tôi phải làm đối với việc đã được đề nghị, để ngợi khen và làm vinh danh Chúa hơn, bằng cách dùng trí khôn suy xét đúng đắn và trung thành, và lựa chọn hợp với ý cực thánh và nhân lành của Người.

181. ĐIỂM BỐN: Suy xét xem việc được chức vụ hay bổng lộc nói đây sẽ sinh thuận tiện và ích lợi cho tôi bao nhiêu, duy để ngợi khen Thiên Chúa, Chúa chúng ta và cứu rỗi linh hồn tôi; và ngược lại cũng theo cách thức ấy, suy xét những bất tiện và nguy hiểm nếu được điều ấy. Trong phần thứ hai cũng làm như vậy, nghĩa là xét những thuận tiện và ích lợi bởi việc không được điều ấy, và ngược lại cũng xét những bất tiện và nguy hiểm nếu không có điều ấy.

182. ĐIỂM NĂM: Sau khi đã suy nghĩ và cân nhắc vấn đề dưới mọi khiá cạnh như thế, coi xem lý trí nghiêng về phiá nào, và phải lựa chọn theo sự thúc đẩy mạnh nhất của lý trí chứ không theo sự thúc đẩy nào của tình cảm.

183. ĐIỂM SÁU: Khi đã làm xong việc lựa chọn hay quyết định ấy, người đã lựa chọn phải mau mắn đi cầu nguyện trước mặt Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và dâng cho Ngài cuộc lựa chọn đó, để Chúa Chí Tôn đoái nhận và xác chuẩn cho, nếu điều ấy giúp phụng sự và ngợi khen Ngài hơn.

184. CÁCH THỨ HAI ĐỂ LÀM VIỆC LỰA CHỌN TỐT LÀNH

gồm bốn quy tắc và một ghi chú.

QUY TẮC I: Lòng yêu mến đánh động và làm tôi lựa chọn điều nào đó, phải từ trên mà xuống, bởi lòng kính mến Thiên Chúa, như thế người lựa chọn trước hết phải cảm thấy trong lòng rằng tình yêu mến nhiều hay ít đối với điều họ chọn, hoàn toàn hướng về Đấng Tạo Hóa và Chúa họ.

185. QUY TẮC II: Tưởng tượng ra một người mà tôi chưa bao giờ gặp và cũng chẳng quen biết, với lòng ước ao cho họ được hoàn thiện trọn vẹn, suy xét điều tôi sẽ khuyên họ làm và lựa chọn để sáng danh Thiên Chúa, Chúa chúng ta hơn cả và làm cho linh hồn họ nên trọn lành hơn; và tôi cũng làm như vậy, tuân theo quy tắc tôi đặt cho người khác.

186. QUY TẮC III: Xét coi, ví như tôi đang ở vào giờ chết, thì thái độ và quy tắc mà lúc ấy tôi muốn mình tuân theo trong công việc lựa chọn hiện bây giờ như thế nào, và rắp tâm quyết định hoàn toàn tuân theo quy tắc đó.

187. QUY TẮC IV: Nhìn ngắm và suy xét tình trạng của tôi trong ngày phán xét. Nghĩ xem lúc ấy tôi muốn mình đã định đoạt về công việc hiện tại như thế nào; quy tắc mà lúc ấy tôi muốn mình đã tuân theo, tôi nhận lấy ngay bây giờ, để lúc ấy tôi được hạnh phúc và mừng vui trọn vẹn.

188. GHI CHÚ: Một khi đã nhận lấy những quy tắc trên đây để được cứu rỗi và an nghỉ đời đời, tôi sẽ làm việc lựa chọn và dâng cho Thiên Chúa, Chúa chúng ta, theo như điểm thứ sáu trong cách lựa chọn thứ nhất.

189. ĐỂ TU CHỈNH VÀ CẢI THIỆN

ĐỜI SỐNG VÀ BẬC MÌNH

Điều lưu ý sau đây liên quan đến những người đã vào bậc cai quản trong Giáo Hội hay ở bậc hôn nhân, dù có dư dật của cải đời này hay không, nếu họ không cần hay không hoàn toàn sẵn sàng để lựa chọn về những điều có thể đổi, thì sẽ rất ích lợi là, thay vì một cuộc lựa chọn, đề nghị cho họ một khuôn khổ và một phương pháp nhằm tu chỉnh và cải thiện đời sống và bậc mình; nghĩa là đưa hữu thể thụ tạo, đời sống và bậc mình vào việc làm vinh danh và ngợi khen Thiên Chúa, Chúa chúng ta và cứu rỗi linh hồn mình.

Để hướng về và đạt tới cùng đích ấy, phải suy xét và nghiền ngẫm nhiều bằng các cuộc Linh Thao và các cách lựa chọn, như đã giải thích, xem mình phải có nhà cửa và gia nhân thế nào, phải điều khiển và cai quản trong nhà thế nào, phải dạy dỗ gia đình bằng lời nói và gương sáng ra sao; cũng thế, suy xét xem phải trích của cải bao nhiêu cho người nhà và người giúp việc, và bao nhiêu để cho người nghèo và các việc thiện. Không muốn cũng không tìm sự gì khác ngoài việc ngợi khen và làm vinh danh Thiên Chúa, Chúa chúng ta hơn trong mọi sự và qua mọi sự.

Vì mỗi người phải nghĩ rằng mình càng thoát ra khỏi lòng yêu mình, lòng ham muốn và tư lợi được bao nhiêu, thì càng tiến tới trong mọi việc thiêng liêng bấy nhiêu.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nine − four =