1.    Cung Kính

Tôi được mời gọi hiện diện trước mặt Thiên Chúa, ẩn dưới bóng của Người, lắng nghe Lời Người. Hãy tạo một không gian và thời gian thánh thiêng. Nghĩa là thoát khỏi mọi bận tâm để có thể đón Chúa vào trong cái tôi ý thức ý của tôi.

2.    Mời Gọi

Mở rộng tâm hồn hướng về Thiên Chúa, nài xin Chúa Thánh Thần ngự đến với tôi trong khi tôi ngồi trước nhan Người. Cầu nguyện một lời cầu tự phát ngắn.

3.    Mở Kinh Thánh

Mở đoạn Tin Mừng trong ngày, hay đoạn Tin Mừng đã chọn trước.

4.    Đọc

Đọc thật chậm rãi, như thể Thiên Chúa đang mặc khải riêng cho chính mình vậy.

5.    Trong Thinh Lặng

Cầu nguyện: lạy Chúa, xin đánh động lòng con và giúp con sẵn lòng đáp trả trước lời mời gọi của Chúa.

6.    Phản Tỉnh

Tự hỏi:

  • Có lời mời gọi nào, thách đố nào nhắm trực tiếp đến tôi?
  • Tôi sẽ đáp trả ra sao?

 7.    Cầu Nguyện

Vẫn trước nhan Chúa, Đấng thách thức hay gợi hứng cho tôi trong giờ cầu nguyện.

  • Tạ ơn Chúa vì những hiểu biết có được trong giờ cầu nguyện.
  • Nài xin lòng Chúa nhân từ giúp tôi nên mới, nâng đỡ những yếu hèn, giới hạn của tôi.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 × three =