Huấn Luyện Người Hướng Dẫn Linh Thao khoá I đã được khai giảng vào ngày 15.05.2006 và sẽ bế giảng vào ngày 02.05.2007.

Huấn Luyện Người Hướng Dẫn Linh Thao khoá II sẽ được khai giảng vào ngày 02.05.2007.

Theo dự kiến khóa học này sẽ được tổ chức hằng năm, và sẽ khai giảng vào ngày 02.05.

Những người muốn tham dự khóa Huấn Luyện Người Hướng Dẫn Linh Thao này cần:

 1. Có đời sống thiêng liêng và có sự thống nhất giữa đời sống và niềm tin.
 2. Có kiến thức thần học ở một mức độ nào đó, hoặc sẵn sàng theo những khóa thần học bổ túc khi có thể được.
 3. Tuổi từ 30 đến 55, trừ trường hợp đặc biệt.
 4. Được sự đồng ý của đức giám mục nếu là linh mục triều,
  hoặc bề trên thượng cấp nếu là tu sĩ;
  nếu là giáo dân, cần giấy giới thiệu của một linh mục hoặc một tu sĩ nhận xét ứng viên khóa học là người có khả năng hướng dẫn thiêng liêng, nếu linh mục hoặc tu sĩ đó là người Dòng Tên thì càng tốt; nếu đã có gia đình thì cần thêm ý kiến của người bạn đời đồng ý cho làm công việc này.
 5. Đã tham dự khóa linh thao 30 ngày đạt yêu cầu. Hằng năm sẽ có hai khóa Linh Thao 30 ngày, vào 01.03—01.04  và 03.11—4.11.
 6. Hồ sơ xin theo học gồm:
  1. Đơn xin tham dự khóa Huấn Luyện Người Hướng Dẫn Linh Thao;
  2. Phiếu thông tin cá nhân (có mẫu);
  3. “Cuộc đời và thao thức;”
  4. Thư giới thiệu của bề trên thượng cấp nếu là tu sĩ, hoặc của đức giám mục nếu là linh mục triều, hoặc của linh mục hay tu sĩ nếu là giáo dân.
 7. Hồ sơ trên xin gởi tới:

  Hướng Dẫn Linh Thao
  HT 10 Bưu Điện Thủ Đức
  19 Đường 5, Linh Trung
  Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

 Có thể liên lạc qua thư điện tử hdlt@dongten.net hoặc hlhdlt@gmail.com

 

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two × four =