DÒNG TÊN VIỆT NAM
CỘNG ĐOÀN THÁNH GIA
651 Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
ĐT: (0251) 3985.942

CÁC KHÓA LINH THAO– Năm 2019

Cộng Đoàn Thánh Gia, ngoài sứ vụ đón tiếp các nhóm đến học tập và tĩnh tâm, sẽ tổ chức các khóa Linh Thao, tiếp nhận mọi người ước ao gặp gỡ Chúa, để từ đó canh tân đời sống, nhận định ơn gọi, hiểu biết, yêu mến và đi theo Chúa hơn trong ơn gọi của mình.

Sau đây là danh sách các khóa Linh Thao. Mỗi khóa kéo dài 8 ngày trọn, bắt đầu từ chiều ngày đầu tiên và kết thúc vào sáng ngày cuối cùng.

Thời gianNơi chốnNgười hướng dẫnGhi chú
Khóa 1: 10-19/01CĐ Thánh Gia
(tối đa 10 người)
Khóa 2: 14-23/02CĐ Thánh Gia
Khóa 3: 03-12/03CĐ Thánh GiaMTG Bà Rịa (đã đủ)
Khóa 4: 23/04-02/05

 

Khóa 4b: 25/4-4/5

Nhà Linh Thao
(tối đa 33 người)CĐ Thánh Gia
– Ban HL HDLT

 

– Người HD:

– Khóa 4 (đăng ký)

– Khóa 4b: 12 tập sinh Dòng Thánh Tâm Huế (đã đủ)

Khóa 5: 22-31/05Nhà Linh Thao– Ban HL HDLT: Cha Micaen Trương Thanh Tùng/ mtsjvn@gmail.com
Khóa 6: 10-16/06CĐ Thánh Gia 

 

Nhà Tập Nữ Tu Đức Maria (đã đủ)
Khóa 7:1-10/07

Khóa 7b: 28/07-03/08

CĐ Thánh Gia

CĐ Thánh Gia

– Người HD:

– Người HD:

– Khóa 7 (đăng ký)

– Khóa 7b: Dòng Đa-Minh Monteils

Khóa 8: 06-15/08CĐ Thánh Gia
Khóa 9: 1-10/09CĐ Thánh Gia
Khóa 10: 12-21/10Nhà Linh ThaoBan HL HDLT: Cha Micaen Trương Thanh Tùng (?)/ mtsjvn@gmail.com
Khóa 11: 01-10/11Nhà Linh ThaoBan HL HDLT: Cha Đa-minh Nguyễn Đức Hạnh/ 093.732.7161
Khóa 12: 07-16/12Nhà Linh ThaoBan HL HDLT

 

Chi phí đóng góp cho Cộng Đoàn: Nhà tĩnh tâm Cộng Đoàn là 120.000 đồng/ngày, Nhà Linh Thao (số 32 Đường Văn Hóa, Ngũ Phúc) là 150.000 đồng/ngày, dùng cho việc ăn ở, kem đánh răng và xà bông các loại (nếu có khó khăn về tài chính, xin cho biết). Ngoài ra, người tham dự khóa Linh Thao còn được mời gọi giúp đỡ người đồng hành thiêng liêng, tùy theo tự do, hoàn cảnh và lòng hảo tâm của mình.

Những ai muốn tìm hiểu các khóa Linh Thao có thể liên lạc với một thành viên của Cộng Đoàn Thánh Gia Dòng Tên, đt: 0251.3985.942. Những ai muốn tham dự xin liên hệ với Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc (nhắn tin đến số đt: 090.9145.743; hay viết email đến đ/c: josephvanloc@gmail.com), để nhận mẫu và làm Phiếu Đăng Ký.

Về nội dung cụ thể của mỗi khóa Linh Thao, xin liên lạc trực tiếp với người hướng dẫn khóa Linh Thao.

Hố Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2018
Phụ trách các khóa Linh Thao
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →