SJVN – Từ ngày 04 – 08 tháng 08 năm 2013, tại trung tâm mục vụ Hà Thạch thuộc Giáo Phận Hưng Hóa đã diễn ra khóa Linh Thao hè cho các bạn sinh viên thuộc nhóm Hải Hà, Hưng Hóa, Lào Cai… Khóa Linh Thao có 34 bạn tham dự dưới sự đồng hành của quý cha, quý thầy dòng Tên và quý nữ tu dòng Thánh Phaolô

Dưới đây là 1 số hình ảnh về khóa Linh Thao này:

1098058_367658430004499_703776506_n

933946_367661510004191_1912835772_n

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

fifteen + nine =