Dành Cho Người Đồng Hành

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾTGod is love
1. Bạn có sẵn sàng tiếp tục TLNN II không?
2. Nếu bạn chưa cam kết: ĐHV có muốn tiếp tục không? Còn TLV thì sao ?

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHIA SẺ VỚI THAO LUYỆN VIÊN
Về Phương Pháp
Nếu có ai không còn tham gia chương trình TLNN nữa, nên chúc lành cho họ, chẳng hạn bằng đoạn sau đây: “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng. (Dân Số: 6:24-27)
Về Nội Dung
1. TLNN II quy hướng về Thiên Chúa, Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Động lực chính của TLNN II là niềm hy vọng lớn lao về chuyện tội và ơn cứu chuộc. Lúc này nhân loại dường như đang trên đà hư hỏng. Nhưng Đức Kitô mặc khải cho chúng ta thấy rằng nhân loại không phải là cực kỳ lầm lạc hay vô giá trị. Thật ra, vốn dĩ con người vẫn hết sức tốt đẹp. Chỉ có điều là chúng ta cứ liên tục làm việc sai lầm.
2. Hãy để ý đến sự khác biệt giữa tội trong thế giới, tội trong tôi, và tội của tôi. Cũng để ý đến sự khác biệt giữa tội cực trọng mà tách rời chúng ta khỏi Thiên Chúa, với tội nghiêm trọng, và với tội không cố tình hay chưa đủ ý thức. Tội cực trọng, nghiêm trọng và tội nhẹ.
3. Ý nghĩa căn bản của Thao Luyện ngày là chúng ta ăn mừng vì được hòa giải với Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cảm nhận được niềm vui của Đức Kitô ngay cả khi Giáo Hội tưởng niệm mầu nhiệm thương khó của Chúa Kitô.

KINH PHÓ THÁC VÀO CHÚA QUAN PHÒNG

Lạy Chúa Quan Phòng rất đáng khâm phục. Chúa vô cùng sáng suốt, thấy trước mọi sự và tiên liệu mọi sự. Chúa vô cùng khôn ngoan, điều hành mọi sự theo một trật tự chính xác. Con thờ lạy Chúa trong tất cả mọi sự sắp đặt của Chúa. Con hoàn toàn phó mình cho Chúa, con đặt số phận con trong tay Chúa.

Con xin giao cho Chúa lo cho thể xác và tâm hồn con, sức khỏe và thanh danh con, của cải và tài sản con, sự sống và sự chết của con, và nhất là phần rỗi đời đời của con, vì con tin chắc rằng không đâu có thể tốt hơn là ở trong tay Chúa.

Từ nay con không muốn tự điều khiển con nữa, mà chỉ muốn để Chúa Quan Phòng điều khiển con trong mọi sự. Con không muốn dây mình vào những phiền muộn, lo lắng vô ích, không cần thiết nữa, mà chỉ muốn làm những gì Chúa bảo con làm, còn thành công hay thất bại đều phó thác cho Chúa. Con sẽ trông chờ tất cả nơi lòng lành Chúa và con sẽ hoàn toàn nghỉ yên trong Chúa. Con sẽ không làm gì mà không trông cậy nơi Chúa và khi gặp khó khăn bối rối, con sẽ chạy đến nương nhờ Chúa Quan Phòng như một nguồn trợ lực vững chắc.

Con sẽ đặt vào Chúa tất cả niềm hy vọng của con, trông cậy rằng: hoặc Chúa sẽ giúp con thoát khỏi những sự dữ mà con sợ, hoặc Chúa sẽ ban cho con sức mạnh để nhẫn nại chịu đựng chúng nếu Chúa gởi đến, và như thế, Chúa sẽ khiến chúng nên ích lợi cho phần rỗi của con.

Vả lại, con sẽ chỉ sợ mỗi một sự dữ duy nhất mà thôi: đó là tội lỗi. Con sẽ luôn ghi nhớ sự thật hiển nhiên này là: tất cả những gì xảy đến cho con đều do Chúa Quan Phòng sắp xếp và cho phép; con xác tín rằng Chúa sẽ càng chăm sóc con chu đáo hơn nếu con phải một mình ở giữa thế gian.

Như thế, con an tâm về mọi sự và bằng lòng với mọi sự; con muốn sống và chết dưới quyền Chúa và theo lệnh Chúa. Con không muốn rời xa Chúa Quan Phòng một giây phút nào.

Con sẽ không lo trước Chúa chút nào, không làm trước Chúa chút nào, nhưng sẽ kiên tâm chờ cho đến lúc mà Chúa đã tính toán, ấn định. Con sẽ hết sức chăm chú tìm hiểu và làm theo ý Chúa ngay cả trong những điều nhỏ nhất.

Lạy Chúa Quan Phòng thánh thiện và đáng yêu mến, con cám ơn vì tất cả những sự chăm sóc ân cần của Chúa đối với một tạo vật hèn yếu như con.

Con khiêm nhường tha thiết nài xin Chúa tiếp tục chăm sóc con. Xin Chúa dẫn dắt mọi bước đi, chỉnh đốn mọi việc con làm và điều khiển mọi giây phút của đời con. Xin Chúa sắp xếp cho con và mọi sự thuộc về con theo như Chúa muốn để con được rỗi và cho vinh danh Chúa được cả sáng hơn. Amen.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

12 − 8 =