DÒNG TÊN VIỆT NAM
CỘNG ĐOÀN THÁNH GIA
642 Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
ĐT: (061) 3985 942

Các Khóa Linh Thao – Năm 2017

Cộng Đoàn Thánh Gia, ngoài sứ vụ đón tiếp các nhóm đến sinh hoạt, học tập và tĩnh tâm, sẽ tổ chức các khóa Linh Thao, tiếp nhận mọi người ước ao gặp gỡ Chúa, để từ đó canh tân đời sống, nhận định ơn gọi, hiểu biết, yêu mến và đi theo Chúa hơn trong ơn gọi của mình.

Sau đây là danh sách các khóa Linh Thao. Mỗi khóa kéo dài 8 ngày trọn, bắt đầu từ chiều ngày đầu tiên và kết thúc vào sáng ngày cuối cùng.

Thời gian Nơi chốn Người hướng dẫn Người tham dự
Khóa 1 (17-26/2) CĐ Thánh Gia
(tối đa 15 người)
Cha Phê-rô Đào Kim Sơn
Đt: 090 883 1275
Khóa 2: 9-18/3 CĐ Thánh Gia Thầy Gioan Nguyễn Hùng Sơn
(Thầy Mười)
Khóa 3 (20-29/4) CĐ Thánh Gia Cha Phê-rô Đào Kim Sơn
Khóa 4: 01/05-03/06 CĐ Thánh Gia Cha Giuse Nguyễn Văn Lộc
Đt: 0909145743
Dòng ASPA (đã đủ)
Khóa 5: 4-13/06
CĐ Thánh Gia Cha Giuse Nguyễn Văn Lộc MTG Tân Việt (đã đủ)
Khóa 6: 01-10/07 CĐ Thánh Gia Thầy Gioan Nguyễn Hùng Sơn MTG Thủ Thiêm (đã đủ)
Khóa 7: 01-08/08 CĐ Thánh Gia Thầy Gioan Nguyễn Hùng Sơn Dòng ASPA (đã đủ)
Khóa 8 (tháng 9) CĐ Thánh Gia (sẽ xác định)
Khóa 9: 05-14/09 Nhà Linh Thao Pierre Favre 32 Đường Văn Hóa, Ngũ Phúc
(tối đa 40 người)
Cha Giuse Nguyễn Văn Lộc
Đt: 0909145743
Khóa 10: 3-12/10 CĐ Thánh Gia Thầy Gioan Nguyễn Hùng Sơn
Khóa 11: 28/9-7/10 Nhà Linh Thao Cha Phê-rô Nguyễn Văn Hữu
Đt: 093 219 5878
Khóa 12: 21-30/11 CĐ Thánh Gia Cha Phê-rô Đào Kim Sơn  Nữ Tỳ Thánh Thể
(đã đủ)
Khóa 13: 11-20/12 CĐ Thánh Gia Cha Giuse Nguyễn Văn Lộc

Chi phí đóng góp cho Cộng Đoàn là 120.000 đồng/ngày, dùng cho việc ăn ở, kem đánh răng và xà bông các loại (nếu có khó khăn về tài chính, xin cho biết). Ngoài ra, người tham dự khóa Linh Thao còn được mời gọi giúp đỡ người đồng hành thiêng liêng, tùy theo tự do, hoàn cảnh và lòng hảo tâm của mình.

Những ai muốn tìm hiểu các khóa Linh Thao có thể liên lạc với một thành viên của Cộng Đoàn Thánh Gia Dòng Tên, đt: 0613985942.

Những ai muốn tham dự, phải làm Phiếu Đăng Ký (có sẵn) và xin liên hệ với:

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
Đt: 0909145743; Email: josephvanloc@gmail.com

Về nội dung cụ thể của mỗi khóa Linh Thao, xin liên lạc trực tiếp với Linh Mục hướng dẫn.

Hố Nai, ngày 07 tháng 01 năm 2017
Phụ trách các khóa Linh Thao
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Phieu Dang Ky Linh Thao

Comments

comments

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + eleven =