(Phần tóm lược dành cho người điều động)

 1. Ổn Định

Tạo bầu khí cho mọi người cầu nguyện.

2. Nhận Diện

 • Làm dấu thánh giá.

 • Cầu nguyện bắt đầu, chẳng hạn: “Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúng con tin Chúa đang hiện diện giữa chúng con nơi đây, lúc này. Xin giúp chúng con nhận ra Chúa. Xin ban Chúa Thánh Thần, để Người dạy chúng con kiểu về Chúa, biết Chúa, yêu Chúa và giúp chúng con can đảm thực hiện Ý Chúa. Amen.”

3. Đọc Tin Mừng

 • Xin các bạn mở Tin Mừng… (nhắc chậm ba lần).

 • Mời người thứ nhất đọc (ngưng một chút).

 • Mời người thứ hai đọc (ngưng một chút).

 • Mời các bạn sang phần chọn điểm.

4. Chọn Điểm

 • Đọc to, rõ, chậm mỗi câu ba lần (các bạn trong nhóm lập lại tùy theo điểm được đánh động).

 • Từ lần thứ hai, người điều động đọc nhỏ dần, ngắn gọn hơn lần trước.

 • Sau khi đọc xong câu cuối cùng, người điều động mời cộng đoàn thinh lặng trong (khoảng 10- 15) phút. Nhớ nói rõ khoảng thời gian thinh lặng.

5. Lắng Nghe

 • Thinh lặng lắng nghe Chúa dạy.

 • Người điều động mời cộng đoàn chia sẻ.

6. Chia Sẻ

 • Các thành viên chia sẻ cho nhóm những cảm nghiệm có được trong thời gian thinh lặng.

 • Sau khi nhóm chia sẻ xong, Người điều động mời nhóm chọn hướng sống.

7. Hướng Sống

 • Chia sẻ việc sống lựa chọn lần trước. Chọn hướng sống và Lời sống cho kỳ này.

 • Nhận định công việc của nhóm trong kỳ này.

8. Nhận Định

 • Việc này có thể thực hiện 1 tháng/ lần.

 • Nhận định những công việc cụ thể cho và trong cuộc sống.

9. Cầu Nguyện Tự Phát

 • Mời các bạn trong nhóm cầu nguyện tự phát.

 • Người điều động kết thúc buổi cầu nguyện bằng một lời cầu nguyện hay một bài hát, một kinh tạ ơn…

 (Phần tóm lược dành cho các thành viên trong nhóm)

Vài Điều Kiện Cần Thiết Cho Buổi Chia Sẻ

 • Về không gian: Cần có một không gian tương đối rộng rãi, yên tĩnh, riêng tư, thích hợp cho bầu khí cầu nguyện và chia sẻ.

 • Về thời gian: Buổi chia sẻ cần khoảng từ 1 giờ 30 đến 2 giờ.

 • Kinh Thánh: Mỗi thành viên nên có một cuốn Kinh Thánh.

 1. Ổn Định

 • Mục Đích: Nhằm giúp mọi người dễ dàng đi vào bầu khí cầu nguyện.

 • Thực Hành:

* Đội Hình lý tưởng để chia sẻ là hình tròn.

* Bầu Khí chỉ thực sự thuận tiện cho việc chia sẻ khi mọi thành viên đã có tư thế và tâm tình xứng hợp cho việc chia sẻ.

 2. Nhận Diện

 • Mục Đích giúp cho mọi người nhận ra sự hiện diện sống động của Đức Giêsu đang ở giữa nhóm (Mt 18, 20).

 • Thực Hành:

* Làm dấu Thánh Giá.

* Dâng một lời nguyện (coi ở phần người điều động) hay hát một bài hát.

 3. Đọc Tin Mừng

 • Mục Đích giúp cho nhóm nghe rõ đoạn Kinh Thánh đã chọn, nhận ra tiếng Chúa Giêsu nói và đón nhận những điều Người muốn dạy.

 • Thực Hành: (coi ở phần người điều động).

 4. Chọn Điểm

 • Mục Đích: Chọn và Lập Lại nhiều lần những điều mà nhóm hy vọng sẽ nghe và tiếp nhận được từ đoạn Tin Mừng.

 • Thực Hành: coi bên phần người điều động.

 5. Lắng Nghe

 • Mục Đích: thinh lặng nhằm tạo một không gian cho Chúa lên tiếng dạy dỗ trong tâm hồn.

 • Thực Hành:

* Phương Pháp Nhập Tâm: Lập đi lập lại Lời mình được đánh động và suy gẫm cho tới khi bật ra ánh sáng. (Td: Mt 6, 7- 14: Kinh Lạy Cha).

* Phương Pháp Nhập Cảnh: tưởng tượng bản thân là một nhân vật đang trực tiếp chứng kiến diễn biến của đoạn Tin Mừng hay chính mình đang đóng vai của một nhân vật trong đoạn Tin Mừng ấy.

 6. Chia Sẻ

 • Mục Đích: giúp các thành viên trong nhóm củng cố và cải thiện các tương quan:

* Với Chúa: cải thiện sâu xa tình yêu của Thiên Chúa nhờ đó biết yêu mến Người hơn.

* Với Nhau: Hiểu nhau hơn, chấp nhận, yêu thương hiệp nhất với nhau hơn.

* Với Mình: chấp nhận mình hơn, dám là mình hơn, sống cởi mở hơn.

 • Thực Hành: Từng thành viên muốn chia sẻ lần lượt nói lên tâm tình của mình có được trong thời gian thinh lặng vừa qua.1

 7. Hướng Sống

 • Mục Đích: nhắm sống đức tin cách cụ thể đoạn Lời Chúa vừa suy niệm và chia sẻ trong cuộc sống cụ thể của nhóm và các thành viên trong nhóm.

 • Thực Hành:

+ Nhìn lại việc đã sống hướng sống lần chia sẻ trước ra sao.

+ Chọn hướng sống mới:

 • Các thành viên đề nghị hướng sống và giải thích lý do.

 • Nhóm cùng chọn một hướng sống cho cả nhóm.

+ Chọn Lời giúp sống: nhóm cùng chọn một câu Lời Chúa trong đoạn Kinh Thánh vừa chia sẻ làm Lời giúp sống.

8. Nhận Định

 • Mục Đích: nhằm biến nhóm thành công cụ hữu hiệu trong tay Chúa Thánh Thần để Người biến đổi hoàn cảnh sống của nhóm, của môi trường nhóm đang sống.

 • Thực Hành:

+ Nhìn lại công việc cũ: lượng giá lại những công việc đã được trao phó từ kỳ nhận định trước: đã xong, chưa xong, hoàn thành tốt, chưa tốt… lý do.

+ Nhận Định công việc mới: nhóm cùng nhận định công việc của nhóm trong thời gian mới là gì? Làm sao thực hiện? Ai làm? Thời gian trong bao lâu?

9. Cầu Nguyện Tự Phát

 • Người điều động mời một vài người trong nhóm cầu nguyện tự phát.

 • Người điều động cầu nguyện kết thúc hay bắt một bài hát chung hợp với tâm tình của nhóm lúc ấy.

Vài điểm cần lưu ý:

1. Với người chia sẻ:

+ Chia sẻ chứ không phải dạy dỗ người khác.

+ Chia sẻ để tập sống yêu thương, hiệp thông huynh đệ: không khoe mình, đề cao mình cách khéo léo., cũng không lợi dụng việc chia sẻ nhắm gièm pha, chỉ trích nói hành nói xấu người khác…

2. Với người lắng nghe:

+ Nghe dể nhận ra Chúa muốn dạy mình điều gì qua lời người khác chia sẻ.

+ Nghe để cảm thông chứ không nhằm bắt bè, tranh cãi.

 

 

 

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

One Response to Chia sẻ Lời Chúa theo phương pháp chín bước

 1. con chuan bi mo khoa chia se loi chua cho anh em jarai, xin cho con mot huong dan va vai kinh ngiem chia se loi chua

Leave a Reply

Your email address will not be published.

one × 5 =