Tìm Chúa

Đến với năm buổi Linh thao, con tìm kiếm cho mình động lực, sự hướng dẫn để thay đổi cách sống hiện tại vốn bị những ám ảnh tội lỗi, áp lực của môi trường sống làm cho mệt mỏi, chán nản.

Linh thao là nơi con đã tìm kiếm được sự chỉ dẫn của Chúa cho bước đường sắp tới. Con cũng nhận được những lời khích lệ để vững tin vào sự quan phòng của Chúa. Con được thúc giục để phụng sự Chúa, mang tới cho dân Chúa sự hiểu biết, niềm xác tín. Nơi đây con cũng được Chúa ghi dấu ấn của Ngài vào hành động, ý tưởng và lời nói để làm vinh danh Ngài.

Con biết rằng những gì mà con cảm nhận được, hoặc đã được Chúa tiết lộ, động viên không phải là lời đảm bảo cho sự thành công nếu con không cố gắng. Chúa muốn con làm theo ý Ngài chỉ dạy cho con qua tuần Linh thao này, đồng thời Ngài cũng muốn con cố gắng bằng sức lực mình để phục vụ Ngài.

Trong khóa Linh thao này, lần đầu tiên con có được người đồng hành thực sự. Dù nơi người đồng hành này con chưa tìm thấy điều mình tìm kiếm là sự thấu hiểu và kinh nghiệm thiêng liêng, nhưng con tìm được thứ quan trọng nhất là sự chia sẻ về ơn gọi, những hướng dẫn khi cầu nguyện.

Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và hai thánh quan thầy bảo trợ của con là Vinh-sơn và An-tôn ban cho quý Cha, quý Soeur, quý anh chị muôn hồng ân để tiếp tục đồng hành và giúp dân Chúa trên đường tìm kiếm Ngài.

Một bạn sinh viên

Cao Thái 2012

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 + 17 =