Dựa vào cuốn:

Cầu Nguyện Cùng Cha Trong Thầm Kín

Linh mục Phêrô Phạm Hữu Lai S.J.

CO. Chuẩn bị

Bài 1: Những điều cần biết ngay

Bài 2: Chu kỳ cầu nguyện

Bài 3: Chia sẻ thiêng liêng

Bài 4: Nhận định hàng ngày

Bài 5: Làm sao để tĩnh tâm tốt?

CI. Cầu nguyện để gặp được Chúa

Bài 1. Cầu nguyện thế nào để gặp được Chúa?

Bài 2. Làm sao biết con đã gặp Chúa trong
cầu nguyện?

Bài 3. Cầu nguyện mà cảm nghiệm được
tình yêu của Thiên Chúa thì phải biến đổi.

Bài 4. Cầu nguyện để thấy được Chúa nhìn

Bài 5. Cầu nguyện là ở trước mặt Chúa

Bài 6. Đấng mà tôi cầu nguyện Ngài là ai?

Bài 7. Trong đêm tối, bạn kêu lên để
Thiên Chúa gọi tên bạn (JL 8)

Bài 8. Con phải cầu nguyện thế nào để
được biến đổi?

CII. Gặp được tình yêu thì nhận ra tội lỗi

Bài 1. Đức Giê-su là hiệp nhất Thiên Chúa
và con người (16)

Bài 2. Tình yêu Thiên Chúa mặc khải tội lỗi của ta (17)

Bài 3. Đức Ki-tô mặc khải tình yêu và tội lỗi (18)

Bài 4. Lòng sám hối thật (19)

Bài 5. Phá ác cảm (C2B3)

Bài 6. Làm sao yêu được người khó thương

Bài 7. Phá mạc cảm (C2B4)

Bài 8. Cản trở cầu nguyện biến đổi

Bài 9. Tình yêu giúp hòa giải (C2B6)

Bài 10. Nghi thức hòa giải

CIII. Gặp gỡ được Đức Ki-tô thì mọi sự sẽ khác

Bài 1. Hãy đến với Đức Ki-tô (21)

Bài 2. Tôi tin Chúa Ki-tô nào (22-23)?

Bài 3. Đức Ki-tô thỏa mãn mọi khát vọng đích thực của con người (24-25)

Bài 4. Bước theo Đức Ki-tô (27-28)

Bài 5. Từ bó, tự do và theo ý Chúa (29-31)

Bài 6. Chiêm ngắm Đức Mẹ để biết tình thương
và cách tiếp nhận tình thương của Chúa (32)
Bài 7. Hành trình đức tin của Phêrô và của bạn (37)

Bài 8. Hãy cầu nguyện để thấy rõ ý Chúa (36)
(dành cho những người lựa chọn ơn gọi).

Bài 9. Chúa muốn tôi sống thế nào?
(dành cho những người Linh Thao)

CIV. Theo Chúa lên đồi Calve

Bài 1. Cầu nguyện thế nào để Chúa Ki-tô sống
trong ta (38-39)

Bài 2. Chiêm ngắm Thánh Thể thế nào? (40-41)

Bài 3. Vào vườn dầu với Đức Giê-su (42-43)

Bài 4. Chiêm ngắm thập giá của Đấng đã
phục sinh như thế nào? (45)

CV. Đức Ki-tô đưa tôi về cùng Ba Ngôi

Bài 1. Cầu nguyện với Đấng Phục Sinh như
thế nào? (46)

Bài 2. Sống tốt giây phút hiện tại (48)

Bài 3a. Cầu nguyện là tiến sâu vào vực thẳm
Ba Ngôi (4

Bài 3b. Giá trị của Đức ái 1Cr 13.

Bài 3c. Chiêm niệm để được tình yêu.

Bài 4. Làm sao duy trì và phát triển ơn Linh Thao.

Quy ước viết tắt

Tài liệu này căn cứ chính vào Kinh Thánh và một số sách nên dùng cách viết tắt sau để quy chiếu cho tiện:

JL: Jean LAFRANCE,Cầu Nguyện Cùng Cha Trong Thầm Kín, (nguyên tác tiếng Pháp: Prie Ton Père Dans Le Secret) người dịch (?), năm xuất bản (?), nơi xuất bản (?).

Bản này phần trước đánh số các đoạn bằng số
Ả rập, phần sau đánh các đoạn bằng số La mã. Khi quy chiếu chúng tôi lấy số đoạn ghi ngay sau JL. Nếu chỉ số triệt thì ghi sau hai chấm phân đoạn với triệt. Thí dụ: JL 8: 3 là Jean LaFrance, số 8, triệt 3.

PHL: Phạm Hữu Lai s.j, Được Làm Môn Đệ, Bản để sửa 050420.

Bản này phân thành chặng, mỗi chặng phân thành
bài, mỗi bài lại phân thành số. Khi quy chiếu chúng tôi sẽ ghi tên sách viết tắt PHL, rồi ghi số chặng, số bài…
Thí dụ: PHL: C1B5: 6 là Phạm Hữu Lai, Chặng 1, Bài 5, số 6.

LT: Linh Thao. Linh Thao được phân thành đoạn có đánh số. Mỗi số lại phân thành triệt. Khi viết tắt sẽ ghi tên sách viết tắt là LT, rồi đến số đoạn, sau đó là hai chấm “:” Rồi mới ghi số triệt. Thí dụ LT 189: 2 có nghĩa là Linh Thao, số 189, triệt 2.

AM.M: Anthony de MELLO, Tiếng chim hót, Một phút minh triết, Suy gẫm-Thinh lặng-Cảm thức, (Nguyên tác: Comme un chant d’oiseau, Anthony de Mello, dịch giả:
Trần Duy Nhiên).

Chặng 0
CHUẨN BỊ HÀNH TRANG

Bài 1: Những điều cần biết ngay

Bài 2: Chu kỳ cầu nguyện

Bài 3: Chia sẻ thiêng liêng

Bài 4: Nhận định hàng ngày

Bài 5: Làm sao để tĩnh tâm tốt?

Bài 1
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT NGAY

0. Cần biết ngay những gì?

Bước vào tĩnh tâm, chúng ta cần biết ngay những
điều sau:

– Mục đích và ơn xin

– Chương trình

– Thời khóa biểu

– Phân tổ

– Gặp người hướng dẫn

– Giữ thinh lặng

1. Mục đích và ơn xin

a. Mục đích

Mục đích của khóa tĩnh tâm này là xin Chúa Thánh Thần dạy ta biết cầu nguyện thế nào mà gặp gỡ được tình yêu, gặp gỡ được Đức Ki-tô để cùng với Ngài lên đồi Canvê mà lên cùng Ba Ngôi.

b. Ao ước của cá nhân

Mỗi người tĩnh tâm cũng có những ao ước riêng khi đến tĩnh tâm. Hãy viết ra những ao ước ấy để ý thức cho rõ ao ước của mình. Sau đó tóm tắt những ao ước ấy cho chính xác, đầy đủ, rõ ràng và chính xác, vắn gọn.

c. Ơn xin

Sau khi đã tóm tắt ao ước, hãy gom chung mục đích và ơn xin trong một kinh của riêng mình để đọc lên trước mỗi bài suy chiêm.

2. Chương trình

Tĩnh tâm được sắp xếp thành một hành trình gồm các chặng sau:

Chặng 0: Chuẩn bị hành trang

Chặng 1: Cầu nguyện thế nào mới gặp được Chúa

Chặng 2: Gặp được tình yêu thì nhận ra tội lỗi

Chặng 3: Gặp được Đức Ki-tô thì mọi sự sẽ khác

Chặng 4: Cùng Đức Ki-tô lên đồi Can-vê

Chặng 5: Cùng Đức Ki-tô lên cùng Ba Ngôi.

3. Thời khóa biểu dự kiến

4g00 Thức dậy

4g30 Chu kỳ cầu nguyện 1ab

5g45 Thánh lễ

6g30 Điểm tâm – Công tác

8g00 Chu kỳ cầu nguyện 1cdđe

10g30 Chu kỳ cầu nguyện 2ab

11g30 Cơm trưa – Nghỉ trưa – Tắm giặt

14g00 Chu kỳ cầu nguyện 2cdđe

16g30 Chu kỳ cầu nguyện 3bcd

18g30 Cơm chiều – Tự do

19g30 Chia sẻ thiêng liêng

20g15 Tái niệm

21g00 Nhận định ngày sống, nghỉ đêm

4. Phân tổ

Khi phân tổ, xin lưu ý đến mục đích và ý nghĩa của việc chia sẻ thiêng liêng. Xin theo những chỉ dẫn sau:

a. Số người: khoảng 10 người

b. Loại người: những người có thể chia sẻ thiêng liêng với nhau

c. Người điều động: mỗi tổ phải có một người biết điều động

d. Tổ trưởng: mỗi tổ cũng cần một tổ trưởng

5. Gặp người hướng dẫn

a. Gặp người hướng dẫn để làm gì?

Gặp người hướng dẫn để nhờ người ấy giúp mình cầu nguyện tốt hơn và nhận định ý Chúa nếu cần.

b. Phải cho người hướng dẫn biết những gì?

1) Nếu nhờ giúp biết cách cầu nguyện tốt hơn thì cần cho biết tất cả những gì người ấy cần biết để có thể giúp cầu nguyện tốt hơn. Đó là kết quả của việc cầu nguyện cùng các nguyên nhân đưa đến kết quả trên. Nguyên nhân có thể là cách cầu nguyện, cách áp dụng phương pháp cầu nguyện, những thuận lợi cho việc cầu nguyện và những cản trở cho việc cầu nguyện.

2) Nếu nhờ giúp phân định thì nhớ những điều sau:

– Cho biết ngay đầu khóa

– Nêu vấn đề cho đúng, đủ, vắn và rõ. Nói rõ nguyên nhân nào thúc đẩy mình nhận định.

– Cố gắng làm theo chỉ dẫn của người hướng dẫn.

c. Hẹn gặp

Khi cần gấp thì lúc nào cũng được không cần hẹn trước. Còn nếu không cần gấp thì nên hẹn gặp để tránh phải chờ đợi không tốt cho việc cầu nguyện. Xin lưu ý những điều sau:

1) Muốn gặp vào ngày giờ nào thì xin ghi vào lịch hẹn gặp.

2) Vào hôm hẹn gặp, hãy cho người đi trước biết chỗ mình cầu nguyện để họ đến gọi khi họ đã gặp xong.

Ngày

Sáng: 5 người

Chiều: 5 người

6. Thinh lặng

a. Thinh lặng bên trong và bên ngoài

Thinh lặng bên ngoài là không nói chuyện, không gây tiếng động. Mục đích để mọi người dễ cầu nguyện. Còn thinh lặng bên trong là không để trí lòng trò chuyện ngao du với những hình ảnh, công việc không liên quan đến việc tĩnh tâm. Mục đích là để tâm trí có thể tập trung vào Chúa. Nói thực ra, khi người ta đem hết tâm trí vào Chúa thì người ta không để trí để lòng đến những cái khác.

b. Như vậy, hễ gặp Chúa, hễ cầu nguyện thì ắt thinh lặng bên trong và tất nhiên thinh lặng bên ngoài và khao khát có bầu khí thinh lặng. Ngược lại, có thinh lặng bên ngoài chưa hẳn đã có thinh lặng bên trong.

c. Như thế, hễ thấy khó thinh lặng bên ngoài là dấu không cầu nguyện. Còn thấy ao ước thinh lặng bên ngoài là dấu đang cầu nguyện bên trong.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

9 + thirteen =