CHƯƠNG TRÌNH:

Những người tham dự khóa Huấn Luyện Hướng Dẫn Linh Thao sẽ qua những kinh nghiệm căn bản sau:

  1. Linh Thao 30 ngày;
  2. Tập trung 60 ngày để học hỏi về Linh Thao;
  3. Thực tập đồng hành thiêng liêng dưới sự hướng dẫn của một người có kinh nghiệm, chẳng hạn tháp tùng một số khóa Linh Thao và là một người đồng hành thiêng liêng cùng với người hướng dẫn chính;
  4. Thực tập cho Linh Thao dưới sự hướng dẫn của một người có kinh nghiệm;
  5. Hằng năm sẽ có những khóa học bồi dưỡng để hiểu biết hơn về Linh Thao.

Huấn Luyện Hướng Dẫn Linh Thao khoá I đã được khai giảng ngày 15.05.2006, và đã bế giảng ngày 02.05.2007.

Huấn Luyện Hướng Dẫn Linh Thao khoá II đã được khai giảng ngày 02.05.2007 và đã bế giảng vào ngày 02.05.2008.

Năm 2008 không mở khóa huấn luyện.

Huấn Luyện Hướng Dẫn Linh Thao khoá III đã được khai giảng ngày 02.05.2009 và đã bế giảng vào ngày 02.05.2010.

Năm 2010 không mở khóa huấn luyện.

Huấn Luyện Hướng Dẫn Linh Thao khoá IV đã được khai giảng ngày 02.05.2011 và sẽ được bế giảng vào ngày 02.05.2012.

Huấn Luyện Hướng Dẫn Linh Thao khoá V sẽ được khai giảng ngày 02.05.2012 và sẽ được bế giảng vào ngày 02.05.2013.

Sẽ có lớp từ thứ hai đến thứ sáu, từ 08:00–11:00 tại nơi sẽ được thông báo sau cho học viên.

Học viên nội trú năm ngày một tuần.

 

Thời GianMôn HọcGiảng ViênNơi chốn
03–16.05Cơ cấu và năng động của Linh Thao
(theo sách Linh Thao)
TBSTBS
17–31.05Đồng Hành Thiêng LiêngTBSTBS
01–15.06Nhận Định Thần LoạiTBSTBS
16–30.06Kinh Nghiệm Hướng Dẫn Linh ThaoTBSTBS

 

Sau thời gian học lý thuyết, học viên sẽ thực tập linh hướng (đồng hành thiêng liêng) và hướng dẫn Linh Thao với sự hướng dẫn của một vị trong ban huấn luyện khóa Huấn Luyện Người Hướng Dẫn Linh Thao.

 

Thời GianCông Việc của Học ViênNgười Giám Trợ
Từ 01.07.2012 cho đến 30.04.2013Đồng Hành Thiêng Liêng1 trong 4 giảng viên của khóa
Từ 01.07.2012 cho đến 30.04.2013Hướng Dẫn Linh Thao1 trong 4 giảng viên của khóa

 

Huấn Luyện Hướng Dẫn Linh Thao khoá V sẽ bế giảng vào ngày 02.05.2013.

Cảm nhận

Cảm nhận

Tagged with →  
Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nineteen + five =