Chuẩn bị bước vào giờ chia sẻ thiêng liêng

Sau khi đã chuẩn bị xong mặt bằng, ĐHV loan báo: Vài phút nữa chúng ta Chia Sẻ Thiêng Liêng, mời các bạn ổn định chỗ ngồi và tắt điện thoại di động.

Bảy bước chia sẻ thiêng liêng

ĐHV lần lượt nêu rõ từng bước sau đây để mọi người cùng tích cực tham gia và chia sẻ đúng mục tiêu.

Bước 1: Đặt mình trước sự hiện diện của Chúa.

Mời một bạn thắp nến và dâng lời nguyện chào đón Chúa.

Bước 2: Nhắc lại chủ đề cầu nguyện.

Mời một bạn nhắc lại rõ ràng chủ đề và ơn xin của hai tuần cầu nguyện vừa qua.

Bước 3: Thinh lặng lắng nghe tiếng Chúa (2-3 phút)

Mời các bạn nhớ lại xem mình đã cầu nguyện như thế nào? Và Chúa muốn nói gì với mình qua tuần cầu nguyện vừa qua?

Bước 4: Chia sẻ thiêng liêng.

Xin các bạn chia sẻ với nhóm mình đã cầu nguyện như thế nào, và đã được Chúa đánh động ra sao. Ai đã sẵn sàng, xin bắt đầu. Mỗi người chia sẻ khoảng 5 phút.

Bước 5: Hồi tâm nhận định.

Thinh lặng 2-3 phút và cố gắng trả lời 2 câu hỏi sau:

Đâu là điều Chúa muốn nói với tôi trong giờ chia sẻ này? Đâu là điều Chúa muốn tôi đem ra thực hành trong những ngày tháng tới?

Bước 6: Lời nguyện tự phát.

Mỗi người có thể dâng một lời nguyện để đáp lại mời gọi của Chúa trong giờ chia sẻ này. Có thể là một lời tạ ơn hay là một lời nguyện xin ơn để thực hiện những gì Chúa đang mời gọi mình.

Bước 7: Kết thúc giờ chia sẻ.

Mời các bạn cùng đọc Kinh … hoặc hát bài …

Lượng giá và Trao đổi

  • Sau khi kết thúc phần chia sẻ, sẽ lần lượt lượng giá từng bước với hai câu hỏi: (1) chúng ta đã làm tốt điều gì và (2) chúng ta cần làm tốt hơn nữa điều gì?
  • Thắc mắc, trao đổi ý kiến.

Đưa đề tài cầu nguyện

  • Giao tài liệu cầu nguyện của tuần tới.

v  Nêu lên vài điểm cần lưu ý về nội dung và cách cầu nguyện của tuần đó.

 

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

one × 2 =