0. Những hiểu biết tiên quyết

 a. Mặc cảm là do không chấp nhận mình

Có những khuyết điểm mà người ta không dám chấp nhận, không nhìn nhận thì nó gây đau khổ. Vì không nhìn nhận, người ta có thể lẩn tránh những trường hợp bắt nó hiện hình (mặc cảm tự ti sống trong ảo tưởng về mình).

  b. Nguyên tắc phá mặc cảm

Khi cố gắng thay đổi những gì tôi không thích nơi bản thân bằng cách chiến đấu với nó thì tôi chỉ dìm sâu nó xuống đất.

Nếu tôi chấp nhận nó, nó sẽ nổi lên và biến mất.

Nếu tôi chống cự, nó sẽ bướng bỉnh cưỡng lại.

1. Nhập nguyện

Sau khi đã tìm ra một nơi thuận lợi nhất cho việc chiêm niệm, tôi định tâm và nhận diện bằng cách nhập cảnh mà chiêm ngắm Chúa Giê-su chấp nhận Phê-rô và Giu-đa như họ là (Ga 13).

Tôi cầu xin cùng Chúa Thánh Thần giúp tôi biết bắt chước Chúa Giê-su mà chấp nhận tôi như tôi là.

 

2. Suy chiêm

  a. Tập chấp nhận tình cảm của mình

* Tìm hiểu

Tôi bắt đầu với những tình cảm tôi không thích… với mỗi tình cảm, tôi nói chuyện với nó với một thái độ yêu thương, đón nhận…

Và lắng nghe nó trả lời….cho đến khi tôi nhận ra rằng,

+ Trong tôi, nó có thể làm hại, nó cũng có thể làm lợi cho tôi….

+ Rằng, chúng có đó vì mục đích bí ẩn.

Mà tôi bây giờ cố gắng tìm hiểu.

 Kết quả

Tôi tiếp tục đối thoại cho đến khi tôi cảm thấy mình,

+ Thực sự chấp nhận những tình cảm ấy,

+ Chấp nhận, chứ không phải tán thành, không phải chịu thua…

Nhờ đó, tôi không còn bị trầm uất về những nỗi trầm uất của mình, không còn giận dữ với sự tức giận của mình, không còn nhát đảm vì sự nhát đảm của mình, không còn sợ hãi vì những nỗi sợ, không bị ruồng rẫy vì những cảm giác ruồng rẫy….Tôi có thể sống hòa bình với chúng vì tôi thấy rằng Thiên Chúa có thể dùng chúng để làm lợi cho tôi…

  b. Làm việc với cái điều mình muốn thay đổi

 * Tìm hiểu

Tôi cũng làm thế với một số trong nhiều điều trong đời tôi mà tôi muốn thay đổi:

+ Những khuyết điểm trên thân thể…

+ Những hạn chế của cá nhân…(trí khôn chậm, mặt khác mạnh).

+ Những hoàn cảnh bên ngoài….(gia đình).

+ Những gì đã xảy ra trong quá khứ…

+ Những gì mà tôi sống với…

+ Thế giới như nó là…

Tuổi già, bệnh tật, cái chết…

+ Tôi nói với chúng trong yêu thương và ý thức rằng một cách nào đó chúng phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa.

 Kết quả

+ Khi làm thế và thành công thì tôi trải qua một sự biến đổi trong khi mọi sự nơi tôi vẫn như cũ – Thế giới, gia đình tôi, những tình cảm của mình, cơ thể, thần kinh…

+ Thì tôi không còn như cũ nữa.

+ Bây giờ tôi trở nên nhân ái hơn, dễ chấp nhận hơn những gì không dễ ưa lắm.

Tôi cũng bình an hơn vì đã thấy rằng bạo lực không thể đưa đến thay đổi tận căn, chỉ có yêu thương và hiểu biết mới làm được điều đó mà thôi.

5. Kết Nguyện

Xin Chúa Thánh Thần giúp cho cuộc sống con được biến đổi.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

19 + 20 =